ZAMKNIJ ZAMKNIJ

defibrylator ME PAD AUTOMAT

Defibrylacja

 

Defibrylator to urządzenie medyczne służące do przeprowadzania zabiegu defibrylacji serca, na którego konstrukcję składa się jednostka centralna i dwie elektrody. W zależności od funkcjonalności i potrzeb użytkowych rozróżnia się defibrylatory AED i defibrylatory kliniczne.

Defibrylacja jest procedurą medyczną stosowaną w celu wygaszenia najpoważniejszych zaburzeń rytmu serca - migotania komór oraz częstoskurczu komorowego bez tętna wykorzystując impuls elektryczny prądu stałego na powierzchnię klatki piersiowej lub bezpośrednio do mięśnia sercowego. Czynności defibrylacyjne wykonywane są podczas reanimacji, czyli działań stosowanych w celu przywrócenia podstawowych funkcji życiowych i świadomości osoby, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia (NZK).

Nagłe zatrzymanie krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem, poprzedza wystąpienie wtórnego zatrzymania oddechu, a w konsekwencji doprowadza do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Serce chorego przestaje bić, a cały organizm nie otrzymuje na czas niezbędnych składników odżywczych oraz tlenu, co w konsekwencji kończy się niedotlenieniem organizmu i zgonem. Po wystąpieniu NZK konieczne jest niezwłoczne rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia aż do momentu przyjazdu zespołu ratunkowego.

Dzięki wczesnemu wykonaniu podstawowych czynności resuscytacyjnych - nie wymagających fachowych umiejętności medycznych i dostępu do oprzyrządowania specjalistycznego - prawdopodobieństwo przeżycia pacjenta wzrasta trzykrotnie. Z kolei przy wczesnym zastosowaniu defibrylacji szansa na przeżycie wynosi 75%. Niestety, nie podjęcie działania odpowiednio szybko obniża prawdopodobieństwo przeżycia o około 10% z każdą minutą. Dlatego tak ważne jest natychmiastowe podjęcie zabiegów resuscytacyjnych - od czasu reakcji zależy w jakim stopniu choremu przywrócone zostaną czynności życiowe.

 

Wytyczne resuscytacji - czynności resuscytacyjne (sekwencja postępowania)

 

 1. Sprawdź czy miejsce podjęcia resuscytacji jest bezpieczne
 2. Sprawdź, czy poszkodowany reaguje
 3. Nie reaguje? - Głośno wołaj o pomoc
 4. Udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech - lekko odchyl głowę do tyłu i unieś żuchwę
 5. Sprawdź, czy oddycha prawidłowo
 6. Nie oddycha prawidłowo? - Zadzwoń pod numer 999 lub 112
 7. Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej
 8. Wykonaj 2 oddechy ratownicze, a następnie znowu 30 uciśnięć klatki piersiowej
 9. Kontynuuj resuscytację, aż do przyjazdu pogotowia lub do momentu kiedy poszkodowany odzyska przytomność

Na zaawansowane zabiegi resuscytacyjne składa się zespół czynności stosowanych przez personel medyczny, takie jak: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, defibrylacja, farmakoterapia oraz wszystkie inne działania przywracające spontaniczną akcję serca lub spontaniczne oddychanie. 

 1. Sprawdź czy poszkodowany reaguje, czy oddycha, czy nie występują pojedyncze westchnienia
 2. Rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową, schematem 30:2
 3. Podłącz defibrylator/monitor, minimalizuj przerwy w resuscytacji
 4. Oceń rytm serca
 5. Dokonaj defibrylacji przy wystąpieniu migotania komór lub częstoskurcz komorowy bez tętna
 6. Natychmiast podejmij procedurę resuscytacji oddechowo-krążeniowej przez 2 minuty, minimalizuj przerwy w resuscytacji
 7. Oceń rytm i kontynuuj zabiegi resuscytacyjne

Przed przerwaniem RKO należy zaplanować dalsze działania. Należy podawać tlen i nie przerywać uciskania klatki piersiowej po zabezpieczeniu dróg oddechowych. Istotne jest zapewnienie dostępu donaczyniowego i podawanie adrenaliny. Kolejną czynnością jest leczenie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia u pacjenta.

 

Kiedy użyć defibrylatora? U kogo nie można stosować defibrylatora?

 

Defibrylacja w dosłownym tłumaczeniu oznacza zakończenie migotania komór. Jest jedyną, a zarazem skuteczną metodą, zwiększającą szanse przeżycia podczas ciężkich zaburzeń pracy serca. Defibrylację wykonujemy wyłącznie wtedy, gdy serce jet w stanie migotania komór. Migotanie komór leży u podłoża zdecydowanej większości przypadków nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych, które prowadzi do śmierci klinicznej. Defibrylator analizuje pracę serca i dostarcza do niego określoną energię elektryczną za pomocą elektrod defibrylacyjnych, dzięki czemu stabilizuje pracę serca jako pompy przy nieprawidłowym rytmie.

Ze względu na funkcjonalność wyróżnia się dwa rodzaje defibrylatorów: dwufazowe i jednofazowe, różniące się wyładowaniami, funkcjami i wyglądem. Jako urządzenie medyczne defibrylator stanowi jednostkę centralną, a do normowania pracy serca wykorzystuje specjalne elektrody przewodzące prąd stały o właściwym natężeniu mocy. Algorytm oprogramowania defibrylatora poprzez czujniki w elektrodach przyklejonych do ciała chorego odczytuje jego temperaturę, ciśnienie, EKG oraz na tej podstawie dokonuje analizy i dobiera siłę wstrząsów aplikowanych do serca chorego. Defibrylatory serca wyposażone są w systemy głosowe prowadzące ratującego przez cały proces ratunkowy. Rolą ratownika jest dokładne stosowanie się do komend głosowych lub poleceń widocznych na ekranie urządzenia.

Należy mieć na uwadze, że nie każdego pacjenta można poddać defibrylacji. W przypadku asystolii, czyli stanowi charakteryzującemu się sygnałem ciągłym w zapisie ekg i płaską linią na monitorze zwaną też "izolinią". Rytmami kwalifikującymi chorego do wykonania defibrylacji są migotanie komór, trzepotanie komór i częstoskurcz komorowy, W innym przypadkach prowadzimy akcję ratunkową tzw: "masaż serca" i odychanie metodą "usta-usta".

Defibrylacja wchodzi w podział na pośrednią i bezpośrednią, przy czym defibrylacja pośrednia polega na przyłożeniu elektrod do klatki piersiowej i wyładowaniu dużej energii (150-360 J u dorosłych), natomiast defibrylacja bezpośrednia jest możliwa wyłącznie w warunkach sali operacyjnej i polega na przyłożeniu specjalnych elektrod wewnętrznych bezpośrednio do serca i wyładowaniu o wiele mniejszej energii niż podczas defibrylacji pośredniej.

W sklepie medycznym KREDOS znajdą Państwo zarówno defibrylatory automatyczne (AED), czyli lekkie urządzenia przenośne, które komputerowo analizują pracę serca i samoczynnie przeprowadzają resuscytację, udzielając komunikatów wizualnych i głosowych, a także defibrylatory kliniczne, czyli zewętrzne defibrylatory używane w szpitalach i karetkach specjalistycznych, z możliwością pracy w rybie AED i monitorowania parametrów biologicznych pacjenta wymaganych przez szpitalne oddziały ratunkowe (SOR). 

Oferta sklepu medycznego Kredos

Defibrylatory

Defibrylator AED CU Medical Systems iPAD SP 1

Defibrylator AED CU Medical Systems iPAD SP 1, to wysokiej klasy urządzenie, które w...

6264,00 zł

Defibrylator Cardiolife AED-3100

Defibrylator Cardiolife AED-3100

6804,00 zł

Defibrylator półautomatyczny me pad AED

Defibrylator półautomatyczny ME PAD AED to niezawodne urządzenie, często spotykane w...

6158,00 zł

Defibrylator ME PAD AED Automat

Defibrylator automatyczny ME PAD AED to niezawodne urządzenie, często spotykane w...

6158,00 zł

Defibrylator półautomatyczny ZOLL AED PLUS

Defibrylator półautomatyczny ZOLL AED PLUS, to produkt niezbędny do udzielania pierwszej...

7884,00 zł

Defibrylator półautomatyczny AED Amoul i3

Defibrylator półautomatyczny AED Amoul i3, sprawdzi się w placówkach medycznych,...

4536,00 zł

Defibrylator automatyczny AED Samaritan PAD 360 P

Defibrylator automatyczny AED Samaritan PAD 360 P, jest znakomitym defibrylatorem, który...

6782,40 zł

Defibrylator półautomatyczny AED Samaritan PAD 350 P

Defibrylator półautomatyczny AED Samaritan PAD 350 P, to wysokiej klasy defibrylator...

6134,40 zł

Defibrylator półautomatyczny AED Samaritan PAD 500 P

Defibrylator półautomatyczny AED Samaritan PAD 500 P, to bardzo wygodne i proste w...

7506,00 zł

Defibrylator szkoleniowy Samaritan Trainer 350 (Półautomatyczny)

Defibrylator szkoleniowy Samaritan Trainer 350 (Półautomatyczny), to pierwszorzędne...

2939,70 zł

Defibrylator szkoleniowy Samaritan Trainer 360 (Automatyczny)

Defibrylator szkoleniowy Samaritan Trainer 360 (Automatyczny), jest odwzorowaniem...

2939,70 zł

Defibrylator szkoleniowy Samaritan Trainer 500 (Półautomatyczny z asystentem RKO)

Defibrylator szkoleniowy Samaritan Trainer 500 (Półautomatyczny z asystentem RKO), to...

2939,70 zł

Defibrylator treningowy i-PAD SPT-SP

Defibrylator treningowy i-PAD SPT-SP, to bardzo popularny model urządzenia, przeznaczony...

2570,70 zł

Defibrylator treningowy ATM-112

Defibrylator treningowy ATM-112, to znakomite urządzenie, używane w trakcie szkoleń i...

813,89 zł

Defibrylator Me Pad Trainer

Defibrylator ME PAD trainer to sprzęt treningowy służący wyłącznie do celów edukacyjnych....

2806,25 zł

Defibrylator ZOLL AED 3 SEMI

Defibrylator ZOLL AED 3 SEMI, to urządzenie, używane do przywracania prawidłowego rytmu...

12960,00 zł

Defibrylator treningowy Primedic HeartSave Y / YA

Defibrylator treningowy Primedic HeartSave Y / YA

2460,00 zł

Defibrylator Primedic HeartSave Y

Defibrylator Primedic HeartSave Y, to znakomite półautomatyczne urządzenie, wyposażone w...

5832,00 zł

Defibrylator Primedic HeartSave YA

Defibrylator Primedic HeartSave YA, to znakomite automatyczne urządzenie, wyposażone w...

5832,00 zł

Tablica kierunkowa do oznaczania defibrylatora AED w Prawo

Tablica kierunkowa do oznaczenia defibrylatora AED w PRAWO, wykonane są ze spienionej...

27,06 zł

Defibrylator półautomatyczny AED Fred-PA1 Schiller

Defibrylator półautomatyczny AED Fred-PA1 Schiller, to urządzenie, które w sytuacji...

5499,00 zł

Tablica kierunkowa do oznaczania defibrylatora AED w Lewo

Tablica kierunkowa do oznaczenia defibrylatora AED w LEWO wykonane są ze spienionej płyty...

27,06 zł

Defibrylator Primedic DefiMonitor XD PACER, SPO2

Defibrylator Primedic DefiMonitor XD PACER, SPO2, jest wielofunkcyjnym urządzeniem,...

30078,00 zł

Tablica informacyjna AED

Tablica informacyjna AED wykonane są ze spienionej płyty PCV. Płyta ta charakteryzuje się...

27,06 zł

Defibrylator Primedic DefiMonitor XD AED, PACER, SPO2

Defibrylator Primedic DefiMonitor XD AED, PACER, SPO2, to rozbudowana wersja modelu...

31860,00 zł

Naklejka na defibrylator AED

Naklejka na defibrylator AED wykonana została z samoprzylepnej folii PVC, która cechuje...

12,30 zł

Defibrylator Primedic DefiMonitor XD AED, SPO2

Defibrylator Primedic DefiMonitor XD AED, SPO2, to wielofunkcyjne urządzenie, dedykowane...

27702,00 zł

Brayden fantom

Brayden fantom to innowacyjny sposób szkolenia w zakresie pierwszej pomocy i ratownictwa...

2544,87 zł

Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Defibtech Lifeline ARM

Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Defibtech Lifeline ARM

58806,00 zł

Defibrylator Primedic DefiMonitor XD AED, PACER

Defibrylator Primedic DefiMonitor XD AED, PACER, to wielofunkcyjne urządzenie,...

27702,00 zł

Tablica kierunkowa do oznaczania defibrylatora AED w Lewo

Tabliczka kierunkowa służąca oznaczaniu miejsca zamontowania defibrylatora AED. Wykonana...

29,90 zł

Defibrylator Primedic DefiMonitor XD SPO2

Defibrylator Primedic DefiMonitor XD SPO2, to wielofunkcyjne urządzenie, dedykowane dla...

25801,20 zł

Bateria do defibrylatora SP1

Bateria do defibrylatora SP1. Gwarancja producenta wynosi 24 miesięcy.

1008,60 zł

Defibrylator Primedic DefiMonitor XD PACER

Defibrylator Primedic DefiMonitor XD PACER, to wielofunkcyjne urządzenie, dedykowane dla...

25477,20 zł

Defibrylator Primedic HeartSave AED

Defibrylator Primedic HeartSave AED, to wysokiej klasy urządzenie służące do ratowania...

7884,00 zł

Defibrylator Primedic HeartSave AED-M

Defibrylator Primedic HeartSave AED-M, jest bardzo wygodnym i pożądanym przez ratowników...

8424,00 zł

Tablica kierunkowa do oznaczania defibrylatora AED w Prawo

Tabliczka kierunkowa służąca oznaczaniu miejsca zamontowania defibrylatora AED. Wykonana...

29,90 zł

Defibrylator Primedic DefiMonitor XD AED

Defibrylator Primedic DefiMonitor XD AED, jest wielofunkcyjnym urządzeniem, dedykowanym...

24138,00 zł

Elektrody AED uniwersalne (dorosły/dziecko) do ME PAD i iPAD

Elektrody do ME PAD i iPAD dla dorosłych i dzieci (uniwersalne). Gwarancja producenta...

291,60 zł

Defibrylator Primedic DefiMonitor XD

Defibrylator Primedic DefiMonitor XD, to wielofunkcyjne urządzenie, dedykowane dla...

22237,20 zł

Defibrylator Defimax Biphasic z monitorem

Dostępność: in stock

Defibrylator DefiMax biphasic z monitorem przeznaczony do stosowania w placówkach...

0,00 zł

Zaawansowany defibrylator kliniczny defimax plus

Zaawansowany defibrylator kliniczny DefiMax plus przeznaczony do stosowania w placówkach...

0,00 zł

Fantom dziecka Brayden Baby

Fantom dziecka Brayden Baby, to anatomiczny model niemowlęcia, dzięki któremu można...

6088,50 zł

Naklejka na defibrylator AED prostokątna

Naklejka na defibrylator AED prostokątna, została wykonana z folii samoprzylepnej, w celu...

12,30 zł

Bateria do defibrylatora Primedic HeartSave

Bateria do defibrylatora Primedic HeartSave

1878,12 zł

Bateria do defibrylatora Cardiolife AED-3100

Bateria do defibrylatora Cardiolife AED-3100

1599,00 zł

Szafka na AED z ogrzewaniem Aivia 200 Heating Alarm

Szafka na AED z ogrzewaniem Aivia 200 Heating Alarm, to szafka, którą można zawiesić...

2458,77 zł

Elektrody pediatryczne do defibrylatora szkoleniowego AED ATM-112

Elektrody pediatryczne do defibrylatora szkoleniowego AED ATM-112, używane w trakcie...

40,78 zł

Szafka na defibrylator Aivia In Alarm

Szafka na defibrylator Aivia In Alarm, jest przeznaczona do użytku wewnętrznego. Jej...

865,92 zł

Elektrody dla dorosłych do defibrylatora szkoleniowego AED ATM-112

Elektrody dla dorosłych do defibrylatora szkoleniowego AED ATM-112, to niezbędne...

40,78 zł

Szafka na defibrylator Aivia In

Szafka na defibrylator Aivia In, to model używany wewnątrz pomieszczeń. Idealnie sprawdzi...

703,56 zł

Defibrylator AED CU Medical Systems iPAD SP 1 Auto

Defibrylator AED CU Medical Systems iPAD SP 1 Auto, to precyzyjny, w pełni automatyczny...

6264,00 zł

HeartSine Gateway System – system do zdalnego zarządzania AED

HeartSine Gateway System służy do zarządzania i kontrolowania defibrylatorów AED...

1825,20 zł

Brayden fantom czerwony led

Brayden fantom czerwony LED, to idealny produkt do nauki resuscytacji, posiadający...

2544,87 zł

Szafka na defibrylator AED ( ASB1001 )

Szafka na defibrylator AED (ASB1001) wykonana została ze stalowej blachy pokrytej na...

281,67 zł

Szafka na defibrylator AED ( ASB1000 )

Szafka na defibrylator AED (ASB1000) wykonana została ze stalowej blachy pokrytej na...

281,67 zł

Szafka na defibrylator AED z alarmem dźwiękowym (ASB1010 )

Szafka na defibrylator AED z alarmem dźwiękowym (ASB1010) wykonana została ze stalowej...

527,67 zł

Szafka na defibrylator AED z alarmem akustycznym i świetlnym ( ASB1020 )

Szafka na defibrylator AED z alarmem akustycznym i świetlnym (ASB1020) wykonana została...

568,26 zł

Defibrylator AED z monitorem CU Medical Systems iPAD SP 2

Dostępność: in stock

Defibrylator AED z monitorem CU Medical Systems iPAD SP 2, to znakomite, nowoczesne...

7992,00 zł

Tablica kierunkowa do oznaczania defibrylatora aed w Prawo w Górę

Tablica kierunkowa do oznaczenia defibrylatora AED w PRAWO w GÓRE wykonane są z...

27,06 zł

Tablica kierunkowa do oznaczania defibrylatora AED w Lewo w Górę

Tablica kierunkowa do oznaczenia defibrylatora AED w LEWO w GÓRE wykonane są z spienionej...

27,06 zł

Torba transportowa na defibrylator AED

Torba transportowa na defibrylator AED, to bardzo poręczna i wygodna torba, kompatybilna...

676,50 zł

Tablica kierunkowa do oznaczania defibrylatora AED w Lewo w Dół

Tablica kierunkowa do oznaczenia defibrylatora AED w LEWO w DÓŁ wykonane są z spienionej...

27,06 zł

Tablica kierunkowa do oznaczania defibrylatora AED w Prawo w Dół

Tablica kierunkowa do oznaczenia defibrylatora AED w PRAWO w DÓŁ wykonane są ze...

27,06 zł

Tablica algorytmu postępowania przy reanimacji z defibrylatorami

Tablica algorytmu postępowania przy reanimacji z defibrylatorami wykonane są ze...

57,81 zł

Kredos doradza

Copyright © 2024 Kredos Sklep Medyczny