ZAMKNIJ ZAMKNIJ

Worki foliowe na odpady medyczne - sklep Kredos

Worki na odpady medyczne

Worki na odpady medyczne służą do zapakowania odpadów powstających w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Worki na odpady medyczne muszą posiadać wszelkie atesty PZH, czyli świadectwa jakości zdrowotnej. Worki na odpady wykonane są z czystego o wysokiej jakości polietylenu.

 

Polietylen (polimer etenu) jest tworzywem sztucznym używanym do produkcji worków foliowych. Przy oznaczaniu polietylenu używany jest skrót PE. Polietylen o wysokiej gęstości nazywany jest HDPE, natomiast polietylen o niskiej gęstości to inaczej LDPE. 

 

Zagadnienia związane z gospodarką odpadami reguluje ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym postępowania z odpadami medycznymi w podmiotach leczniczych w przepisach określone zostały czym są, jakie wyróżnia się ich rodzaje, a także określono warunki ich magazynowania we wszystkich grupach klasyfikacyjnych.

 

Specjalne worki HDPE i LDPE na odpady medyczne o różnych pojemnościach dostępne są w ofercie sklepu medycznego KREDOS.

 

Klasyfikacja i definicja odpadów medycznych

 

Odpady mogą być zaliczane do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów ze względu na poszczególne czynniki:

  • źródło powstawania;
  • właściwości klasyfikujące do odpadów niebezpiecznych;
  • składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi (farmaceutyki oraz związki stosowane w medycynie lub w weterynarii, biocydy i substancje fitofarmaceutyczne, substancje zakaźne).

 

Definicja odpadów niebezpiecznych

 

W podmiotach leczniczych podczas udzielania świadczeń zdrowotnych, obok tradycyjnych odpadów komunalnych występują także odpady niebezpieczne. Odpady medyczne są odpadami niebezpiecznymi, jeśli w ich składzie występuje wysokie stężenie substancji niebezpiecznych lub wykazują co najmniej jedną spośród właściwości, które powodują, że są niebezpieczne.

Odpady niebezpieczne stwarzają zagrożenie zarówno dla ludzi pracujących w kontakcie z nimi (konieczne jest sporządzenie i udostępnienie pracownikom instrukcji postępowania z odpadami medycznymi), jak i dla naturalnego środowiska, które może ulec skażeniu, dlatego też ustawa przewiduje szereg obostrzeń w ich wytwarzaniu, przechowywaniu i unieszkodliwianiu.

Odpadami niebezpiecznymi są odpady wskazane w katalogu odpadów jako odpady niebezpieczne, z tym jednak zastrzeżeniem, że posiadacz odpadów może dokonać zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, jeżeli wykaże, że nie posiadają one właściwości odpadów niebezpiecznych określonych w ustawie.

W ramach odpadów zakaźnych wyodrębniono grupę odpadów wysoce zakaźnych - czyli takich, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze.

 

Oznakowanie worków i pojemników

 

Worki i pojemniki z odpadami medycznymi w miejscu ich powstawania powinny posiadać widoczne oznakowanie identyfikujące z informacjami:

  1. kod odpadów medycznych w nich przechowywanych;
  2. nazwę wytwórcy odpadów medycznych;
  3. numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;
  4. numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wraz z podaniem organu rejestrowego;
  5. datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
  6. datę i godzinę zamknięcia.

 

Pojemniki i worki na odpady medyczne - stosowanie kolorów

 

Odpady medyczne muszą być zbierane do pojemników lub worków na odpady medyczne według przepisów, które w sposób przejrzysty i czytelny określają, że do ich segregacji wykorzystuje się 3 rodzaje worków:

Kolor czerwony - pojemniki/worki na odpady medyczne - na najbardziej niebezpieczne odpady medyczne, które mogą wywoływać choroby u ludzi i zwierząt.

Są to: organy i części ciała, pojemniki na krew i służące do jej przechowywania konserwanty, inne odpady, w których znajdują się żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny, zużyte po zabiegach w ramach działalności leczniczej peloidy o właściwościach zakaźnych, pozostałości z żywienia pacjentów przebywających na oddziałach zakaźnych

Kolor żółty - pojemniki/worki na odpady medyczne - do tego rodzaju pojemników lub worków zbiera się mniej niebezpieczne odpady medyczne.

Zalicza się do nich: wszelkiego rodzaju chemikalia i odczynniki chemiczne, które zawierają substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, a także odpady amalgamatu dentystycznego

Kolor inny niż czerwony i żółty, np. niebieski, czarny, zielony - pojemniki / worki na odpady medyczne - pozostałe odpady medyczne.

Są to między innymi: narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, materiałowe lub gipsowe opatrunki, pościel, jednorazowe ubrania i pieluchy, chemikalia i odczynniki chemiczne, leki, zużyte peloidy.

 

Wszystkie odpady medyczne muszą być zbierane i segregowane w miejscu ich powstawania oraz umieszczane w wytrzymałych pojemnikach lub workach, które są odporne na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć oraz na działanie substancji chemicznych. Przedmioty o ostrych zakończeniach muszą być bezwzględnie zbierane do sztywnych pojemników jednorazowych, a ich kolor musi być zgodny z powyższym podziałem.

 

Kody odpadów medycznych

Kody klasyfikacyjne odpadów zgodne przepisami rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów przedstawiają podział na trzy grupy klasyfikacyjne:

Pierwsza grupa klasyfikacyjna odpadów medycznych (odpady zakaźne) obejmuje: części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania; inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych; pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych; odpady niebezpieczne, które zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów.

Do drugiej grupy odpadów niebezpiecznych, innych niż zakaźne klasyfikowane są odpady medyczne, takie jak: chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne; leki cytotoksyczne i cytostatyczne; odpady amalgamatu dentystycznego, odpady niebezpieczne, które zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo lub co do które niosą ryzyko wywołania chorób niezakaźnych u ludzi lub innych żywych organizmów albo stanowić źródło skażenia środowiska.

Trzecią grupę klasyfikacyjną odpadów medycznych stanowią odpady medyczne inne niż niebezpieczne: narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki; opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy; chemikalia, w tym odczynniki chemiczne; leki; zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej oraz pozostałe odpady medyczne nieposiadające właściwości niebezpiecznych.

Worki na odpady medyczne

Test

13,33 zł
Please select a variant above.
Please select a variant above.
Please select a variant above.

Worki foliowe czerwone mocne 240 litrów 10szt/rolka

Worki foliowe czerwone mocne 240 litrów 10szt/rolka, to produkt jednorazowego użytku,...

12,00 zł

Worki foliowe czarne 240 litrów 10szt/rolka

Dostępność: in stock

Worki foliowe czarne 240 litrów 10szt/rolka, to mocne i wytrzymałe worki na odpady...

7,90 zł

Worki foliowe zielone 120 litrów 10szt/rolka

Worki foliowe zielone 120 litrów 10szt/rolka, to wygodne do segregacji odpadów i śmieci...

4,92 zł

Worki foliowe czerwone 120 litrów 10szt/rolka

Worki foliowe czerwone 120 litrów 10szt/rolka, to duże, wygodne worki, wykorzystywane do...

4,92 zł

Worki foliowe czerwone 60 litrów 20szt/rolka

Dostępność: in stock

Worki foliowe czerwone 60 litrów 20szt/rolka, to produkt z którego korzysta większość...

3,94 zł

Worki foliowe czarne 60 litrów 20szt/rolka

Dostępność: in stock

Worki foliowe czarne 60 litrów 20szt/rolka, przeznaczone są do segregacji śmieci i...

3,94 zł

Worki foliowe niebieskie mocne 120 litrów 10szt/rolka

Worki foliowe niebieskie mocne 120 litrów 10szt/rolka, to wytrzymałe worki, których można...

5,17 zł

Worki foliowe niebieskie 60 litrów 20szt/rolka

Worki foliowe niebieskie 60 litrów 20szt/rolka, to worki, które używane są do segregacji...

3,94 zł

Worki foliowe czarne 120 litrów 10szt/rolka

Dostępność: in stock

Worki foliowe czarne 120 litrów 10szt/rolka, są niezbędne do zachowania czystości we...

4,92 zł

Worki foliowe czerwone 35 litrów 20szt/rolka

Worki foliowe czerwone 35 litrów 20szt/rolka, to mocne worki do pakowania odpadów i...

3,32 zł

Worki foliowe czarne 35 litrów 20szt/rolka

Worki foliowe czarne 35 litrów 20szt/rolka, to niezastąpiony produkt, wykorzystywany na...

3,32 zł

Worki foliowe niebieskie 35 litrów 20szt/rolka

Worki foliowe niebieskie 35 litrów 20szt/rolka, to worki, które mogą być wykorzystywane...

3,32 zł

Worki foliowe czarne 20 litrów 20szt/rolka

Worki foliowe czarne 20 litrów 20szt/rolka, to jednorazowe worki przeznaczone na odpady.

2,21 zł

Worek foliowy 35 litrów 20szt/rolka

Worek foliowy na odpady 35 litrów 20szt/rolka. Grubość 22 mikrometry - [0,022mm].

3,32 zł

Worek foliowy 60 litrów 20szt/rolka

Dostępność: in stock

Worek foliowy na odpady 60 litrów 20szt/rolka. Grubość 24 mikrometry - [0,022mm].

3,94 zł

Worek foliowy 120 litrów 10szt/rolka

Dostępność: in stock

Worek foliowy na odpady 120 litrów 10szt/rolka. Grubość 30 mikrometrów - [0,03mm].

4,92 zł

Kredos doradza

Copyright © 2024 Kredos Sklep Medyczny