Spirometry

Spirometry

spirometr aspiro d200

Spirometry - urządzenia do badania płuc

Spirometria to nieinwazyjne badanie pozwalające ocenić pracę płuc oraz ich pojemność. Niezbędne dla osób po przebytych chorobach obturacyjnych, w wyniku których doszło do zwężenia dróg oddechowych utrudniającego oddychanie, np. POHP czy astma. Badaniu spirometrycznemu powinni poddawać się cyklicznie palacze nałogowi, przynajmniej raz na dwa lata. Na badanie kierowane są osoby dręczone napadami kaszlu, dusznościami, szybkim zmęczeniem w wyniku wysiłku. Poza zwykłym badaniem, wykonuje się także wersję farmakologiczną, która jest potrzebna, aby stwierdzić reakcję pacjenta na leki wziewne. Spirometria jest stosowana w rozpoznaniu astmy, w obserwowaniu postępu miastenii oraz chorób tkanki łącznej jak twardzina układowa czy toczeń rumieniowaty układowy.

Wyników 1 - 2 z 2

SPIROMETRY

Spirometr Aspel AsPIRO D200

Spirometr AsSPIRO D200 to kompaktowe urządzenie ...

Cena brutto: 6518,88 zł
Cena netto: 6036,00 zł
Kwota VAT: 482,88 zł

Spirometr Aspel AsPIRO D200 z głowicą kalibracyjną

Spirometr AsSPIRO D200 to kompaktowe urządzenie ...

Cena brutto: 7527,60 zł
Cena netto: 6970,00 zł
Kwota VAT: 557,60 zł