.
Producent:
MAGFOL

Worki na odpady medyczne

worki na odpady,worki foliowe,odpady medyczne,worki na śmieci,worki na śmieci 240l,

Worki foliowe czerwone mocne 240 litrów 10szt/rolka

MAGFOL worki na odpady,worki foliowe,odpady medyczne,worki na śmieci,worki na śmieci 240l,
Worki foliowe czerwone mocne 240 litrów 10szt/rolka...
Worki foliowe czerwone mocne 240 litrów 10szt/rolka
12,00 zł
worki na odpady,worki foliowe,worki na śmieci,worki na śmieci 240l,

Worki foliowe czarne 240 litrów 10szt/rolka

MAGFOL worki na odpady,worki foliowe,worki na śmieci,worki na śmieci 240l,
Worki foliowe czarne 240 litrów 10szt/rolka...
Worki foliowe czarne 240 litrów 10szt/rolka
7,90 zł
worki na odpady,worki foliowe,worki na śmieci,worki na śmieci 120l,zielone worki foliowe

Worki foliowe zielone 120 litrów 10szt/rolka

MAGFOL worki na odpady,worki foliowe,worki na śmieci,worki na śmieci 120l,zielone worki foliowe
Worki foliowe zielone 120 litrów 10szt/rolka...
Worki foliowe zielone 120 litrów 10szt/rolka
4,92 zł
worki na odpady,worki foliowe,odpady medyczne,worki na śmieci,worki na śmieci 120l,

Worki foliowe czerwone 120 litrów 10szt/rolka

MAGFOL worki na odpady,worki foliowe,odpady medyczne,worki na śmieci,worki na śmieci 120l,
Worki foliowe czerwone 120 litrów 10szt/rolka...
Worki foliowe czerwone 120 litrów 10szt/rolka
4,92 zł
worki na odpady,worki foliowe,odpady medyczne,worki na śmieci,worki na śmieci 60l,

Worki foliowe czerwone 60 litrów 20szt/rolka

MAGFOL worki na odpady,worki foliowe,odpady medyczne,worki na śmieci,worki na śmieci 60l,
Worki foliowe czerwone 60 litrów 20szt/rolka...
Worki foliowe czerwone 60 litrów 20szt/rolka
3,94 zł
worki na odpady,worki foliowe,worki na śmieci,worki na śmieci 60l,czarne worki

Worki foliowe czarne 60 litrów 20szt/rolka

MAGFOL worki na odpady,worki foliowe,worki na śmieci,worki na śmieci 60l,czarne worki
Worki foliowe czarne 60 litrów 20szt/rolka...
Worki foliowe czarne 60 litrów 20szt/rolka
3,94 zł
worki na odpady,worki foliowe,worki na śmieci,worki na śmieci 120l,niebieskie worki,mocne worki na śmieci foliowe

Worki foliowe niebieskie mocne 120 litrów 10szt/rolka

MAGFOL worki na odpady,worki foliowe,worki na śmieci,worki na śmieci 120l,niebieskie worki,mocne worki na śmieci foliowe
Worki foliowe niebieskie mocne 120 litrów 10szt/rolka...
Worki foliowe niebieskie mocne 120 litrów 10szt/rolka
5,17 zł
worki na odpady,worki foliowe,worki na śmieci,worki na śmieci 60l,niebieskie worki

Worki foliowe niebieskie 60 litrów 20szt/rolka

MAGFOL worki na odpady,worki foliowe,worki na śmieci,worki na śmieci 60l,niebieskie worki
Worki foliowe niebieskie 60 litrów 20szt/rolka...
Worki foliowe niebieskie 60 litrów 20szt/rolka
3,94 zł
worki na odpady,worki foliowe,odpady medyczne,worki na śmieci,worki na śmieci 120l,czarne worki,czarne worki na śmieci

Worki foliowe czarne 120 litrów 10szt/rolka

MAGFOL worki na odpady,worki foliowe,odpady medyczne,worki na śmieci,worki na śmieci 120l,czarne worki,czarne worki na śmieci
Worki foliowe czarne 120 litrów 10szt/rolka...
Worki foliowe czarne 120 litrów 10szt/rolka
4,92 zł
worki na odpady,worki foliowe,odpady medyczne,worki na śmieci,worki na śmieci 35l

Worki foliowe czerwone 35 litrów 20szt/rolka

MAGFOL worki na odpady,worki foliowe,odpady medyczne,worki na śmieci,worki na śmieci 35l
Worki foliowe czerwone 35 litrów 20szt/rolka...
Worki foliowe czerwone 35 litrów 20szt/rolka
3,32 zł
worki na odpady,worki foliowe,worki foliowe czarne,worki na śmieci,worki na śmieci 35l

Worki foliowe czarne 35 litrów 20szt/rolka

MAGFOL worki na odpady,worki foliowe,worki foliowe czarne,worki na śmieci,worki na śmieci 35l
Worki foliowe czarne 35 litrów 20szt/rolka...
Worki foliowe czarne 35 litrów 20szt/rolka
3,32 zł
worki na odpady,worki foliowe,worki foliowe niebieskie,worki na śmieci,worki na śmieci 35l

Worki foliowe niebieskie 35 litrów 20szt/rolka

MAGFOL worki na odpady,worki foliowe,worki foliowe niebieskie,worki na śmieci,worki na śmieci 35l
Worki foliowe niebieskie 35 litrów 20szt/rolka...
Worki foliowe niebieskie 35 litrów 20szt/rolka
3,32 zł
worki na odpady,worki foliowe,worki foliowe czarne,worki na śmieci,worki na śmieci 20l

Worki foliowe czarne 20 litrów 20szt/rolka

MAGFOL worki na odpady,worki foliowe,worki foliowe czarne,worki na śmieci,worki na śmieci 20l
Worki foliowe czarne 20 litrów 20szt/rolka...
Worki foliowe czarne 20 litrów 20szt/rolka
2,21 zł
worki,worki foliowe,worki na odpady medyczne,utylizacja odpadów,utylizacja odpadów medycznych,

Worek foliowy 35 litrów 20szt/rolka

MAGFOL worki,worki foliowe,worki na odpady medyczne,utylizacja odpadów,utylizacja odpadów medycznych,
Worek foliowy na odpady 35 litrów 20szt/rolka. Grubość 22 mikrometry - [0,022mm]....
Worek foliowy na odpady 35 litrów 20szt/rolka. Grubość 22 mikrometry - [0,022mm].
3,32 zł
worek foliowy,worek na odpady,worki na śmieci,utylizacja odpadów medycznych,odpady medyczne,

Worek foliowy 60 litrów 20szt/rolka

MAGFOL worek foliowy,worek na odpady,worki na śmieci,utylizacja odpadów medycznych,odpady medyczne,
Worek foliowy na odpady 60 litrów 20szt/rolka. Grubość 24 mikrometry - [0,022mm]....
Worek foliowy na odpady 60 litrów 20szt/rolka. Grubość 24 mikrometry - [0,022mm].
3,94 zł
worki na odpady,worki foliowe,odpady medyczne,worki na śmieci,worki na śmieci 120l,

Worek foliowy 120 litrów 10szt/rolka

MAGFOL worki na odpady,worki foliowe,odpady medyczne,worki na śmieci,worki na śmieci 120l,
Worek foliowy na odpady 120 litrów 10szt/rolka. Grubość 30 mikrometrów - [0,03mm]....
Worek foliowy na odpady 120 litrów 10szt/rolka. Grubość 30 mikrometrów - [0,03mm].
4,92 zł

Worki foliowe na odpady medyczne - sklep Kredos

Worki na odpady medyczne

Worki na odpady medyczne służą do zapakowania odpadów powstających w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Worki na odpady medyczne muszą posiadać wszelkie atesty PZH, czyli świadectwa jakości zdrowotnej. Worki na odpady wykonane są z czystego o wysokiej jakości polietylenu.

 

Polietylen (polimer etenu) jest tworzywem sztucznym używanym do produkcji worków foliowych. Przy oznaczaniu polietylenu używany jest skrót PE. Polietylen o wysokiej gęstości nazywany jest HDPE, natomiast polietylen o niskiej gęstości to inaczej LDPE. 

 

Zagadnienia związane z gospodarką odpadami reguluje ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym postępowania z odpadami medycznymi w podmiotach leczniczych w przepisach określone zostały czym są, jakie wyróżnia się ich rodzaje, a także określono warunki ich magazynowania we wszystkich grupach klasyfikacyjnych.

 

Specjalne worki HDPE i LDPE na odpady medyczne o różnych pojemnościach dostępne są w ofercie sklepu medycznego KREDOS.

 

Klasyfikacja i definicja odpadów medycznych

 

Odpady mogą być zaliczane do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów ze względu na poszczególne czynniki:

  • źródło powstawania;
  • właściwości klasyfikujące do odpadów niebezpiecznych;
  • składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi (farmaceutyki oraz związki stosowane w medycynie lub w weterynarii, biocydy i substancje fitofarmaceutyczne, substancje zakaźne).

 

Definicja odpadów niebezpiecznych

 

W podmiotach leczniczych podczas udzielania świadczeń zdrowotnych, obok tradycyjnych odpadów komunalnych występują także odpady niebezpieczne. Odpady medyczne są odpadami niebezpiecznymi, jeśli w ich składzie występuje wysokie stężenie substancji niebezpiecznych lub wykazują co najmniej jedną spośród właściwości, które powodują, że są niebezpieczne.

Odpady niebezpieczne stwarzają zagrożenie zarówno dla ludzi pracujących w kontakcie z nimi (konieczne jest sporządzenie i udostępnienie pracownikom instrukcji postępowania z odpadami medycznymi), jak i dla naturalnego środowiska, które może ulec skażeniu, dlatego też ustawa przewiduje szereg obostrzeń w ich wytwarzaniu, przechowywaniu i unieszkodliwianiu.

Odpadami niebezpiecznymi są odpady wskazane w katalogu odpadów jako odpady niebezpieczne, z tym jednak zastrzeżeniem, że posiadacz odpadów może dokonać zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, jeżeli wykaże, że nie posiadają one właściwości odpadów niebezpiecznych określonych w ustawie.

W ramach odpadów zakaźnych wyodrębniono grupę odpadów wysoce zakaźnych - czyli takich, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze.

 

Oznakowanie worków i pojemników

 

Worki i pojemniki z odpadami medycznymi w miejscu ich powstawania powinny posiadać widoczne oznakowanie identyfikujące z informacjami:

  1. kod odpadów medycznych w nich przechowywanych;
  2. nazwę wytwórcy odpadów medycznych;
  3. numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;
  4. numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wraz z podaniem organu rejestrowego;
  5. datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
  6. datę i godzinę zamknięcia.

 

Pojemniki i worki na odpady medyczne - stosowanie kolorów

 

Odpady medyczne muszą być zbierane do pojemników lub worków na odpady medyczne według przepisów, które w sposób przejrzysty i czytelny określają, że do ich segregacji wykorzystuje się 3 rodzaje worków:

Kolor czerwony - pojemniki/worki na odpady medyczne - na najbardziej niebezpieczne odpady medyczne, które mogą wywoływać choroby u ludzi i zwierząt.

Są to: organy i części ciała, pojemniki na krew i służące do jej przechowywania konserwanty, inne odpady, w których znajdują się żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny, zużyte po zabiegach w ramach działalności leczniczej peloidy o właściwościach zakaźnych, pozostałości z żywienia pacjentów przebywających na oddziałach zakaźnych

Kolor żółty - pojemniki/worki na odpady medyczne - do tego rodzaju pojemników lub worków zbiera się mniej niebezpieczne odpady medyczne.

Zalicza się do nich: wszelkiego rodzaju chemikalia i odczynniki chemiczne, które zawierają substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, a także odpady amalgamatu dentystycznego

Kolor inny niż czerwony i żółty, np. niebieski, czarny, zielony - pojemniki / worki na odpady medyczne - pozostałe odpady medyczne.

Są to między innymi: narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, materiałowe lub gipsowe opatrunki, pościel, jednorazowe ubrania i pieluchy, chemikalia i odczynniki chemiczne, leki, zużyte peloidy.

 

Wszystkie odpady medyczne muszą być zbierane i segregowane w miejscu ich powstawania oraz umieszczane w wytrzymałych pojemnikach lub workach, które są odporne na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć oraz na działanie substancji chemicznych. Przedmioty o ostrych zakończeniach muszą być bezwzględnie zbierane do sztywnych pojemników jednorazowych, a ich kolor musi być zgodny z powyższym podziałem.

 

Kody odpadów medycznych

Kody klasyfikacyjne odpadów zgodne przepisami rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów przedstawiają podział na trzy grupy klasyfikacyjne:

Pierwsza grupa klasyfikacyjna odpadów medycznych (odpady zakaźne) obejmuje: części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania; inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych; pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych; odpady niebezpieczne, które zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów.

Do drugiej grupy odpadów niebezpiecznych, innych niż zakaźne klasyfikowane są odpady medyczne, takie jak: chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne; leki cytotoksyczne i cytostatyczne; odpady amalgamatu dentystycznego, odpady niebezpieczne, które zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo lub co do które niosą ryzyko wywołania chorób niezakaźnych u ludzi lub innych żywych organizmów albo stanowić źródło skażenia środowiska.

Trzecią grupę klasyfikacyjną odpadów medycznych stanowią odpady medyczne inne niż niebezpieczne: narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki; opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy; chemikalia, w tym odczynniki chemiczne; leki; zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej oraz pozostałe odpady medyczne nieposiadające właściwości niebezpiecznych.

Holter ciśnienia ASPEL 308 ABPM + oprogramowanie 508

ASPEL holter,holter ciśnieniowy,badanie holtera,holter rr,holter serca,
Holter ciśnienia ASPEL 308 ABPM + oprogramowanie 508 to najnowszy produkt renomowanego...
5420,52 zł

Holter ciśnienia Aspel 308 ABPM

ASPEL holter,holter ciśnieniowy,badanie holtera,holter rr,holter serca,
Holter ciśnienia Aspel 308 ABPM to jeden z najnowszych produktów polskiego renomowanego...
4207,14 zł

Mankiet XL do holtera ciśnienia Aspel

ASPEL mankiet dla dorosłych,mankiet do holtera,mankiet holterowski,mankiet,aspel
Mankiet XL dla dorosłych do holtera ciśnienia Aspel, jest niezbędnym elementem, wchodzącym...
223,56 zł

Mankiet L do holtera ciśnienia Aspel

ASPEL mankiet dla dorosłych,mankiet do holtera,mankiet holterowski,mankiet,aspel
Mankiet L dla dorosłych do holtera ciśnienia Aspel, przeznaczony jest do użytku...
186,84 zł

Mankiet pediatryczny M do holtera ciśnienia Aspel

ASPEL mankiet do holtera,mankiet holterowski,mankiet aspel,mankiet,aspel
Mankiet pediatryczny M do holtera ciśnienia Aspel, przeznaczony jest do współpracy z...
147,15 zł

Etui na holter ciśnienia Aspel Holcard CR07

ASPEL etui na holter,holter ciśnienia,holter aspel,etui,aspel,
Etui na holter ciśnienia Aspel Holcard CR07, to bardzo wygodny i poręczny...
97,95 zł

Holter ciśnienia Aspel Holcard CR07 Beta System XL

ASPEL holter ciśnienia,holter,ciśnieniowy,cr07,aspel,holcard,beta,system,holter aspel,holcard,holcard cr07,beta system l,beta system,l,
Holter Ciśnienia ASPEL HolCARD CR-07 Beta System XL to system długotrwałego monitorowania...
14580,00 zł

Holter ciśnienia Aspel Holcard CR07 beta system L

ASPEL holter ciśnienia,holter,ciśnieniowy,cr07,aspel,holcard,beta,system,system l,holter holcard,holcard cr07,
Holter ciśnieniowy ASPEL HolCARD CR-07 Beta System L to system długotrwałego monitorowania...
13851,00 zł

Aparat Ekg AsCard Mint v.07.301

ASPEL aparat ekg,elektrokardiograf,ekg,mint,ascard,
Aparat Ekg AsCard Mint v.07.301 to elektrokardiograf umożliwiający wykonania badania w zakresie...
3700,00 zł

Aparat Ekg AsCard Mint v.07.102

ASPEL aparat ekg,elektrokardiograf,ekg,mint,ascard,
Aparat Ekg AsCard Mint v.07.102 to 1-kanałowy aparat EKG umożliwiający wykonywanie elektrokardiogramu...
2710,00 zł

Przewód powietrzny ASPEL PP17 CAB (10 sztuk)

ASPEL przewód powietrzny do spirometru,przewód powietrzny spirometryczny,spirometryczny,spirometr,
Przewód powietrzny ASPEL PP17 CAB (10 sztuk), dedykowany do użycia wraz z...
58,00 zł

Kabel weterynaryjny KEKG-30W CAB VET

ASPEL kabel weterynaryjny,kabel do ekg,kabel ekg,kabel do aparatu ekg
Kabel weterynaryjny KEKG-30W CAB VET, dedykowany jest do elektrokardiografów firmy Aspel, z...
499,00 zł

Etui na holter Ekg Aspel Aspekt 702/703/712 (napy)

ASPEL etui na holter,holter ekg,holter aspel,etui,aspel,
Etui na holter Ekg Aspel Aspekt 702/703/712 (napy), to bardzo wygodny futerał,...
81,00 zł

Kabel EKG - KRH712-11

ASPEL kabel pacjenta,kabel do holtera,kabel do holtera ekg,holter ekg,kabel holterowski,kabel aspel,
Kabel EKG - KRH712-11, jest niezbędnym elementem wyposażenia aparatu EKG. Używany w...
350,00 zł

Kabel KRH-703 v.422

ASPEL kabel pacjenta,kabel do holtera,kabel do holtera ekg,holter ekg,kabel holterowski,kabel aspel,
Kabel KRH-703 v.422, to produkt, dedykowany do modeli AsPekt 703 i Aspel...
350,00 zł

Kabel KRH 712 v.200 - zatrzask

ASPEL kabel pacjenta,kabel do holtera,kabel do holtera ekg,holter ekg,kabel holterowski,kabel aspel,
Kabel KRH 712 v.200 - zatrzask, to niezbędny produkt, do przeprowadzenia badania...
350,00 zł

Kredos doradza

BANK DO PŁATNOŚCI W PLN:    mBank S.A. skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź     IBAN: PL 50 1140 2004 0000 3302 7428 5149     EUR/BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK      SORT CODE - 11402004