.
Producent:
SECA

Analizatory składu ciała

analizator,analizator składu ciała,analizator skladu ciala,seca,analiza składu ciała,seca 555

Analizator składu ciała Seca 555

SECA analizator,analizator składu ciała,analizator skladu ciala,seca,analiza składu ciała,seca 555
Analizator składu ciała Seca 555 to najbardziej zaawansowany technologicznie sprzęt tego typu...
Analizator składu ciała Seca 555 to najbardziej zaawansowany technologicznie sprzęt tego typu dostępny obecnie na rynku. Urządzenie to sprawdzi się szczególnie w gabinetach dietetycznych bądź placówkach medycyny sportowej.
45000,00 zł
analizator ciała,analizator,seca,

Analizator składu ciała Seca 515

SECA analizator ciała,analizator,seca,
Analizator składu ciała SECA mBCA 515 to innowacyjny sprzęt wysokiej jakości, który...
Analizator składu ciała SECA mBCA 515 to innowacyjny sprzęt wysokiej jakości, który cechuje niezwykła precyzja i wygoda pomiaru. Czas wykonywania pomiaru to zaledwie 17 sekund, co idąc w parze z brakiem potrzeby podłączania elektrod do ciała pacjenta niesamowicie ułatwia i przyśpiesza proces. Gwarancja producenta wynosi 24 miesiące.
51786,00 zł
analizator,masy ciała,analizator ciała,seca 525,seca,525,

Analizator składu ciała Seca 525

SECA analizator,masy ciała,analizator ciała,seca 525,seca,525,
Analizator składu ciała SECA 525 to niewielkie urządzenie o ogromnych możliwościach. Urządzenie...
Analizator składu ciała SECA 525 to niewielkie urządzenie o ogromnych możliwościach. Urządzenie mierzy zawartość tłuszczu i wody w organizmie. Określa również ilość mięśni. Pokazuje ważne informacje dotyczące kondycji organizmu badanego.
30186,00 zł
analizator,masy ciała,analizator ciała,mBCA,skład masy ciała,

Analizator składu ciała Seca 535

SECA analizator,masy ciała,analizator ciała,mBCA,skład masy ciała,
Aparat Składu Ciała SECA mVSA 535 jest połączeniem klasycznego kardiomonitora z funkcjonalnością...
Aparat Składu Ciała SECA mVSA 535 jest połączeniem klasycznego kardiomonitora z funkcjonalnością analizatorów składu masy ciała. Oprócz podstawowych parametrów życiowych takich jak: saturacja, tętno, temperatura oraz ciśnienie tętnicze kardiomonitor sera 535 dzięki funkcji impedancji bioelektrycznej może również określić takie parametry jak: masa tkanki tłuszczowej, masa tkanki mięśniowej oraz zawartość wody w organizmie pacjenta.
0,00 zł

analizator składu ciała mbca seca 525

Analizator składu ciała

Analizator składu ciała to nowoczesne urządzenie służące do badania i analizy składu ciała przy wykorzystaniu impedancji, czyli oporu elektrycznego tkanek organizmu. Analizator składu ciała zwany medical Body Composition Analyzer mBCA seca oblicza wartości tłuszczu, masy beztłuszczowej, wody w całym ciele (wody pozakomórkowej i wewnątrzkomórkowej) i masy mięśni szkieletowych. Analizatory składu ciała są sprzętem obligatoryjnym w codziennej pracy lekarzy, dietetyków, i fizjoterapeutów. Seca mBCA jest idealną pomocą w diagnozie wielu chorób, jak otyłość, cukrzyca, nowotwory lub niedożywienie. 

 

Analizator składu ciała poprzez zdolność tkanki mięśniowej do przewodnictwa elektrycznego dokonuje pomiaru tkanki mięśniowej, tłuszczowej, brzusznej (wisceralnej), masy kości, zawartości wody w organizmie i całkowitej wagi ciała. Analizator składu ciała szacuje poziom podstawowej przemiany materii. Regularna kontrola zmian w składzie ciała pacjenta umożliwia ocenę efektywności leczenia dietetycznego. W ten sposób w przypadku pacjentów z otyłością, którzy w bardzo krótkim czasie stracili wagę, możliwe jest zweryfikowanie czy jego sposób odchudzania przebiega w prawidłowy i odpowiedni dla organizmu sposób. Wyniki pomiaru składu ciała wskazująją, gdzie pacjent popełnia błędy i jak temu zaradzić. Najlepsze analizatory wskażą, ile tkanki tłuszczowej spadło w tym okresie oraz ile i czy w ogóle wzrosła masa mięśni.

Analizator składu ciała posiada funkcję dokonania pomiaru tzw. masy suchej oraz stanu hydratacji organizmu (przed dializą i po dializie). Z tego powodu analizatory składu ciała są pomocne przy leczeniu chorób nerek - przy których w przypadku przewlekłych niewydolności często obserwuje się zatrzymywanie wody w organizmie. Analizatory składu ciała mają funkcje mierzenia ciśnienie tętniczego, tętna, poziomu saturacji krwi i temperatury ciała. Zestawienie analizy wraz z parametrami życiowymi pacjenta otrzymywane za pomocą funkcjonalnych analizatorów składu ciała oferują większe możliwości diagnostyczne w procesie leczenia.

 

Jak działa analizator składu ciała?

 

Analizator składu ciała posiada zestaw elektrod, które umieszczane są na ciele osoby badanej - po dwie na każdą rękę i nogę. Poszczególne tkanki organizmu zawierające wodę w różnym stopniu przewodzą elektryczność. Elektrody przesyłają przez skórę prąd o niskim natężeniu. Sygnał elektryczny przechodzi przez wodę w tkance mięśniowej. Inne częstotliwości przechodzą pomiędzy komórkami, a inne wnikają w głąb komórki. W momencie zetknięcia z tkanką tłuszczową napotyka na opór, czyli impedancję, dzięki której rozpoczyna się analiza składu ciała. Dane i wartości pomiaru są wysyłane do oprogramowania komputerowego zintegrowanego z analizatorem, wydrukowane i przekazane pacjentowi.

Bezpośredni segmentalny pomiar ciała przez impedancję kończyn i tułowia pozwala zdefiniować typ otyłości oraz dobrać odpowiednią formę redukcji masy ciała. Czas badania na analizatorze trwa od 15 do 30 sekund i zależy od ilości częstotliwości używanych do precyzyjnej diagnostyki komórek organizmu pacjenta. Dzięki szybkiej interpretacji wyników można przystąpić do oceny żywienia i stylu życia pacjenta, co gwarantuje pomoc przy opasowaniu odpowiedniego jadłospisu na podstawie uzyskanych parametrów. Szereg możliwości diagnostycznych analizatorów składu ciała czyni je sprzętem niezbędnym w pracy dietetyka i specjalistów żywienia szpitalnego, którzy na co dzień poddają analizie budowę ciała pacjentów.

 

Parametry analizatora składu ciała - kąt fazowy

 

Jednym z parametrów obliczeń analizatora składu ciała jest kąt fazowy BIA, dający obraz ogólnego stanu zdrowia i jakości komórek pacjenta. Poziom kątu fazowego jest niezależny od wzrostu, wagi i zawartości tkanki tłuszczowej. Gdy kąt fazowy jest wysoki, oznacza to wysoką jakość komórek w dużej ilości. Z kolei jego niski poziom oznacza niezdolność komórek do przechowywania energii oraz wskazanie niepoprawnej przepuszczalności błon komórkowych. Niski kąt fazowy jest typowy dla skrajnego wyczerpania fizycznego.

Wskaźnik kątu fazowego jest pomocny w trakcie oceny stanu pacjenta po operacji, kontuzji czy przebytych chorobach, które mogły wyniszczyć organizm, takich jak kacheksja, czyli ubytek masy ciała w przebiegu choroby nowotworowej, czy też sarkopenia - pogorszenie sprawności fizycznej w wyniku utraty masy mięśniowej i obniżania się funkcji mięśni. Niepokojąco niskie wartości kąta fazowego mogą stanowić informację o nieprawidłowym odżywianiu lub upośledzeniu zdolności organizmu do regenerowania. Niski kąt fazowy jest naturalny u osób w podeszłym wieku, może także wystąpić u sportowców po dużym wysiłku fizycznym, u chorych na nowotwory, AIDS lub choroby przewlekłe, niedożywionych, oraz w przypadku osób nadmiernie spożywających alkohol. 

Kąt fazowy BIA zwany też PhA stosowany jest jako marker stanu integralności błony komórkowej, którego wystąpienie przewiduje się u pacjentów w kilku poważnych chorobach. PhA jest to również marker masy ciała i stanu płynów. Postawiłabym pytanie, czy prawdopodobne jest, że w zdrowej populacji właściwości elektryczne błon komórkowych wykazują dużą zmienność, która odzwierciedla skutki zdrowotne. Oczywiście Tak i właśnie kąt fazowy PhA jest obiecującym nowym biomarkerem dla stworzenia zdrowego wzoru żywienia.

Kąt fazowy pomaga przewidzieć śmiertelność pacjentów po trudnych operacjach i wyczerpującym leczeniu farmakologicznym. Zaleca się rozpoczynanie skomplikowanych zabiegów ratujących życie i hospitalizacji szpitalnej z użyciem leków obniżających odporność życiową w momencie, gdy kąt fazowy pacjenta jest maxymalnie wysoki. Zaczynanie skomplikowanych procesów leczenia u pacjentów z iskim kątem fzowym częściej kończyło się śmiercią, niż u pacjentow gdy ten kąt fazowy był maxymalnie najlepszy do osiągniecia przed fazą trudnego leczenia wyniszczającego organizm pacjenta. Kąt fazowy BIA wydaje się być atrakcyjnym i skutecznym narzędziem przyłóżkowym pomagającym w prognozowaniu przeżywalności u pacjentów z zagrożeniem życia.

 

Stosowanie BIA w celu rozpoznania utraty mięśni - co mierzymy?

Zwiększa się zainteresowanie możliwością identyfikowania pacjentów posiadających stosunkowo niski poziom masy mięśni szkieletowych, jako że brak masy mięśniowej jest ogólnie kojarzony z większą chorobliwością i śmiertelnością. Brak masy mięśniowej może wynikać zarówno ze związanego z wiekiem zmniejszenia ilości przyjmowanych pokarmów lub obniżenia aktywności (sarkopenia), jak i z chorób aktywnych, takich jak nowotwory (wyniszczenie). W praktyce klinicznej nie istnieje jedna uzgodniona metoda referencyjna rozpoznawania niskiej masy mięśni szkieletowych, zaś metody obrazowania, takie jak dwuwiązkowa absorpcjometria rentgenowska (DXA), tomografia komputerowa (CT), czy obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) nie są łatwo dostępne w rutynowej opiece klinicznej. Wytyczne Europejskiej Grupy ds. Sarkopenii u Osób Starszych, Azjatyckiej Grupy Roboczej ds. Sarkopeniii oraz Międzynarodowego Porozumienia ds. Wyniszczenia Nowotworowego przyjmują analizę impedancji bioelektrycznej BIA jako podstawowe badanie w ocenie sarkopenii i wyniszczenia chorobami nowotworowymi. Spośród wyżej wymienionych metod referencyjnych MRI jest uważany za metodę nowoczesną w pomiarach masy mięśni szkieletowych. Analizator masy ciała SECA wykorzysuje wszystkie metody do optymalnego określenia stanu żywotności komórek pacjenta.

 

BIA jako szybka i nieinwazyjna metoda pomiaru składu ciała - pomoc w podejmowaniu decyzji klinicznych.

BIA jest znana jako szybka i nieinwazyjna metoda pomiaru składu ciała w warunkach klinicznych i prowadzona w celach badawczych. Rosnące zainteresowanie korzystaniem z wartości impedancji i interpretacja wyników pomiaru wymaga prawidłowych zakresów. BIA mierzy właściwości biofizyczne ciała pod względem oporności i reaktywności, które są następnie wykorzystywane do określania poziomu wody w organizmie, tkanki tłuszczowej, masy beztłuszczowej i mięśniowej na poziomie całego ciała lub tez przy analizie impedancji segmentowej na poziomie poszczególnych kończyn. Dane o impedancji surowej, kącie fazowym i bioelektrycznej analizie impedancji mogą pomóc w podejmowaniu decyzji klinicznych.

 

Analizatory składu ciała, a badania kliniczne.

 

Ocena jakości mięśni szkieletowych oraz spadku ich masy ma istotne znaczenie funkcjonalne, diagnostyczne i prognostyczne w badaniach klinicznych. Tylko analizator składu ciała marki SECA potrafi bardzo dokładnie określić parametry komórek mięśni i szkieletu oraz właściwie je zinterpretować. Analizatory składu ciała SECA dzięki prowadzonym od kilkunastu lat badaniom klinicznym na wszystkich kontynentach i na wszelkich populacjach i rasach zamieszkujących naszą planetę w sposób miarodajny określają kondycję pacjenta przed fazą rozpoczęcia badań, w ich trakcie i po skończonej terapii lekowej. Tylko analizatory SECA515 i SECA525 posiadają certyfikację U.S. Food and Drug Administration - FDA do stosowania w badaniach klinicznych.

 

W sklepie medycznym KREDOS oferujemy analizatory składu ciała i aparaty diagnostyczne oraz testy medyczne w szerokim zakresie. Unikalne połączenie zasobów ludzkich i technologii dostarcza innowacyjnych, oszczędnych, szybkich i wiarygodnych rozwiązań w zakresie badań biomedycznych, diagnostyki laboratoryjnej oraz indywidualnego monitoringu pacjenta. Koncentrujemy się na pracy z lekarzami, pracownikami naukowymi, klinicystami, pielęgniarkami i pacjentami - aby wyjść naprzeciw ich indywidualnym potrzebom.

 

Holter ciśnienia ASPEL 308 ABPM + oprogramowanie 508

ASPEL holter,holter ciśnieniowy,badanie holtera,holter rr,holter serca,
Holter ciśnienia ASPEL 308 ABPM + oprogramowanie 508 to najnowszy produkt renomowanego...
5420,52 zł

Holter ciśnienia Aspel 308 ABPM

ASPEL holter,holter ciśnieniowy,badanie holtera,holter rr,holter serca,
Holter ciśnienia Aspel 308 ABPM to jeden z najnowszych produktów polskiego renomowanego...
4207,14 zł

Mankiet XL do holtera ciśnienia Aspel

ASPEL mankiet dla dorosłych,mankiet do holtera,mankiet holterowski,mankiet,aspel
Mankiet XL dla dorosłych do holtera ciśnienia Aspel, jest niezbędnym elementem, wchodzącym...
223,56 zł

Mankiet L do holtera ciśnienia Aspel

ASPEL mankiet dla dorosłych,mankiet do holtera,mankiet holterowski,mankiet,aspel
Mankiet L dla dorosłych do holtera ciśnienia Aspel, przeznaczony jest do użytku...
186,84 zł

Mankiet pediatryczny M do holtera ciśnienia Aspel

ASPEL mankiet do holtera,mankiet holterowski,mankiet aspel,mankiet,aspel
Mankiet pediatryczny M do holtera ciśnienia Aspel, przeznaczony jest do współpracy z...
147,15 zł

Etui na holter ciśnienia Aspel Holcard CR07

ASPEL etui na holter,holter ciśnienia,holter aspel,etui,aspel,
Etui na holter ciśnienia Aspel Holcard CR07, to bardzo wygodny i poręczny...
97,95 zł

Holter ciśnienia Aspel Holcard CR07 Beta System XL

ASPEL holter ciśnienia,holter,ciśnieniowy,cr07,aspel,holcard,beta,system,holter aspel,holcard,holcard cr07,beta system l,beta system,l,
Holter Ciśnienia ASPEL HolCARD CR-07 Beta System XL to system długotrwałego monitorowania...
14580,00 zł

Holter ciśnienia Aspel Holcard CR07 beta system L

ASPEL holter ciśnienia,holter,ciśnieniowy,cr07,aspel,holcard,beta,system,system l,holter holcard,holcard cr07,
Holter ciśnieniowy ASPEL HolCARD CR-07 Beta System L to system długotrwałego monitorowania...
13851,00 zł

Aparat Ekg AsCard Mint v.07.301

ASPEL aparat ekg,elektrokardiograf,ekg,mint,ascard,
Aparat Ekg AsCard Mint v.07.301 to elektrokardiograf umożliwiający wykonania badania w zakresie...
3700,00 zł

Aparat Ekg AsCard Mint v.07.102

ASPEL aparat ekg,elektrokardiograf,ekg,mint,ascard,
Aparat Ekg AsCard Mint v.07.102 to 1-kanałowy aparat EKG umożliwiający wykonywanie elektrokardiogramu...
2710,00 zł

Przewód powietrzny ASPEL PP17 CAB (10 sztuk)

ASPEL przewód powietrzny do spirometru,przewód powietrzny spirometryczny,spirometryczny,spirometr,
Przewód powietrzny ASPEL PP17 CAB (10 sztuk), dedykowany do użycia wraz z...
58,00 zł

Kabel weterynaryjny KEKG-30W CAB VET

ASPEL kabel weterynaryjny,kabel do ekg,kabel ekg,kabel do aparatu ekg
Kabel weterynaryjny KEKG-30W CAB VET, dedykowany jest do elektrokardiografów firmy Aspel, z...
499,00 zł

Etui na holter Ekg Aspel Aspekt 702/703/712 (napy)

ASPEL etui na holter,holter ekg,holter aspel,etui,aspel,
Etui na holter Ekg Aspel Aspekt 702/703/712 (napy), to bardzo wygodny futerał,...
81,00 zł

Kabel EKG - KRH712-11

ASPEL kabel pacjenta,kabel do holtera,kabel do holtera ekg,holter ekg,kabel holterowski,kabel aspel,
Kabel EKG - KRH712-11, jest niezbędnym elementem wyposażenia aparatu EKG. Używany w...
350,00 zł

Kabel KRH-703 v.422

ASPEL kabel pacjenta,kabel do holtera,kabel do holtera ekg,holter ekg,kabel holterowski,kabel aspel,
Kabel KRH-703 v.422, to produkt, dedykowany do modeli AsPekt 703 i Aspel...
350,00 zł

Kabel KRH 712 v.200 - zatrzask

ASPEL kabel pacjenta,kabel do holtera,kabel do holtera ekg,holter ekg,kabel holterowski,kabel aspel,
Kabel KRH 712 v.200 - zatrzask, to niezbędny produkt, do przeprowadzenia badania...
350,00 zł

Kredos doradza

BANK DO PŁATNOŚCI W PLN:    mBank S.A. skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź     IBAN: PL 50 1140 2004 0000 3302 7428 5149     EUR/BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK      SORT CODE - 11402004