ZAMKNIJ ZAMKNIJ

Spirometr Lungtest Basic

Spirometr Lungtest Basic, to niewielkich rozmiarów stacjonarny spirometr, dedykowany do współpracy z każdym komputerem posiadającym system operacyjny Microsoft Windows.
Producent: MES
Opis produktu:

Spirometr Lungtest Basic, to znakomite urządzenie diagnostyczne, posiadające możliwość rozbudowy, o dodatkowe moduły pomiarowe. Prezentowany model spirometru jest wersją podstawową, bez komputera i bez bazy SQL. Przeznaczony jest do diagnostyki układu oddechowego. Z jego pomocą diagnozuje się przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, astmę oskrzelową czy inne schorzenia płuc. Spirometr może być wykorzystywany w każdej placówce medycznej, klinice, szpitalu czy gabinecie lekarskim. Model Lungtest Basic, może stanowić bazę do budowy zestawów oraz może być elementem pełnego systemu PFT, dzięki współpracy on-line z dowolnymi modułami Lungtest Lab. Pneumotachograficzna głowica MES DV40 z cyfrowym przetwornikiem przepływu powietrza, nie wymaga przeprowadzania codziennej procedury cechowania przed badaniem, nie zmienia parametrów w czasie badania, jest łatwa do sterylizacji w całości. W łatwy i szybki sposób się wymienia, jest niewrażliwa na zawilgocenie i nie posiada elementów ruchomych.

Spirometr Lungtest Basic, posiada nowoczesne rozwiązanie, które pozwoliło zrezygnować z przewodów powietrznych transmitujących sygnał różnicy ciśnień z głowicy pneumotachograficznej do czujnika umieszczonego w obudowie urządzenia. Opatentowano wynalazek, który pozwolił na umieszczenie czujników ciśnienia wraz z przetwornikami cyfrowymi, bezpośrednio przy głowicy i przesyłanie mierzonego sygnału przepływu w postaci cyfrowej za pośrednictwem kabla.. Model Lungtest Basic, jest małym urządzeniem - moduł pomiarowy ma wymiary 200 x 200 x 100 mm, które zajmuje niewiele miejsca. Jest to urządzenie zaawansowane technologicznie, łączy się z komputerem za pomocą kabla USB. Podstawowa konfiguracja pozwala na wykonanie badania spirometrycznego, zarówno wolnego jak i natężonego, testu MVV oraz automatycznie ocenianej sekwencji testów przed i po leku. Mimo, że jest spirometrem stacjonarnym, można go w łatwy sposób przenieść i podłączyć w dowolnym gabinecie. Możliwość wprowadzenia danych pacjenta, takich jak nazwisko, imię, data urodzenia, płeć i inne, sprawia, że konkretnego pacjenta można w szybki sposób wyszukać z bazy danych. Dostępny raport trendów, pozwala na monitorowanie wartości parametrów, uzyskanych przez pacjenta w czasie wcześniejszych wizyt. Spirometr Lungtest Basic, umożliwia wydruki wyników i porównań wyników na drukarce jednobarwnej lub kolorowej.

Spirometr Lungtest Basic dostępny jest w następujących konfiguracjach:

 • Spirometr w wersji podstawowej bez komputera i bez bazy SQL
 • Spirometr Lungtest Basic bez komputera z bazą SQL
 • Spirometr Lungtest Basic bez bazy SQL, z komputerem (procesor i3 (lub równoważny), RAM 8GB, SSD 500GB, Windows 10PRO, klawiatura, myszka, monitor 24"LCD, drukarka b/w laser)
 • Spirometr Lungtest Basic z bazą SQL i komputerem (procesor i3 (lub równoważny), RAM 8GB, SSD 500GB, Windows 10PRO, klawiatura, myszka, monitor 24"LCD, drukarka b/w laser)

Specyfikacja techniczna:

 • Oprogramowanie zgodne z Microsoft Windows
 • Głowice pneumotachograficzne wymienne, łatwo dezynfekowane i sterylizowane w całości, bez elementów ruchomych, niskooporowe
 • Układ pomiaru przepływu z cyfrowym przetwornikiem przepływu, bez przewodów powietrznych
 • Natychmiastowa gotowość do pracy po wymianie głowicy pneumotachograficznej
 • Pomiar bez filtrów przeciwbakteryjnych, zawsze czystą i sterylną głowicą
 • Automatyczna, bieżąca kontrola poprawności wykonania badania wg standardów ERS i ATS
 • Automatyczna ocena jakości wykonanego poprawnie badania wg skali A-F
 • Automatyczna ocena próby rozkurczowej wg ERS z tekstowym komentarzem
 • Możliwość włączenia systemu automatycznej diagnozy dla badań klasy A lub B
 • Prezentacja graficzna wolnej spirometrii i natężonej krzywej przepływ – objętość w czasie rzeczywistym
 • Prezentacja graficzna badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas
 • Możliwość prezentacji krzywej przepływ-objętość na tle obrazu krzywej należnej w czasie rzeczywistym
 • Baza danych bez ograniczeń z szybkim wyszukiwaniem pacjentów i badań
 • Polskie normy dla dzieci opracowane w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce,
 • Możliwość obliczania liczby odchyleń standardowych i percentyli wartości należnych
 • Możliwość podglądu i wydruku do 55 wielkości spirometrycznych
 • Możliwość wyboru sposobu prezentacji wyników
 • Możliwość redakcji własnego raportu z badania
 • Porównywanie wyników z wartościami należnymi
 • Możliwość wyboru autora wartości należnych ( ERS, GLI, NHANES III, Kuster itp.)
 • Przejrzysty dla lekarza i zrozumiały dla dziecka system motywacyjny
 • Możliwość transmisji wyników badania do standardowych programów statystycznych
 • Najnowsze wersje oprogramowania w okresie gwarancji i po jej zakończeniu w cenie spirometru
 •  Pomiar przepływu i objętości:
  - głowica pomiarowa MES typ DV40 (lub DV40e)
  - zakres przepływu +/- 20 l/s
  - przestrzeń martwa 38 ml (lub 20 ml)
  - rozdzielczość przepływu 1ml/s
  - rozdzielczość użytkowa przepływu 10 ml/s
  - rozdzielczość użytkowa objętości 10 ml
  - dokładność pomiaru przepływu < 2%
  - zakres pomiaru objętości +/- 10l
  - dokładność pomiaru objętości < 2%
  - opór głowicy pomiarowej < 0,9 cm/l/s (przy przepływie 14 l/s)
 • Spirometria: VC, IC, ERV, TV, IRV, MV, BF
 • Krzywa przepływ-objętość:
  FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT
 • Maksymalna dowolna wentylacja minutowa: MVV, BF, BR
 • Wymiary: 200 x 200 x 100 mm
 • Waga: 0,7 kg
 • Zasilanie: 230 V ±10%, 50/60 Hz, 15 VA

Standardowe wyposażenie

 • Moduł pomiarowy spirometru
 • Uchwyt głowicy pneumotachograficznej z kablem i cyfrowym przetwornikiem przepływu 1 szt.
 • Głowice pneumotachograficzne 10 szt.
 • Ustniki dla dorosłych 10 szt.
 • Ustniki dla dzieci 10 szt.
 • Klips na nos 2 szt.
 • Oprogramowanie spirometryczne CD 1 szt.

Dodatkowe moduły do spirometru Lungtest Basic (w przypadku braku współpracy pacjenta z personelem obsługującym spirometr)

 • RRS (Respiratory Resistance) opory oddechowe metodą okluzji
 • Wzorzec oddechowy
 • Wzorzec oddechowy z P0.1
 • Wzorzec oddechowy E
 • DRT czas relaksacji przepony
 • Badanie ciśnienia wdechowego i wydechowego PIPE
 • Moduł automatycznego pomiaru warunków otoczenia
 • Pulsoksymetr OXY-TEST 2000M
 • Rozszerzenie Lungtest Basic o bazę SQL

Gwarancja:

 • 24 miesiące

Termin realizacji:

 • do 4 tygodni od daty zamówienia

Kredos doradza

Copyright © 2024 Kredos Sklep Medyczny