.
Producent:
ASPEL

Ergospirometry

ergospirometr,cardiotest,cpet,system,crg200,

Cardiotest Cpet System CRG200

ASPEL ergospirometr,cardiotest,cpet,system,crg200,
CardioTEST Alfa System CRG200 to system diagnostyczny przeznaczony do wykonywania standardowych elektrokardiograficznych...
CardioTEST Alfa System CRG200 to system diagnostyczny przeznaczony do wykonywania standardowych elektrokardiograficznych testów wysiłkowych wraz z bezpośrednią oceną wydolności (VO₂) oraz oceną układu oddechowego i metabolizmu mięśniowego na podstawie pomiarów przepływu i stężenia gazów wydechowych: tlenu i dwutlenku węgla. Gwarancja producenta wynosi 24 miesiące.
119661,55 zł
ergospirometr,cardiotest,cpet,system,b612,

Cardiotest Cpet System B612

ASPEL ergospirometr,cardiotest,cpet,system,b612,
CardioTEST CPET System B612 to system diagnostyczny przeznaczony do wykonywania standardowych elektrokardiograficznych...
CardioTEST CPET System B612 to system diagnostyczny przeznaczony do wykonywania standardowych elektrokardiograficznych testów wysiłkowych wraz z bezpośrednią oceną wydolności (VO₂) oraz oceną układu oddechowego i metabolizmu mięśniowego na podstawie pomiarów przepływu i stężenia gazów wydechowych: tlenu i dwutlenku węgla. Gwarancja producenta wynosi 24 miesiące.
133184,58 zł
ergospirometr,cardiotest,cpet,aspel

Ergospirometr Cardiotest Cpet

ASPEL ergospirometr,cardiotest,cpet,aspel
Ergospirometr CardioTEST CPET to system diagnostyczny przeznaczony do wykonywania standardowych elektrokardiograficznych testów...
Ergospirometr CardioTEST CPET to system diagnostyczny przeznaczony do wykonywania standardowych elektrokardiograficznych testów wysiłkowych wraz z bezpośrednią oceną wydolności (VO₂) oraz oceną układu oddechowego i metabolizmu mięśniowego na podstawie pomiarów przepływu i stężenia gazów wydechowych: tlenu i dwutlenku węgla. Gwarancja producenta wynosi 24 miesiące.
100366,62 zł

ergospirometr quark cpet 2 monitorowy zestaw z bieżnią

Ergospirometria to test wysiłkowy sercowo-płucny CPET, czyli jedna z form badań wysiłkowych, łącząca EKG wysiłkowe ze spirometrią wysiłkową i wykonywana jest w celu oceny wydolności oddechowo krążeniowej oraz do monitorowania przebiegu rehabilitacji i rezultatów treningowych.

 

Ergospirometria zwana cardiopulmonary excersise test CPX poza sprawdzaniem wydolności serca w czasie wysiłku fizycznego, poddaje ocenie także wydolność oddechową i metabolizm układu mięśniowego. Ergospirometria pomaga wykazać nieprawidłowości w obrębie pracy serca oraz wykryć choroby płuc – szczególnie jeśli te są spowodowane aktywnością fizyczną i obciążeniem. Badanie ergospirometrem pokazuje wpływ aktywności fizycznej pacjenta na układ krążenia i układ oddechowy oraz metabolizm mięśniowy.

 

Ergospirometrię wykonuje się u pacjentów poradni kardiologicznych, rehabilitacyjnych i pulmologicznych. Badanie ergo spirometrem jest przydatne w różnicowaniu duszności pochodzenia sercowego: w chorobie niedokrwiennej serca, z niewydolnością serca, wadą zastawkową i wadą wrodzoną serca. Ergospirometria jest cennym narzędziem do różnicowania przyczyn duszności u pacjentów poddawanych kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej. Znajomość charakterystycznych zmian w parametrach oddechowych obserwowanych podczas testu wysiłkowego ułatwia podjęcie decyzji klinicznych i zaplanowanie kinezyterapii. Badanie jest wykorzystywane na szeroką skalę  w orzecznictwie sportowym.

 

0W przypadku badań sportowców ergospirometria jest przeprowadzana do oceny wydolności, dając możliwość wyznaczenia indywidualnych progów i stref metabolicznych, które są wymagane do precyzyjnego określenia poziomu wytrenowania i planowania treningów w oparciu o twarde dane wydolnościowe. Ergospirometria wykonywana jest najczęściej w przypadku sportowców wytrzymałościowych, ale chętnie wykonują ją także osoby, które regularnie biegają, aby monitorować swoje progi tlenowe i strefy metaboliczne oraz dopasowywać do treningi do potrzeb i możliwości organizmu.

 

Jakie parametry mierzy test ergospirometryczny?

W trakcie badania ergospirometrycznego lekarz bada w trakcie wysiłku przepływ i objętość oraz stężenie tlenu O2 i dwutlenku węgla CO2 w wydychanym powietrzu. Pomiaty tych składników pozwalają dokonać oceny wydolności, której miarą są maksymalne i szczytowe minutowe pochłanianie tlenu VOmax i VO2peak podczas monitorowania wskaźnika metabolicznego poziomu wysiłku RER określany jako współczynnik wymiany oddechowej. W trakcie badania spiromtrycznego na bieżni lub cykloergometrze określa się warunki otoczenia ATPS, parametry ciała BTPS czyli temperatura ciała, ciśnieie otoczenia i wilgotność oraz parametr STPD oktreślające warunki "standardowe". W trakcjie wysiłku system wysiłkowej spirometrii oddechowej analizuje dane z pacjenta i oblicza:

 • VE - wentylacja minutowa wydechowa
 • VO2 - wielkość pochłaniania tlenu
 • MET - metaboliczny równoważnik tlenu
 • VO2max - maksymalna wielkość VO2
 • VO2peak - szczytowe pochłanianie tlenu
 • %refVO2 - procentowa wartość wydolności szczytowej
 • VT - próg wentylacyjny zwany także progiem anaerobowym VAT
 • VO2@VT - wielkość pochłaniania tlenu na progu wentylacyjnym
 • O2 pulse - tętno tlenowe
 • PETO2 - ciśnienie parcjalne O2 w powietrzu późno-wydechowym
 • VCO2 - wielkość wydychanego dwutlenku węgla
 • PETCO2 - ciśnienie parcjalne CO2 w powietrzu późno-wydechowym
 • VE/VCO2 ratio - równoważnik wentylacyjny dwutlenku węgla
 • VEpeak/MVV - rezerwa oddechowa
 • TV - objętość oddechowa
 • EOV - wysiłkowa wentylacja oddechowa
 • RER - współczynnik wymiany oddechowej
 • RERpeak - współczynnik wymiany oddechowej na szczycie wysiłku

 

Jak wygląda badanie ergospirometrem?

 

Badanie ergospirometrem trwa około 30 minut. Ergospirometria odbywa się na bieżni lub na cyklometrze. Pacjent jest proszony o rozebranie się od pasa w górę. Do jego klatki piersiowej podłącza się aparaturę, która monitoruje wysiłek pod kątem ciśnienia tętniczego krwi, czynności serca, zmian odcinka ST, wystąpienia zaburzeń rytmu i przewodzenia. Dodatkowo ocenia się powietrze wydychane przez pacjenta – Pacjent ma założoną na twarz silikonową maskę podłączoną do ergospirometru, dzięki której jest poddawany wysiłkowej ocenie spirometrycznej.  W takcie badania pacjent biegnie na bieżni lub pedałuje na cylkoergometrze.oddychając przez silikonową maseczkę. Czujniki zbierają dane i zapisują parametry wysiłkowo-oddechowe w komputerze połączonym w zestwem ergospirometrycznym.

 

Badanie polega na cyklicznym zwiększaniu obciążenia aż do osiągnięcia maksimum wydolnościowego. Próba może zostać przerwana w każdym momencie – na życzenie pacjenta lub po osiągnięciu oczekiwanych parametrów. Sprawdzana jest wydolność oddechowa i obecność ewentualnej obturacji, a także określana jest pojemność płuc. Na podstawie analizy stężenia tlenu i dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu obserwowane są przemiany metaboliczne.

 

Pacjent powinien na badanie przyjść wypoczęty i z naturalną, niewspomaganą energią. Nie powinien być na czczo. Najlepiej nie pić przed badaniem kawy i mocnej herbaty, które mogą mieć wpływ na zmianę wyniku badania. Badanie ergospirometrem przypomina trening sportowy, dlatego też zaleca się poddanie się mu w sportowym obuwiu i wygodnym stroju, nie krępującym ruchów, zabierają ze sobą ręcznik do ocierania potu, a przed samym badaniem nie wykonywać forsownych ćwiczeń, nie spożywać alkoholu, nie przejadać się i nie palić papierosów. W niektórych przypadkach zalecane jest odstawienie leków przeciwastmatycznych.

 

Po zakończeniu badania w analizie i interpretacji danych uzyskanych w fazie pomiarowej CPET stosuje się opracowany przez Wassrmana zestaw 9 wykresów przebiebiegu parametrów obrazujących funkcje ukłądu krążenia, oddechowego oraz parametry metaboliczne

 

Ergospirometria – wskazania do badania

 

Głównymi wskazaniami do badania ergospirometrycznego na podstawie wytycznych Italian Working Group on Cardiac Rehabilitation and Prevention, Working Group on Cardiac Rehabilitation and Exercise Physilogy of the European Society of Cardiology opublikowanych w 2006 roku są:

 • ocena tolerancji wysiłku fizycznego;
 • diagnostyka duszności wysiłkowej;
 • ocena osób z chorobami sercowo-naczyniowymi:
 • ocena wydolności serca i prognozowanie pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca,
 • kwalifikacja do transplantacji serca,
 • ocena skuteczności rehabilitacji kardiologicznej;
 • ocena osób z chorobami układu oddechowego, ocena przeszczepionego płuca, sercopłuca, ocena skuteczności rehabilitacji oddechowej;
 • ocena wydolności układu krążenia i oddechowego przed zabiegami chirurgicznymi.

 

 

Zobacz naszą ofertę Ergospirometrów. Sklep medyczny Kredos.pl.

Holter ciśnienia ASPEL 308 ABPM + oprogramowanie 508

ASPEL holter,holter ciśnieniowy,badanie holtera,holter rr,holter serca,
Holter ciśnienia ASPEL 308 ABPM + oprogramowanie 508 to najnowszy produkt renomowanego...
6030,00 zł

Holter ciśnienia Aspel 308 ABPM

ASPEL holter,holter ciśnieniowy,badanie holtera,holter rr,holter serca,
Holter ciśnienia Aspel 308 ABPM to jeden z najnowszych produktów polskiego renomowanego...
5096,00 zł

Mankiet XL do holtera ciśnienia Aspel

ASPEL mankiet dla dorosłych,mankiet do holtera,mankiet holterowski,mankiet,aspel
Mankiet XL dla dorosłych do holtera ciśnienia Aspel, jest niezbędnym elementem, wchodzącym...
223,56 zł

Mankiet L do holtera ciśnienia Aspel

ASPEL mankiet dla dorosłych,mankiet do holtera,mankiet holterowski,mankiet,aspel
Mankiet L dla dorosłych do holtera ciśnienia Aspel, przeznaczony jest do użytku...
186,84 zł

Mankiet pediatryczny M do holtera ciśnienia Aspel

ASPEL mankiet do holtera,mankiet holterowski,mankiet aspel,mankiet,aspel
Mankiet pediatryczny M do holtera ciśnienia Aspel, przeznaczony jest do współpracy z...
147,15 zł

Etui na holter ciśnienia Aspel Holcard CR07

ASPEL etui na holter,holter ciśnienia,holter aspel,etui,aspel,
Etui na holter ciśnienia Aspel Holcard CR07, to bardzo wygodny i poręczny...
104,55 zł

Holter ciśnienia Aspel Holcard CR07 Beta System XL

ASPEL holter ciśnienia,holter,ciśnieniowy,cr07,aspel,holcard,beta,system,holter aspel,holcard,holcard cr07,beta system l,beta system,l,
Holter Ciśnienia ASPEL HolCARD CR-07 Beta System XL to system długotrwałego monitorowania...
14580,00 zł

Holter ciśnienia Aspel Holcard CR07 beta system L

ASPEL holter ciśnienia,holter,ciśnieniowy,cr07,aspel,holcard,beta,system,system l,holter holcard,holcard cr07,
Holter ciśnieniowy ASPEL HolCARD CR-07 Beta System L to system długotrwałego monitorowania...
13851,00 zł

Aparat Ekg AsCard Mint v.07.301

ASPEL aparat ekg,elektrokardiograf,ekg,mint,ascard,
Aparat Ekg AsCard Mint v.07.301 to elektrokardiograf umożliwiający wykonania badania w zakresie...
3700,00 zł

Aparat Ekg AsCard Mint v.07.102

ASPEL aparat ekg,elektrokardiograf,ekg,mint,ascard,
Aparat Ekg AsCard Mint v.07.102 to 1-kanałowy aparat EKG umożliwiający wykonywanie elektrokardiogramu...
2710,00 zł

Przewód powietrzny ASPEL PP17 CAB (10 sztuk)

ASPEL przewód powietrzny do spirometru,przewód powietrzny spirometryczny,spirometryczny,spirometr,
Przewód powietrzny ASPEL PP17 CAB (10 sztuk), dedykowany do użycia wraz z...
58,00 zł

Kabel weterynaryjny KEKG-30W CAB VET

ASPEL kabel weterynaryjny,kabel do ekg,kabel ekg,kabel do aparatu ekg
Kabel weterynaryjny KEKG-30W CAB VET, dedykowany jest do elektrokardiografów firmy Aspel, z...
499,00 zł

Etui na holter Ekg Aspel Aspekt 702/703/712 (napy)

ASPEL etui na holter,holter ekg,holter aspel,etui,aspel,
Etui na holter Ekg Aspel Aspekt 702/703/712 (napy), to bardzo wygodny futerał,...
93,30 zł

Kabel EKG - KRH712-11

ASPEL kabel pacjenta,kabel do holtera,kabel do holtera ekg,holter ekg,kabel holterowski,kabel aspel,
Kabel EKG - KRH712-11, jest niezbędnym elementem wyposażenia aparatu EKG. Używany w...
350,00 zł

Kabel KRH-703 v.422

ASPEL kabel pacjenta,kabel do holtera,kabel do holtera ekg,holter ekg,kabel holterowski,kabel aspel,
Kabel KRH-703 v.422, to produkt, dedykowany do modeli AsPekt 703 i Aspel...
350,00 zł

Kabel do holtera Aspekt KRH 703 v.200

ASPEL kabel pacjenta,kabel do holtera,kabel do holtera ekg,holter ekg,kabel holterowski,kabel aspel,
Kabel do holtera Aspekt KRH 703 v.200, jest 7-elektrodowym kablem, który w...
350,00 zł

Kredos doradza

BANK DO PŁATNOŚCI W PLN:    mBank S.A. skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź     IBAN: PL 50 1140 2004 0000 3302 7428 5149     EUR/BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK      SORT CODE - 11402004