ZAMKNIJ ZAMKNIJ

Spirometr Lungtest Handy

Spirometr Lungtest Handy, to znakomite urządzenie, które stosuje się do mierzenia i rejestrowania parametrów oddechowych pacjenta. Badanie koncentruje się na płucach i ich pojemności.
Producent: MES
Opis produktu:

Spirometr Lungtest Handy, jest to niewielkich rozmiarów przenośne urządzenie diagnostyczne, które można podłączyć do komputera PC za pomocą złącza USB. Oprogramowanie komputerów klasy PC, które zostało dołączone do spirometru, pozwala na wykonywanie spirometrii wolnej, krzywej przepływ - objętość oraz maksymalnej dowolnej wentylacji minutowej. Spirometr Lungtest Handy, służy do oceny funkcji płuc, zwłaszcza zdolności do przepływu powietrza do i z płuc. Badanie spirometryczne, mierzy różne parametry oddechowe, które mogą pomóc w diagnostyce rozmaitych stanów i chorób płuc. Do pomiaru przepływu służy głowica MES DV40. Przyłącze na którym umieszczana jest głowica, zostało dostosowane do łatwej wymiany głowicy penumotachograficznej. Spirometr jest gotowy do użycia zaraz po wymianie głowicy. Badania wykonywane są zgodnie z zaleceniami ERS i ATS, co zapewnia pełny system kontroli jakości i poprawności.

Spirometr Lungtest Handy, ma możliwość interpretacji i raportowania wyników wykonywanych badań. Dodatkowo, urządzenie ma polskie normy dla dzieci, które zostały opracowane w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce. System motywacyjny dla najmłodszych, powoduje, że badanie odbywa się szybko i sprawnie. Spirometr pozwala na wprowadzenie danych pacjenta. Model Lungtest Handy wyposażony jest też w bazę danych, która umożliwia archiwizację, wyszukiwanie jak też opracowywanie wyników wykonanych badań. Wydruki wyników ze spirometru, można drukować na drukarce kolorowej lub jednobarwnej. W standardowym wyposażeniu, znajduje się moduł spirometru wraz z 10 głowicami pomiarowymi, 10 ustnikami dla dorosłych i dla dzieci, klipsem na nos, kable USB i futerałem. Głowice mogą być wielokrotnie użytkowane po wcześniejszej sterylizcji w temperaturze 126 stopni. Ustniki dla dzieci i dorosłych są autoklawowalne. 


Specyfikacja techniczna:

 • Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows’10 PRO
 • Minimalne wymagania laptopa z procesorem i3(lub równoważnym), SSD256 GB, RAM 8GB
 • Zakresy pomiarowe:
  - zakres pomiaru przepływu min. +/- 20 l/s
  - rozdzielczość pomiaru przepływu min. 1ml/s
  - dokładność pomiaru przepływu < 2%
  - zakres pomiaru objęości +/- 10l
  - rozdzielczość pomiaru objętości min. 10 ml
  - dokładność pomiaru objętości < 2%
  - oporność głowicy pomiaru przepływu < 0,9 cm/l/s przy przepływie 14 l/s
 • Głowica pneumotachograficzna sterylizowana w całości z gwarantowaną liczbą sterylizacji >1000
 • Spirometria: VC, IC, ERV, IRV, TV, BF, MV
 • Krzywa przepływ-objętość:
  - raporcie standardowym: FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF,  TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX,  FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6,  BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT
 • Automatyczna kontrola wiarygodności i poprawności wykonanego badania spirometrycznego zgodnie z zaleceniami ERS/ATS z 2019 roku, z oceną jakości badania w skali A-F-U
 • Automatyczna ocena prawidłowo wykonanego badania
 • Automatyczna ocena próby rozkurczowej wg standardów ERS
 • Możliwość automatycznej diagnozy pod warunkiem prawidłowego wykonania badania(klasa A lub B)
 • Prezentacja graficzna wolnej spirometrii i natężonej krzywej przepływ – objętość w czasie rzeczywistym
 • Prezentacja graficzna badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas
 • Możliwość prezentacji krzywej przepływ-objętość na tle obrazu krzywej należnej w czasie rzeczywistym
 • Przejrzysty dla lekarza i zrozumiały dla pacjenta (dziecka) system motywacyjny
 • Możliwość łatwej konfiguracji wartości należnych - Autorzy wartości należnych: GLI, ERS/ECCS, NHANES III, FALASCHETTI, Hankinson, Kuster,, Zapletal, IGiChP w Rabce
 • Możliwość zmiany konfiguracji raportów zawierających:
  - wartości należne z informacją o ich autorze
  - liczbę odchyleń standardowych i percentyli
  - porównania
  - zapisane krzywe-wykresy
  - trendy zmian wartości mierzonych wielkości
  - definiowaną przez obsługę liczbę mierzonych wielkości oraz ich kolejność
 • Eksport wyników do formatu arkusza kalkulacyjnego
 • Zapis badań w PDF
 • Oprogramowanie w języku polskim
 • Instrukcja obsługi w języku polskim
 • Certyfikat CE i deklaracja zgodności

Standardowe wyposażenie

 • Moduł spirometru
 • Głowice pneumotachograficzne 10 szt.
 • Ustniki dla dorosłych 10 szt.
 • Ustniki dla dzieci 10 szt.
 • Klips na nos 2 szt.
 • Futerał
 • Oprogramowanie komputerów klasy PC

Opcjonalne wyposażenie

 • Rozszerzenie Lungtest Handy do wersji bazy SQL Lungtest Basic
 • Moduł automatycznego pomiaru warunków otoczenia
 • Pulsoksymetr OXY-TEST 2000M
 • Laptop: procesor i3 (lub równoważny), Windows 10PRO, 8 GB RAM, SSD 256GB, ekran 15,6”

Gwarancja:

 • 24 miesiące

Termin realizacji:

 • do 4 tygodni od daty zamówienia

Kredos doradza

Copyright © 2024 Kredos Sklep Medyczny