Worki na odpady medyczne

worki,worki foliowe,worki na odpady medyczne,utylizacja odpadów,utylizacja odpadów medycznych,

Worek foliowy 35 litrów 20szt/rolka

MAGFOL worki,worki foliowe,worki na odpady medyczne,utylizacja odpadów,utylizacja odpadów medycznych,
Worek foliowy na odpady 35 litrów 20szt/rolka. Grubość 22 mikrometry - [0,022mm]....
Worek foliowy na odpady 35 litrów 20szt/rolka. Grubość 22 mikrometry - [0,022mm].
3,69 zł
worek foliowy,worek na odpady,worki na śmieci,utylizacja odpadów medycznych,odpady medyczne,

Worek foliowy 60 litrów 20szt/rolka

MAGFOL worek foliowy,worek na odpady,worki na śmieci,utylizacja odpadów medycznych,odpady medyczne,
Worek foliowy na odpady 60 litrów 20szt/rolka. Grubość 24 mikrometry - [0,022mm]....
Worek foliowy na odpady 60 litrów 20szt/rolka. Grubość 24 mikrometry - [0,022mm].
4,92 zł
worki na odpady,worki foliowe,odpady medyczne,worki na śmieci,worki na śmieci 120l,

Worek foliowy 120 litrów 10szt/rolka

MAGFOL worki na odpady,worki foliowe,odpady medyczne,worki na śmieci,worki na śmieci 120l,
Worek foliowy na odpady 120 litrów 10szt/rolka. Grubość 30 mikrometrów - [0,03mm]....
Worek foliowy na odpady 120 litrów 10szt/rolka. Grubość 30 mikrometrów - [0,03mm].
6,15 zł

Worki foliowe na odpady medyczne - sklep Kredos

Worki na odpady medyczne

Worki na odpady medyczne służą do zapakowania odpadów powstających w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Worki na odpady medyczne muszą posiadać wszelkie atesty PZH, czyli świadectwa jakości zdrowotnej. Worki na odpady wykonane są z czystego o wysokiej jakości polietylenu.

 

Polietylen (polimer etenu) jest tworzywem sztucznym używanym do produkcji worków foliowych. Przy oznaczaniu polietylenu używany jest skrót PE. Polietylen o wysokiej gęstości nazywany jest HDPE, natomiast polietylen o niskiej gęstości to inaczej LDPE. 

 

Zagadnienia związane z gospodarką odpadami reguluje ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym postępowania z odpadami medycznymi w podmiotach leczniczych w przepisach określone zostały czym są, jakie wyróżnia się ich rodzaje, a także określono warunki ich magazynowania we wszystkich grupach klasyfikacyjnych.

 

Specjalne worki HDPE i LDPE na odpady medyczne o różnych pojemnościach dostępne są w ofercie sklepu medycznego KREDOS.

 

Klasyfikacja i definicja odpadów medycznych

 

Odpady mogą być zaliczane do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów ze względu na poszczególne czynniki:

  • źródło powstawania;
  • właściwości klasyfikujące do odpadów niebezpiecznych;
  • składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi (farmaceutyki oraz związki stosowane w medycynie lub w weterynarii, biocydy i substancje fitofarmaceutyczne, substancje zakaźne).

 

Definicja odpadów niebezpiecznych

 

W podmiotach leczniczych podczas udzielania świadczeń zdrowotnych, obok tradycyjnych odpadów komunalnych występują także odpady niebezpieczne. Odpady medyczne są odpadami niebezpiecznymi, jeśli w ich składzie występuje wysokie stężenie substancji niebezpiecznych lub wykazują co najmniej jedną spośród właściwości, które powodują, że są niebezpieczne.

Odpady niebezpieczne stwarzają zagrożenie zarówno dla ludzi pracujących w kontakcie z nimi (konieczne jest sporządzenie i udostępnienie pracownikom instrukcji postępowania z odpadami medycznymi), jak i dla naturalnego środowiska, które może ulec skażeniu, dlatego też ustawa przewiduje szereg obostrzeń w ich wytwarzaniu, przechowywaniu i unieszkodliwianiu.

Odpadami niebezpiecznymi są odpady wskazane w katalogu odpadów jako odpady niebezpieczne, z tym jednak zastrzeżeniem, że posiadacz odpadów może dokonać zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, jeżeli wykaże, że nie posiadają one właściwości odpadów niebezpiecznych określonych w ustawie.

W ramach odpadów zakaźnych wyodrębniono grupę odpadów wysoce zakaźnych - czyli takich, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze.

 

Oznakowanie worków i pojemników

 

Worki i pojemniki z odpadami medycznymi w miejscu ich powstawania powinny posiadać widoczne oznakowanie identyfikujące z informacjami:

  1. kod odpadów medycznych w nich przechowywanych;
  2. nazwę wytwórcy odpadów medycznych;
  3. numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;
  4. numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wraz z podaniem organu rejestrowego;
  5. datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
  6. datę i godzinę zamknięcia.

 

Pojemniki i worki na odpady medyczne - stosowanie kolorów

 

Odpady medyczne muszą być zbierane do pojemników lub worków na odpady medyczne według przepisów, które w sposób przejrzysty i czytelny określają, że do ich segregacji wykorzystuje się 3 rodzaje worków:

Kolor czerwony - pojemniki/worki na odpady medyczne - na najbardziej niebezpieczne odpady medyczne, które mogą wywoływać choroby u ludzi i zwierząt.

Są to: organy i części ciała, pojemniki na krew i służące do jej przechowywania konserwanty, inne odpady, w których znajdują się żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny, zużyte po zabiegach w ramach działalności leczniczej peloidy o właściwościach zakaźnych, pozostałości z żywienia pacjentów przebywających na oddziałach zakaźnych

Kolor żółty - pojemniki/worki na odpady medyczne - do tego rodzaju pojemników lub worków zbiera się mniej niebezpieczne odpady medyczne.

Zalicza się do nich: wszelkiego rodzaju chemikalia i odczynniki chemiczne, które zawierają substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, a także odpady amalgamatu dentystycznego

Kolor inny niż czerwony i żółty, np. niebieski, czarny, zielony - pojemniki / worki na odpady medyczne - pozostałe odpady medyczne.

Są to między innymi: narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, materiałowe lub gipsowe opatrunki, pościel, jednorazowe ubrania i pieluchy, chemikalia i odczynniki chemiczne, leki, zużyte peloidy.

 

Wszystkie odpady medyczne muszą być zbierane i segregowane w miejscu ich powstawania oraz umieszczane w wytrzymałych pojemnikach lub workach, które są odporne na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć oraz na działanie substancji chemicznych. Przedmioty o ostrych zakończeniach muszą być bezwzględnie zbierane do sztywnych pojemników jednorazowych, a ich kolor musi być zgodny z powyższym podziałem.

 

Kody odpadów medycznych

Kody klasyfikacyjne odpadów zgodne przepisami rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów przedstawiają podział na trzy grupy klasyfikacyjne:

Pierwsza grupa klasyfikacyjna odpadów medycznych (odpady zakaźne) obejmuje: części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania; inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych; pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych; odpady niebezpieczne, które zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów.

Do drugiej grupy odpadów niebezpiecznych, innych niż zakaźne klasyfikowane są odpady medyczne, takie jak: chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne; leki cytotoksyczne i cytostatyczne; odpady amalgamatu dentystycznego, odpady niebezpieczne, które zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo lub co do które niosą ryzyko wywołania chorób niezakaźnych u ludzi lub innych żywych organizmów albo stanowić źródło skażenia środowiska.

Trzecią grupę klasyfikacyjną odpadów medycznych stanowią odpady medyczne inne niż niebezpieczne: narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki; opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy; chemikalia, w tym odczynniki chemiczne; leki; zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej oraz pozostałe odpady medyczne nieposiadające właściwości niebezpiecznych.

Taboret TB-1 Chrom

U.B.M taboret lekarski tb-1,taboret,lekarski,tb-1,tb1,tb 1,u.b.m,ubm
Taboret TB-1 Chrom to praktyczny wyrób o prostym estetycznym wyglądzie....
339,00 zł
Promocja

Stetoskop pediatryczny Seca S22

SECA stetoskop,stetoskop lekarski,stetoskop pediatryczny,stetoskop seca,seca,
Stetoskop pediatryczny membranowy SECA S220. Lekki fonendoskop, który dzięki niskiej wadze i...
206,10 zł 229,00 zł

Stół rehabilitacyjny Juventas JSR

JUVENTAS stół rehabilitacyjny,jsr,manualny,juventas
Stół rehabilitacyjny Juventas JSR to prosty, dwuczęściowy stacjonarny stół przeznaczony do gabinetów...
2048,00 zł

Urządzenie do przepływowej dezynfekcji powietrza UVC MED Overhead 220

UVC MED urządzenie do dezynfekcji,przepływowe,uvc,overhead220
Urządzenie do przepływowej dezynfekcji powietrza UVC MED Overhead 220 sprawdzi się szczególnie...
5290,00 zł

Stół rehabilitacyjny KSR 4 E

JUVENTAS stół rehabilitacyjny,ksr 4 e,
Stół rehabilitacyjny KSR 4 E...
8550,00 zł

Stetoskop z podwójną głowicą Rossmax EB 200 niebieski

ROSSMAX stetoskop,stetoskopy,stetoskop rossmax,rossmax,stetoskop,słuchawki lekarza,
Stetoskop z podwójną głowicą Rossmax EB 200 niebieski...
49,00 zł

Velodes® Soft wkład 1l

MEDISEPT dezynfekcja,dezynfekcyjny,chirurgiczna dezynfekcja,dezynfekcja rąk,velodes soft,1 l,,velodes soft 1 l,
Velodes® Soft wkład 1l ...
52,75 zł

Stół rehabilitacyjny NSR P

JUVENTAS stół rehabilitacyjny,nsr p,
Stół rehabilitacyjny NSR P...
6257,00 zł

Zestaw 4 bandaży kohezyjnych Non-Woven Economic 5E lateksowe, czerwone

5E bandaż kohezyjny,lateksowy,czerwony,dla sportowców,elastyczny,5E,zestaw
Zestaw 4 bandaży kohezyjnych Non-Woven Economic lateksowych, czerwonych to opatrunki o właściwościach...
21,80 zł

Zestaw 4 bandaży kohezyjnych Non-Woven Economic 5E lateksowe, czarne

5E bandaż kohezyjny,lateksowy,czarny,dla sportowców,elastyczny,5E,zestaw
Zestaw 4 bandaży kohezyjnych Non-Woven Economic lateksowych, czarnych to opatrunki o właściwościach...
17,80 zł

Termometr bezdotykowy Nissei MT 500

NISSEI termometr bezdotykowy,termometr bezrtęciowy,termometr nissei,termometr bez dotyku,termometr elektroniczny
Termometr bezdotykowy Nissei MT 500...
234,36 zł

Zestaw 4 bandaży kohezyjnych Non-Woven Economic 5E lateksowe, zielone

5E bandaże kohezyjne,lateksowe,ciemnozielone,dla sportowców,5E
Zestaw 4 bandaży kohezyjnych Non-Woven Economic lateksowych, ciemnozielonych to opatrunki o właściwościach...
17,80 zł

Ciśnieniomierz Little Doctor LD-521A

Little Doctor ciśnieniomierz,ciśnieniomierz little doctor,ciśnieniomierz naramienny,ciśnieniomierz elektroniczny,ciśnieniomierze
Ciśnieniomierz Little Doctor LD-521A...
96,12 zł

Bandaż kohezyjny Non-Woven Economic 5E lateksowy, czerwony 7,5cm x 4,5m

5E bandaż kohezyjny,lateksowy,czerwony,dla sportowców,elastyczny
Bandaż kohezyjny Non-Woven Economic lateksowy, czerwony to opatrunek o właściwościach samoprzylepnych. Nie...
5,50 zł

Bandaż kohezyjny Non-Woven Economic 5E lateksowy, czarny 5cm x 4,5m

5E bandaż kohezyjny,lateksowy,czarny,dla sportowców,elastyczny,5E
Bandaż kohezyjny Non-Woven Economic lateksowy, czarny to opatrunek o właściwościach samoprzylepnych. Nie...
4,50 zł

Bandaż kohezyjny Non-Woven Economic 5E lateksowy, ciemnozielony 5cm x 4,5m

5E bandaż kohezyjny,lateksowy,ciemnozielony,dla sportowców,elastyczny
Bandaż kohezyjny Non-Woven Economic lateksowy, ciemnozielony to opatrunek o właściwościach samoprzylepnych. Nie...
4,50 zł

Kredos doradza

BANK DO PŁATNOŚCI W PLN:    mBank S.A. skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź;    IBAN: PL 50 1140 2004 0000 3302 7428 5149;    EUR/BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK; SORT CODE - 11402004