ZAMKNIJ ZAMKNIJ

cykloergometr aspel crg200 asterRehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna to dział medycyny rehabilitacyjnej lub fizjoterapeutycznej, zajmujący się optymalizacją funkcji fizycznych u pacjentów z chorobami serca lub niedawno wykonanymi operacjami kardiochirurgicznymi.

Działanie rehabilitacji kardiologicznej polega na zwiększeniu wysiłku fizycznego, przy jednoczesnym zmniejszeniu nadzoru nad pacjentem w czasie ćwiczeń. Rehabilitacja serca trwa kilka miesięcy, ale zalecane jest jej kontynuowanie do końca życia.

Na rehabilitację kardiologiczną składają się wszelkie działania wykonywane w celu przywrócenia i utrzymania optymalnego stanu zdrowia i zmniejszenia ryzyka wystąpienia ponownych problemów z sercem. Działania te mają umożliwić funkcjonowanie własnym wysiłkiem oraz przywrócenie stanu umożliwiającego pacjentom prowadzenie aktywnego życia. Są to na przykład kompleksowe programy ćwiczeniowe, edukacja i modyfikacja zachowania.

Najważniejszym elementem rehabilitacji kardiologicznej są ćwiczenia, ale pełna rehabilitacja kardiologiczna obejmuje także terapie żywieniowe, programy odchudzania, zarządzanie nieprawidłowościami lipidowymi za pomocą diety i leków, kontrolę ciśnienia krwi, zarządzanie cukrzycą i radzenie sobie ze stresem.

Stosowane formy ruchu to trening na cykloergometrze, ciągły lub interwałowy, zależnie od sprawności pacjenta oraz trening wytrzymałościowy na bieżni. Bieżnia rehabilitacyjna umożliwia dobór prędkości i nachylenia toru, indywidualnie do pacjenta. Pacjent w trakcie rehabilitacji kardiologicznej jest podłączany do aparatury pomiarowej, co pozwala na monitorowanie i raportowanie odczytów rytmu serca i ciśnienia. Pacjent musi w tym czasie wykonywać ćwiczenia zależne od stanu zdrowia, które zostały dla niego zaplanowane w oparciu o wyniki badania wysiłkowego.

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa a rehabilitacja kardiologiczna

Testy wysiłkowe odgrywają kluczową rolę w rehabilitacji kardiologicznej. Służą wstępnej ocenie czynnościowej pacjenta oraz badaniu wyników jego usprawniania w okresie rehabilitacji poszpitalnej. Mają one znaczenie zarówno diagnostyczne, jak i prognostyczne.

W teście wstępnym ocenie czynnościowej poddawane są wyniki leczenia interwencyjnego, kardiochirurgicznego bądź zachowawczego. Rozpoczęcie programu regularnych treningów powinno być poprzedzone stratyfikacją ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowych związanych z wysiłkiem. Podstawę klasyfikacji tego ryzyka stanowią parametry analizowane w czasie testu wysiłkowego. Wyniki próby wysiłkowej pozwalają na określenie parametrów treningu fizycznego. Intensywność treningu jest parametrem istotnie rzutującym na jego bezpieczeństwo oraz wyniki rehabilitacji.

Rehabilitacja kardiologiczna - jak to wygląda w praktyce?

Usługi rehabilitacji kardiologicznej mogą być świadczone podczas hospitalizacji, w warunkach ambulatoryjnych lub zdalnie przy użyciu telefonu lub nowej technologii. Szpitale, przychodnie, gabinety i sanatoria są wyposażone w specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji kardiologicznej - systemy i urządzenia do rehabilitacji kardiologicznej.

Rehabilitacja kardiologiczna jest wykonywana w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych (oddział lub ośrodek rehabilitacji dziennej), lub w formie zdalnej (telerehabilitacja) pod nadzorem sprzętu telemedycznego umożliwiająca odpowiednie ćwiczenie w domu. W rehabilitacji kardiologicznej chodzi o to, aby poddać serce wysiłkowi na optymalnym poziomie celem odpowiedniego natlenowania mięśnia sercowego i tętnic wieńcowych. Parametry obciążeniowe rehabilitacji kardiologicznej powinny zawierać się w granicy 20-80% obciążenia zmierzonego w trakcie próby wysiłkowej. Stałe i równomierne natlenowanie wzmacnia serce i cały układ krwionośny. Kardiolog zaleca ćwiczenia na rowerku lub bieżni ustalacjąc parametry tak, aby rehabilitacja odbywała się w optymalnych warunkach dla pracy mięśnia sercowego pacjenta. Oznacza to, że dobieramy odpowiednią prędkość chodu na bieżni lub jazdy na rowerze i zmuszamy pacjenta do ćwiczeń w odpowiednim czasie. Jest to typowy trening liniowy ze stałą prędkością. Możemy rehabilitować pacjenta doberając odpowiednie parametry serca. Sterując HR czyli pulsem pacjenta obciążenie jest ustalane w trakcie zadanej pracy pacjentowi. Jeśli HR pacjenta spada poniżej zadanej normy zmienia sie obciążenie na bieżni i rowerku celem poprawienia parametrów HR serca. Stosuje się także trening interwałowy i hitowy. Są to bardziej skomplikowane tryby rehabilitacji kardiologicznej i wymagają większej uwagi rehabilitanta w trakcie ćwiczeń. Normą jest monitoring ciśnienia i saturacji w trakcie zajęć.

Wyróżnia się trzy etapy rehabilitacji kardiologicznej:

(wczesna)

Etap I polega na osiągnięciu przez chorego samodzielności i samowystarczalności w zakresie codziennych czynności oraz przeciwdziałanie skutkom unieruchomienia.

Etap II rehabilitacji kardiologicznej może być prowadzony na kilka sposobów - stacjonarnie, ambulatoryjnie lub "hybrydowo" (z kontynuacją w domu) z indywidualnym zaleceniem do pacjenta w zależności od potrzeby przebiegu choroby.

(późna)

Etap III polega na podtrzymaniu dotychczasowych efektów leczenia i rehabilitacji, dalsza poprawa wydolności wysiłkowej oraz motywowanie do kontynuacji aktywnego stylu życia.

Głównym zadaniem rehabilitacji jest przywrócenie sprawności fizycznej i sprawności ruchowej, a w efekcie łatwiejsze wykonywanie czynności życia codziennego i podejmowanie różnych aktywności rekreacyjnych, a nawet uprawianie sportu. Dzięki skutecznej rehabilitacji kardiologicznej możliwe jest ograniczenie negatywnych psychicznych skutków choroby, poprawienie stanu emocjonalnego (zmniejszenie lęku, depresji, wrogości i poprawa samooceny). Rehabilitacja powinna więc być prowadzona przez wysokiej jakości fizjoterapeutów i innych lekarzy specjalistów, w tym również psychologów.

Sklep medyczny KREDOS posiada w swojej ofercie szeroki zakres sprzętu medycznego do rehabilitacji kardiologicznej cenionej na rynku sprzętu medycznego firmy ASPEL.

 

Rehabilitacja kardiologiczna

Cykloergometr CRG 200 Aspel Aster

Cykloergometr CRG 200 przeznaczony jest do współpracy z systemem do badań wysiłkowych...

12700,00 zł

Bieżnia B612 Aspel Aster

Zaawansowana technologicznie rehabilitacyjno-wysiłkowa bieżnia B612 zawiera szereg...

25300,00 zł

Stanowisko do rehabilitacji kardiologicznej Aspel ASTER

Wielostanowiskowy system przeznaczony do prowadzenia rehabilitacyjnych treningów...

18309,05 zł

Stanowisko do rehabilitacji kardiologicznej Aspel Aster Cardiotest

Wielostanowiskowy system przeznaczony do prowadzenia rehabilitacyjnych treningów...

19872,00 zł

Kredos doradza

Copyright © 2024 Kredos Sklep Medyczny