ZAMKNIJ ZAMKNIJ

kardiomonitor emtel tx 2000 p

Kardiomonitor to specjalistyczne urządzenie medyczne monitorujące parametry życiowe pacjenta - między innymi puls, ciśnienie krwi, temperaturę ciała i saturację SpO2 w celu alarmowania o zaistniałych nieprawidłowościach mierzonych parametrów - niezależnie od wieku pacjenta. Kardiomonitory przeznaczone są do użytku na oddziałach szpitalnych, w przychodniach, gabinetach zabiegowych, prywatnych klinikach i domach opieki, a także w warunkach domowych.

 

Kardiomonitor jest niezbędnym elementem wyposażenia przede wszystkim na salach operacyjnych, salach nadzoru i salach intensywnej terapii. Poprzez połączenie w jedną całość różnorodnych elementów i funkcji ułatwiających podejmowanie trafnych decyzji przy łóżku pacjenta. Monitory pacjenta dostarczają personelowi medycznemu potrzebnych informacji w przejrzystej formie. Kardiomonitor spełnia potrzeby związane z monitorowaniem pacjentów w ciężkim stanie i w najbardziej wymagających sytuacjach, takich jak przejście przez operacje kardiochirurgiczne. Kardiomonitor to inaczej monitor funkcji życiowych wyposażony w dodatkowe funkcje, takie jak alarmy dźwiękowe i wizualne, dostarczając informacji o zaistnieniu nieprawidłowości poprzez przesyłanie danych do stacji centralnego monitorowania drogą sieciową. Kardiomonitory szpitalne dają możliwość skrócenia czasu od pogorszenia się stanu zdrowia do zastosowania odpowiedniej terapii. Ratowanie życia to najważniejszy czynnik tego specjalistycznego sprzętu medycznego. Dzięki współpracy z głównymi ośrodkami medycznymi i badawczymi, od wielu lat przyczynia się do rozwoju tej dziedziny medycyny. Wszystkie produkty spełniają międzynarodowe standardy oraz posiadają niezbędne atesty i certyfikaty.

 

Kardiomonitor przez podłączenie do komputera pozwala zintegrować monitor z istniejącą infrastrukturą informatyczną, co sprawia, że kardiomonitor jest wyjątkowo funkcjonalnym narzędziem pracy. Kardiomonitor wspomaga lekarza specjalistę w podejmowaniu decyzji przy łóżku pacjenta. Przez swoją funkcjonalność pozwala lekarzom uzyskać wyraźny obraz stanu pacjenta i odpowiednie informacje kliniczne na pojedynczym widoku przy łóżku pacjenta, dzięki czemu mogą oni optymalnie wykorzystać czas, kwalifikacje współpracującego personelu i zasoby placówki medycznej. Integracja urządzeń i systemów medycznych umożliwia placówkom opieki zdrowotnej wybór optymalnych rozwiązań, zapewniając praktycznie niezakłócony przepływ najważniejszych danych.

 

Kardiomonitor należy do podstawowego wyposażenia oddziałów szpitalnych. Kardiomonitory transportowe są wykorzystywane na co dzień w ratownictwie medycznym, w domach opieki, a nawet w warunkach domowych do monitorowania funkcji życiowych pacjenta leżącego. Każdy z czołowych producentów kardiomonitorów ma w swojej ofercie kardiomonitory stacjonarne oraz kardiomonitory przenośne. Coraz częściej po proste monitory funkcji życiowych, na przykład z pulsoksymetrem, sięgają także sportowcy podczas treningów. Coraz większą popularnością cieszą się także kardiomonitory weterynaryjne.

 

 

Monitor kardiologiczny – jak odczytać badanie?

 

Kardiomonitor umożliwia uzyskanie informacji mierzonych parametrów, takich jak: EKG, HR, czujnik SpO2, NIBP, PR, IBP, CO2 (w strumieniu głównym i bocznym), C.O., gazów anestetycznych, częstości oddechów i uderzeń serca na minutę, czy też pomiaru ciśnienia i temperatury.

 

Parametry z pomiaru EKG wskazują na stan pracy serca pacjenta poprzez badanie jego elektrycznej czynności. Z elektrokardiogramu, czyli zapisu z wynikiem badania EKG możliwe jest określenie napłynięcia krwi do przedsionków, wypompowania krwi z serca, czy też skurczu przedsionków i komór. Monitoring pracy serca (EKG) umożliwia efektywną diagnostykę pracy serca, wspomagając w rozpoznaniu ewentualnych chorób, takich jak arytmia i choroby związane z nieprawidłowością odcinka ST. Elektrody EKG rejestrują elektryczną czynność mięśnia sercowego i pokazują ją na monitorze w postaci krzywej EKG.

 

Kardiomonitor kontroluje częstość oddechów, czyli ilość ich wystąpienia w przeliczeniu na jedną minutę, określając wynik w dwóch formach - numerycznej oraz na krzywej. W warunkach prawidłowych częstość oddechów u osoby dorosłej wynosi 12–16/min., natomiast u noworodka około 40/min. Ponadto, kardiomonitor posiada funkcję detekcji bezdechu, czyli wykrycia i następnie alarmowania o wystąpieniu bezdechu u monitorowanego pacjenta (tzw. APNEA). Z kolei pomiar tętna (HR) pozwala na pomiar ilości uderzeń serca w ciągu jednej minuty.

 

Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (NIBP) wykonywany przez kardiomonitor pozwala na zmierzenie ciśnienia krwi w trybie ręcznym, automatycznym i ciągłym w zakresie skurczowym (Systole – SYS), rozkurczowym (Diastole – DIA) i średnim (MAP – Mean Arterial Pressure). Oprócz tego kardiomonitor wykonuje też inwazyjny, czyli wewnątrznaczyniowy pomiar ciśnienia krwi (IBP). Kardiomonitor poprzez kanał powierzchniowy i głęboki dokonuje pomiaru temperatury ciała pacjenta w obrębie powierzchownym, przełyku, odbytu oraz sondy.

 

Kolejnym parametrem funkcji życiowych pacjenta mierzonych za pomocą kardiomonitora jest pomiar wysycenia krwi tlenem (SPO2), czyli saturacja. Dzięki temu możliwe jest ustalenie poziomu wysycenia krwi tętniczej tlenem. Kardiomonitory są wyposażone w czujnik SPO2. Nieprawidłowe wartości badania alarmują o problemach z układem oddechowym u pacjenta. Do pomiaru wysycenia krwi tlenem niezbędny jest kardiomonitor z pulsoksymetrem, który wyposażony jest w specjalny czujnik SpO2 dopasowany budową do stanu i wieku chorego (na przykład pulsoksymetry napalcowe, pulsoksymetry pediatryczne z opaską na nadgarstek lub stopę niemowlęcia). Pomiar wysycenia krwi dwutlenkiem węgla (CO2) – kardiomonitory z kapnografem pozwalają na ocenę wysycenia krwi CO2, co w porównaniu z poziomem saturacji daje ważne informacje diagnostyczne na temat stanu pacjenta.

 

Wymienione parametry należą do podstawowego wyposażenia sprzętu, jakim są kardiomonitory podstawowych funkcji życiowych. W zależności od modelu kardiomonitor może mieć wiele różnych dodatkowych opcji, w zależności od przeznaczenia i specyfiki działania, takie jak na przykład moduł rzutu minutowego serca (CO), moduły gazów anestetycznych, moduł głębokości znieczulenia, i wiele innych. Zebrane dane są pokazywane w formie wykresów lub tabelarycznie.

 

Kardiomonitory

Kardiomonitor przenośny FX 3000P

Dostępność: in stock

Kardiomonitor przenośny FX 3000P

0,00 zł

Kardiomonitor transportowy FX 3000T

Dostępność: in stock

Kardiomonitor transportowy FX 3000T

0,00 zł

Monitor funkcji życiowych M10

Monitor funkcji życiowych M10, to bardzo zaawansowane urządzenie medyczne, które służy do...

4957,70 zł

Monitor funkcji życiowych PROview 10

Monitor funkcji życiowych PROview 10, używany w warunkach ambulatoryjnych, w szpitalach i...

7862,40 zł

Monitor funkcji życiowych PROview 12

Monitor funkcji życiowych PROview 12, jest nowoczesnym, bardzo zaawansowanym monitorem,...

9301,50 zł

Monitor funkcji życiowych Seca mVSA 535

Monitor funkcji życiowych Seca mVSA 535 to urządzenie wykonane z wysokiej jakości...

12900,00 zł

Kardiomonitor kompaktowy FX 3000

Dostępność: in stock

Kardiomonitor kompaktowy FX 3000 to funkcjonalny sprzęt przeznaczony do użytku w...

0,00 zł

Kardiomonitor modułowy FX 3000 MD

Dostępność: in stock

Kardiomonitor modułowy FX 3000 MD to funkcjonalny sprzęt przeznaczony do użytku w...

0,00 zł

System centralnego nadzoru FX 3000 C

Dostępność: in stock

System centralnego nadzoru FX 3000 C to urządzenie pełniące funkcję centrali...

0,00 zł

Kredos doradza

Copyright © 2024 Kredos Sklep Medyczny