ZAMKNIJ ZAMKNIJ

spirometr aspel aspiro d200

Spirometr to urządzenie pomiarowe służące do rejestrowania objętości i prędkości powietrza wdychanego i wydychanego w badaniu pojemności płuc, czyli spirometrii. Spirometr wykrywa zmiany patologiczne przy występowaniu poważnych chorób układu oddechowego, dzięki czemu w następnej kolejności możliwe jest wdrożenie odpowiedniego leczenia.

 

Spirometr służy do wykonania badania spirometrycznego (spirometrii), którego głównym zadaniem jest uzyskanie wyniku pomiaru objętości i pojemności płuc podczas maksymalnego wdechu i wydechu, który przedstawi obraz stanu sprawności płuc osoby poddanej badaniu. Spirometr dostarcza informacji na temat wartości pojemności życiowej płuc.

W trakcie wykonywania spirometrii określana jest tak zwana pojemność życiowa płuc. Objętość oddechowa to objętość powietrza nabierana do płuc podczas spokojnego oddechu. Pojemność życiowa płuc określana jest przez sumę wartości uzyskanych z poziomu maksymalnej objętości powietrza wydmuchiwanego z płuc po wykonaniu maksymalnego wdechu oraz dodatkowego pogłębienia wdechu i wydechu, czyli tak zwanej zapasowej objętości wdechowej i zapasowej objętości wydechowej. Na wynik pojemności życiowej płuc wpływają takie czynniki jak płeć, wiek i wzrost osoby badanej, jej budowa ciała, czy siła mięśni oddechowych. Wartości te zwykle mieszczą się w przedziale 2-6 litrów u zdrowych mężczyzn, 1,2-4,6 litrów u zdrowych kobiet.

 

Kto powinien wykonać badanie spirometrem?

 

Spirometria jest jednym z podstawowych badań układu oddechowego i swoim zakresem obejmuje szereg wskazań, zwłaszcza przy występowaniu dolegliwości ze strony układu oddechowego (świszczący oddech, przewlekły kaszel, ból w klatce piersiowej, i inne), a także kiedy istnieje podejrzenie uszkodzenia funkcji układu oddechowego. Badanie spirometrem jest konieczne do rozpoznania u pacjenta i monitorowania przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Spirometria dostarcza pomocnych informacji również przy podejrzeniu występowania u pacjenta astmy, a także do oceny czynności płuc przy chorobach śródmiąższowych, zwłóknieniach płuc, czy sarkoidozie, przy nawracających infekcjach.

 

Spirometria jest badaniem nieinwazyjnym i całkowicie bezpiecznym. Spirometria to badanie wykonywane niezależnie od wieku pacjenta, przeznaczone dla każdej osoby będącej w stanie współpracować z osobą wykonującą pomiary i rozumieć oraz wykonywać jej polecenia podczas badania - jeżeli u osoby tej nie są obserwowane wymioty, nudności, niekontrolowany kaszel, zawroty głowy, krwioplucie o nieznanej etiologii, czy zaburzenia rytmu serca, i inne przeciwwskazania mogące zmniejszyć wiarygodność wyników. Badanie spirometrem może powodować wystąpienie gwałtownych wahań ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej i brzucha. Dlatego też, tego typu zaburzenia wymagają uprzedniej konsultacji lekarskiej i opinii specjalisty. Do takich przeciwwskazań zaliczane są również różne stany pooperacyjne, tętniaki, przebyte zawały i udary. U pacjentów z dysfunkcjami układu oddechowego utrudnieniem w badaniu może być wykonanie natężonego wdechu.

 

Dodatkowo, spirometria stanowi jedno z badań orzecznictwa lekarskiego medycyny pracy, którego istotą jest uzyskanie opinii bądź orzeczenia lekarskiego na temat oceny stanu zdrowia i upośledzenia funkcjonalnego organizmu osoby ubiegającej się o konkretne stanowisko pracy na wniosek danej instytucji. Czasem dostarczenie orzeczenia o stanie zdrowia klienta jest wymagane również przez towarzystwa ubezpieczeniowe w celu ustalenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

 

Jak działa spirometr i jak wygląda badanie spirometryczne?

 

Badanie spirometrem jest zupełnie bezbolesne. Czas badania jest zależny od współpracy pacjenta z technikiem wykonującym badanie i odpowiedniego wykonywania wydawanych przez niego poleceń. Wymaga się uzyskania kilku poprawnych pomiarów. Wyniki badania możliwe są do uzyskania już po 20 minutach od jego wykonania. Spirometr składa się z modułu pomiarowego, połączonych z nim przewodów oraz ustnika z wymiennymi końcówkami i jest zintegrowany jest z komputerem z odpowiednią aplikacją pokazującą na monitorze wyniki pomiarów na wykresach. Spirometr może dostarczyć wyników w dwóch typach pomiarów: statycznym – badanie pojemności płuc i jej części składowych oraz dynamicznym – badanie szybkości przepływu powietrza przez drogi oddechowe podczas natężonego wydechu.

 

Przy badaniu statycznym pacjent zakłada ustnik umieszczając go między zębami i obejmując go szczelnie wargami. Za pomocą specjalnego klipsa zamykany jest przepływ powietrza pacjenta przez jego nos, tak aby całe powietrze z układu oddechowego pacjenta kierowane było do układu pomiarowego. Głowa pacjenta podczas wykonywania manewrów oddechowych powinna być trzymana stabilnie, bez odchylania ani przeginania. Pacjent oddycha spokojnie przez ustnik i stosuje się do poleceń technika przeprowadzającego badanie - wykonując kilka spokojnych wdechów i wydechów, a następnie maksymalnie głęboki wydech i dość szybki możliwie maksymalnie głęboki wdech, zatrzymując krótko oddech, wracając na końcu z powrotem do naturalnego oddychania. Badanie dynamiczne skupia się na rejestracji wydechu. Pacjent, po prawidłowym objęciu ustnika, ma oddychać spokojnym, naturalnym oddechem, wykonując następnie możliwie najgłębszy wdech i gwałtowny, jak najdłuższy wydech przy maksymalnym wysiłku przez co najmniej 6 sekund, wracając na końcu do naturalnego oddychania.

 

Zaleca się, aby na kilka godzin przed badaniem nie palić papierosów, nie pić alkoholu i nie jeść obfitych posiłków oraz nie podejmować intensywnego wysiłku fizycznego bezpośrednio przed badaniem. Spirometr bada pacjenta w pozycji siedzącej. Ubranie osoby badanej powinno być swobodne, tak aby nie krępowało ruchów w zakresie klatki piersiowej i brzucha. U chorych przyjmujących leki rozkurczające oskrzela, konieczne może być odstawienie ich przed wykonaniem badania, o czym osoba badana powinna zostać poinformowana przy udzielaniu wywiadu.

 

Jak interpretować wyniki spirometru?

 

Wynik badania nazywa się spirogramem i jest prezentowany w formie tabel oraz odpowiednich krzywych, jak również w postaci liczbowej. Interpretację badania ułatwia krzywa przepływ–objętość o charakterystycznym kształcie, gdzie na osi pionowej zaznaczony jest przepływ, a na poziomej objętość wdychanego i wydychanego powietrza.

 

Spirometr z danych biometrycznych oblicza wartości należne mierzonych parametrów dla konkretnego pacjenta biorąc pod uwagę wiek, wzrost, waga i płeć osoby badanej. Spirometr podaje wynik jako wartości bezwzględne w odniesieniu do wartości prawidłowych dla właściwości biometrycznych osoby badanej. Spirometr rejestruje pomiar w czasie spokojnego oddychania do pomiaru pojemności życiowej płuc i jej składowych, w czasie natężonego wdechu-wydechu rejestrowanego w postaci krzywej, maksymalnego przepływu-objętości oraz związanych z nią wartości, oraz przy maksymalnej wentylacji dowolnej.

 

Do najważniejszych parametrów spirometrycznych zalicza się:

  • VC (vital capacity) - pojemność życiowa płuc wprowadzana do układu oddechowego podczas maksymalnego wdechu przy maksymalnym wydechu. 
  • FVC (forced vital capacity) - natężona pojemność życiowa płuc, czyli ilość powietrza wydychanego z układu oddechowego podczas gwałtownego najgłębszego wydechu po uprzednim maksymalnym, głębokim wdechu. Zależy od wielkości płuc i wysiłku podczas badania.
  • FEV1 (forced expiratory volume in one second) - natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa płuc, czyli objętość powietrza, którą osoba badana jest w stanie wydmuchać z płuc podczas pierwszej sekundy natężonego wydechu. Wartość tego parametru jest zależna od pojemności życiowej płuc oraz drożności dróg oddechowych. U pacjentów z astmą słabo kontrolowaną lub jej napadem powoduje zmniejszenie FEV1 w wyniku zwężenia oskrzeli.
  • FEV1/FVC (test Tiffeneau) - to wskaźnik informujący o tym, czy zaburzenia obserwowane w badaniu spirometrycznym są wynikiem zwężenia oskrzeli (zmniejszony), czy też są wynikiem zmniejszenia objętości płuc – wówczas jest prawidłowy lub zwiększony.
  • Wskaźniki MEF lub FEF 25, 50 i 75 - czyli FEV1 i FVC (wskaźniki objętościowe podawane w litrach) oraz MEF(FEF) (wskaźnik przepływowy wyrażany w litrach na sekundę) - parametry te umożliwiają ocenę przepływu powierza w drobnych oskrzelach.
  • PEF (peak expiratory flow), czyli szczytowy przepływ wydechowy uzyskany przez chorego podczas badania, poprzez wydmuchiwanie przez niego powietrza z płuc. Wynik parametru PEF możliwy jest do uzyskania za pomocą pikflometru służącego do samodzielnego kontrolowania astmy.

 

Spirometry dostępne w sklepie medycznym Kredos to oferta profesjonalnych spirometrów medycznych.

Spirometry

Spirometr Lungtest Basic

Spirometr Lungtest Basic, to niewielkich rozmiarów stacjonarny spirometr, dedykowany do...

0,00 zł

Spirometr Lungtest Handy

Spirometr Lungtest Handy, to znakomite urządzenie, które stosuje się do mierzenia i...

0,00 zł

Spirometr Lungtest Handy z laptopem

Spirometr Lungtest Handy z laptopem, jest niewielkich rozmiarów spirometrem...

0,00 zł

Spirometr Lungtest Mobile

Spirometr Lungtest Mobile, to przenośne urządzenie, z pomocą którego przeprowadza się...

0,00 zł

Spirometr ultradźwiękowy SpiroSonic SMART

Spirometr ultradźwiękowy SpiroSonic SMART, to zaawansowane urządzenie medyczne...

7020,00 zł

Spirometr Aspel Aspiro D200

Spirometr AsSPIRO D200 to kompaktowe urządzenie umożliwiające wykonywanie badań...

6750,00 zł

Spirometr Aspel Aspiro D200 z głowicą kalibracyjną

Spirometr AsSPIRO D200 to kompaktowe urządzenie umożliwiające wykonywanie badań...

8117,00 zł

Ustnik pneumotachometryczny GPK17 do Aspiro D200 5 sztuk

Ustnik pneumotachometryczny GPK17 5 sztuk to akcesorium kompatybilne ze spirometrem...

37,26 zł

Ustnik pneumotachometryczny GPK17 do Aspiro d200 70 sztuk

Ustnik pneumotachometryczny GPK17 70 sztuk to akcesorium kompatybilne ze spirometrem...

521,64 zł

Ustnik do przystawki spirometrycznej Aspel US 31 model D

Ustnik do przystawki spirometrycznej Aspel US 31 model D, jest niezbędnym elementem...

5,40 zł

Klipsy na nos do spirometrii

Klipsy na nos do spirometrii

125,00 zł

Przewód powietrzny ASPEL PP17 CAB (10 sztuk)

Przewód powietrzny ASPEL PP17 CAB (10 sztuk), dedykowany do użycia wraz z modułem...

58,00 zł

Kredos doradza

Copyright © 2024 Kredos Sklep Medyczny