.
Producent:
ASPEL

Rehabilitacja kardiologiczna

aspel,aster,rehabilitacja kardiologiczna,cykloergometr,crg 200,cykloergometr crg 200,

Cykloergometr CRG 200 Aspel Aster

ASPEL aspel,aster,rehabilitacja kardiologiczna,cykloergometr,crg 200,cykloergometr crg 200,
Cykloergometr CRG 200 przeznaczony jest do współpracy z systemem do badań wysiłkowych...
Cykloergometr CRG 200 przeznaczony jest do współpracy z systemem do badań wysiłkowych CardioTEST oraz z systemem do prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej AsTER. Cykloergometr wyposażony jest między innymi w wbudowany moduł EKG oraz sterowany mikroprocesorem hamulec. Moduł EKG umożliwia przeprowadzenie rejestracji syganłu EKG - w trybie diagnostycznym moduł przesyła sygnał z 12 standardowych odprowadzeń, a w trybie treningowym z 2 odprowadzeń. Z kolei sterowany mikroprocesorem hamulec zapewnia precyzyjną regulację obciążenia zgodnie z zaleceniami lekarza. Konstrukcja cykloergometru zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkowania, a jednocześnie prostą obsługę i czyszczenie.
12700,00 zł
bieżnia, B612, aspel, cardiotest, próba wysiłkowa, badanie wysiłkowe, ekg,

Bieżnia B612 Aspel Aster

ASPEL bieżnia, B612, aspel, cardiotest, próba wysiłkowa, badanie wysiłkowe, ekg,
Zaawansowana technologicznie rehabilitacyjno-wysiłkowa bieżnia B612 zawiera szereg innowacyjnych rozwiązań w skali światowej,...
Zaawansowana technologicznie rehabilitacyjno-wysiłkowa bieżnia B612 zawiera szereg innowacyjnych rozwiązań w skali światowej, które umożliwiają skuteczną i bezpieczną rehabilitację oraz przeprowadzanie badań wysiłkowych. Wbudowany w bieżnię moduł EKG zapewnia bieżący monitoring pracy serca, system kontroli nachylenia (inklinometr) pozwala na precyzyjne zadawanie obciążenia poprzez zmianę pochylenia bieżni. Bieżnia B612 posiada trzy wyłączniki bezpieczeństwa (w tym jeden zewnętrzny), co zwiększa kontrolę nad pracą bieżni i bezpieczeństwem pacjenta.
25300,00 zł
aspel,cardiotest,próba wysiłkowa,badanie wysiłkowe,ekg,bieżnia, ykloerdgometr,B612,CRG200

Stanowisko do rehabilitacji kardiologicznej Aspel ASTER

ASPEL aspel,cardiotest,próba wysiłkowa,badanie wysiłkowe,ekg,bieżnia, ykloerdgometr,B612,CRG200
Wielostanowiskowy system przeznaczony do prowadzenia rehabilitacyjnych treningów monitorowanych współpracujący z bieżniami B612...
Wielostanowiskowy system przeznaczony do prowadzenia rehabilitacyjnych treningów monitorowanych współpracujący z bieżniami B612 C lub z cykloergometrami CRG 200. Każde stanowisko treningowe traktowane jest indywidualnie. Programy treningowe pozwalają na prowadzenie treningów sterowanych obciążeniem lub częstością rytmu. Po zakończeniu treningu dla każdego stanowiska generowany jest raport. Dodatkowo system AsTER wyposażono w moduł oceny wydolności pozwalający na wykonanie elektrokardiograficznego badania wysiłkowego w celu oceny przebiegu rehabilitacji. System rehabilitacji AsTER został nagrodzony Złotym Eskulapem MTP na Międzynarodowym Salonie Medycznym SALMED.
18309,05 zł
aspel,aster,rehabilitacja kardiologiczna,ekg,bieżnia,cykloerdgometr B612,CRG200

Stanowisko do rehabilitacji kardiologicznej Aspel Aster Cardiotest

ASPEL aspel,aster,rehabilitacja kardiologiczna,ekg,bieżnia,cykloerdgometr B612,CRG200
Wielostanowiskowy system przeznaczony do prowadzenia rehabilitacyjnych treningów monitorowanych współpracujący z bieżniami B612...
Wielostanowiskowy system przeznaczony do prowadzenia rehabilitacyjnych treningów monitorowanych współpracujący z bieżniami B612 lub z cykloergometrami CRG 200. Każde stanowisko treningowe traktowane jest indywidualnie. Programy treningowe pozwalają na prowadzenie treningów sterowanych obciążeniem lub częstością rytmu. Po zakończeniu treningu dla każdego stanowiska generowany jest raport. Dodatkowo system AsTER wyposażono w moduł oceny wydolności pozwalający na wykonanie elektrokardiograficznego badania wysiłkowego w celu oceny przebiegu rehabilitacji. System rehabilitacji AsTER został nagrodzony Złotym Eskulapem MTP na Międzynarodowym Salonie Medycznym SALMED.
19872,00 zł

cykloergometr aspel crg200 asterRehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna to dział medycyny rehabilitacyjnej lub fizjoterapeutycznej, zajmujący się optymalizacją funkcji fizycznych u pacjentów z chorobami serca lub niedawno wykonanymi operacjami kardiochirurgicznymi.

Działanie rehabilitacji kardiologicznej polega na zwiększeniu wysiłku fizycznego, przy jednoczesnym zmniejszeniu nadzoru nad pacjentem w czasie ćwiczeń. Rehabilitacja serca trwa kilka miesięcy, ale zalecane jest jej kontynuowanie do końca życia.

Na rehabilitację kardiologiczną składają się wszelkie działania wykonywane w celu przywrócenia i utrzymania optymalnego stanu zdrowia i zmniejszenia ryzyka wystąpienia ponownych problemów z sercem. Działania te mają umożliwić funkcjonowanie własnym wysiłkiem oraz przywrócenie stanu umożliwiającego pacjentom prowadzenie aktywnego życia. Są to na przykład kompleksowe programy ćwiczeniowe, edukacja i modyfikacja zachowania.

Najważniejszym elementem rehabilitacji kardiologicznej są ćwiczenia, ale pełna rehabilitacja kardiologiczna obejmuje także terapie żywieniowe, programy odchudzania, zarządzanie nieprawidłowościami lipidowymi za pomocą diety i leków, kontrolę ciśnienia krwi, zarządzanie cukrzycą i radzenie sobie ze stresem.

Stosowane formy ruchu to trening na cykloergometrze, ciągły lub interwałowy, zależnie od sprawności pacjenta oraz trening wytrzymałościowy na bieżni. Bieżnia rehabilitacyjna umożliwia dobór prędkości i nachylenia toru, indywidualnie do pacjenta. Pacjent w trakcie rehabilitacji kardiologicznej jest podłączany do aparatury pomiarowej, co pozwala na monitorowanie i raportowanie odczytów rytmu serca i ciśnienia. Pacjent musi w tym czasie wykonywać ćwiczenia zależne od stanu zdrowia, które zostały dla niego zaplanowane w oparciu o wyniki badania wysiłkowego.

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa a rehabilitacja kardiologiczna

Testy wysiłkowe odgrywają kluczową rolę w rehabilitacji kardiologicznej. Służą wstępnej ocenie czynnościowej pacjenta oraz badaniu wyników jego usprawniania w okresie rehabilitacji poszpitalnej. Mają one znaczenie zarówno diagnostyczne, jak i prognostyczne.

W teście wstępnym ocenie czynnościowej poddawane są wyniki leczenia interwencyjnego, kardiochirurgicznego bądź zachowawczego. Rozpoczęcie programu regularnych treningów powinno być poprzedzone stratyfikacją ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowych związanych z wysiłkiem. Podstawę klasyfikacji tego ryzyka stanowią parametry analizowane w czasie testu wysiłkowego. Wyniki próby wysiłkowej pozwalają na określenie parametrów treningu fizycznego. Intensywność treningu jest parametrem istotnie rzutującym na jego bezpieczeństwo oraz wyniki rehabilitacji.

Rehabilitacja kardiologiczna - jak to wygląda w praktyce?

Usługi rehabilitacji kardiologicznej mogą być świadczone podczas hospitalizacji, w warunkach ambulatoryjnych lub zdalnie przy użyciu telefonu lub nowej technologii. Szpitale, przychodnie, gabinety i sanatoria są wyposażone w specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji kardiologicznej - systemy i urządzenia do rehabilitacji kardiologicznej.

Rehabilitacja kardiologiczna jest wykonywana w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych (oddział lub ośrodek rehabilitacji dziennej), lub w formie zdalnej (telerehabilitacja) pod nadzorem sprzętu telemedycznego umożliwiająca odpowiednie ćwiczenie w domu. W rehabilitacji kardiologicznej chodzi o to, aby poddać serce wysiłkowi na optymalnym poziomie celem odpowiedniego natlenowania mięśnia sercowego i tętnic wieńcowych. Parametry obciążeniowe rehabilitacji kardiologicznej powinny zawierać się w granicy 20-80% obciążenia zmierzonego w trakcie próby wysiłkowej. Stałe i równomierne natlenowanie wzmacnia serce i cały układ krwionośny. Kardiolog zaleca ćwiczenia na rowerku lub bieżni ustalacjąc parametry tak, aby rehabilitacja odbywała się w optymalnych warunkach dla pracy mięśnia sercowego pacjenta. Oznacza to, że dobieramy odpowiednią prędkość chodu na bieżni lub jazdy na rowerze i zmuszamy pacjenta do ćwiczeń w odpowiednim czasie. Jest to typowy trening liniowy ze stałą prędkością. Możemy rehabilitować pacjenta doberając odpowiednie parametry serca. Sterując HR czyli pulsem pacjenta obciążenie jest ustalane w trakcie zadanej pracy pacjentowi. Jeśli HR pacjenta spada poniżej zadanej normy zmienia sie obciążenie na bieżni i rowerku celem poprawienia parametrów HR serca. Stosuje się także trening interwałowy i hitowy. Są to bardziej skomplikowane tryby rehabilitacji kardiologicznej i wymagają większej uwagi rehabilitanta w trakcie ćwiczeń. Normą jest monitoring ciśnienia i saturacji w trakcie zajęć.

Wyróżnia się trzy etapy rehabilitacji kardiologicznej:

(wczesna)

Etap I polega na osiągnięciu przez chorego samodzielności i samowystarczalności w zakresie codziennych czynności oraz przeciwdziałanie skutkom unieruchomienia.

Etap II rehabilitacji kardiologicznej może być prowadzony na kilka sposobów - stacjonarnie, ambulatoryjnie lub "hybrydowo" (z kontynuacją w domu) z indywidualnym zaleceniem do pacjenta w zależności od potrzeby przebiegu choroby.

(późna)

Etap III polega na podtrzymaniu dotychczasowych efektów leczenia i rehabilitacji, dalsza poprawa wydolności wysiłkowej oraz motywowanie do kontynuacji aktywnego stylu życia.

Głównym zadaniem rehabilitacji jest przywrócenie sprawności fizycznej i sprawności ruchowej, a w efekcie łatwiejsze wykonywanie czynności życia codziennego i podejmowanie różnych aktywności rekreacyjnych, a nawet uprawianie sportu. Dzięki skutecznej rehabilitacji kardiologicznej możliwe jest ograniczenie negatywnych psychicznych skutków choroby, poprawienie stanu emocjonalnego (zmniejszenie lęku, depresji, wrogości i poprawa samooceny). Rehabilitacja powinna więc być prowadzona przez wysokiej jakości fizjoterapeutów i innych lekarzy specjalistów, w tym również psychologów.

Sklep medyczny KREDOS posiada w swojej ofercie szeroki zakres sprzętu medycznego do rehabilitacji kardiologicznej cenionej na rynku sprzętu medycznego firmy ASPEL.

 

Holter ciśnienia ASPEL 308 ABPM + oprogramowanie 508

ASPEL holter,holter ciśnieniowy,badanie holtera,holter rr,holter serca,
Holter ciśnienia ASPEL 308 ABPM + oprogramowanie 508 to najnowszy produkt renomowanego...
6030,00 zł

Holter ciśnienia Aspel 308 ABPM

ASPEL holter,holter ciśnieniowy,badanie holtera,holter rr,holter serca,
Holter ciśnienia Aspel 308 ABPM to jeden z najnowszych produktów polskiego renomowanego...
5096,00 zł

Mankiet XL do holtera ciśnienia Aspel

ASPEL mankiet dla dorosłych,mankiet do holtera,mankiet holterowski,mankiet,aspel
Mankiet XL dla dorosłych do holtera ciśnienia Aspel, jest niezbędnym elementem, wchodzącym...
223,56 zł

Mankiet L do holtera ciśnienia Aspel

ASPEL mankiet dla dorosłych,mankiet do holtera,mankiet holterowski,mankiet,aspel
Mankiet L dla dorosłych do holtera ciśnienia Aspel, przeznaczony jest do użytku...
186,84 zł

Mankiet pediatryczny M do holtera ciśnienia Aspel

ASPEL mankiet do holtera,mankiet holterowski,mankiet aspel,mankiet,aspel
Mankiet pediatryczny M do holtera ciśnienia Aspel, przeznaczony jest do współpracy z...
147,15 zł

Etui na holter ciśnienia Aspel Holcard CR07

ASPEL etui na holter,holter ciśnienia,holter aspel,etui,aspel,
Etui na holter ciśnienia Aspel Holcard CR07, to bardzo wygodny i poręczny...
104,55 zł

Holter ciśnienia Aspel Holcard CR07 Beta System XL

ASPEL holter ciśnienia,holter,ciśnieniowy,cr07,aspel,holcard,beta,system,holter aspel,holcard,holcard cr07,beta system l,beta system,l,
Holter Ciśnienia ASPEL HolCARD CR-07 Beta System XL to system długotrwałego monitorowania...
14580,00 zł

Holter ciśnienia Aspel Holcard CR07 beta system L

ASPEL holter ciśnienia,holter,ciśnieniowy,cr07,aspel,holcard,beta,system,system l,holter holcard,holcard cr07,
Holter ciśnieniowy ASPEL HolCARD CR-07 Beta System L to system długotrwałego monitorowania...
13851,00 zł

Aparat Ekg AsCard Mint v.07.301

ASPEL aparat ekg,elektrokardiograf,ekg,mint,ascard,
Aparat Ekg AsCard Mint v.07.301 to elektrokardiograf umożliwiający wykonania badania w zakresie...
3700,00 zł

Aparat Ekg AsCard Mint v.07.102

ASPEL aparat ekg,elektrokardiograf,ekg,mint,ascard,
Aparat Ekg AsCard Mint v.07.102 to 1-kanałowy aparat EKG umożliwiający wykonywanie elektrokardiogramu...
2710,00 zł

Przewód powietrzny ASPEL PP17 CAB (10 sztuk)

ASPEL przewód powietrzny do spirometru,przewód powietrzny spirometryczny,spirometryczny,spirometr,
Przewód powietrzny ASPEL PP17 CAB (10 sztuk), dedykowany do użycia wraz z...
58,00 zł

Kabel weterynaryjny KEKG-30W CAB VET

ASPEL kabel weterynaryjny,kabel do ekg,kabel ekg,kabel do aparatu ekg
Kabel weterynaryjny KEKG-30W CAB VET, dedykowany jest do elektrokardiografów firmy Aspel, z...
499,00 zł

Etui na holter Ekg Aspel Aspekt 702/703/712 (napy)

ASPEL etui na holter,holter ekg,holter aspel,etui,aspel,
Etui na holter Ekg Aspel Aspekt 702/703/712 (napy), to bardzo wygodny futerał,...
93,30 zł

Kabel EKG - KRH712-11

ASPEL kabel pacjenta,kabel do holtera,kabel do holtera ekg,holter ekg,kabel holterowski,kabel aspel,
Kabel EKG - KRH712-11, jest niezbędnym elementem wyposażenia aparatu EKG. Używany w...
350,00 zł

Kabel KRH-703 v.422

ASPEL kabel pacjenta,kabel do holtera,kabel do holtera ekg,holter ekg,kabel holterowski,kabel aspel,
Kabel KRH-703 v.422, to produkt, dedykowany do modeli AsPekt 703 i Aspel...
350,00 zł

Kabel do holtera Aspekt KRH 703 v.200

ASPEL kabel pacjenta,kabel do holtera,kabel do holtera ekg,holter ekg,kabel holterowski,kabel aspel,
Kabel do holtera Aspekt KRH 703 v.200, jest 7-elektrodowym kablem, który w...
350,00 zł

Kredos doradza

BANK DO PŁATNOŚCI W PLN:    mBank S.A. skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź     IBAN: PL 50 1140 2004 0000 3302 7428 5149     EUR/BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK      SORT CODE - 11402004