ZAMKNIJ ZAMKNIJ

kabel pacjenta kekg 30 V001Kable pacjenta wykorzystywane są do wykonywania pomiarów pracy serca przy użyciu aparatów do EKG. Kable są ważną częścią urządzeń służących do diagnostyki różnego rodzaju zaburzeń oraz chorób serca. Przewody pacjenta znajdują także zastosowanie w rehabilitacji kardiologicznej, łącząc elektrody na ciele pacjenta z cykloergometrem, bieżnią lub innym systemem wysiłkowym. Dzięki tym rozwiązaniom lekarz specjalista może sprawdzić zależność pomiędzy wykonywanym wysiłkiem fizycznym a pracą układu krążenia i ocenić aktualny stan wydolności pacjenta.

 

Kable pacjenta do EKG oraz elektrody do elektrokardiografu

Kable pacjenta do EKG mają za zadanie przekazanie sygnału elektrycznego z ciała pacjenta do urządzenia monitorującego. Odbywa się to za pomocą umieszczonych na ciele specjalnych elektrod klipsowych, gruszkowych lub płaskich elektrod samoprzylepnych. Kable do EKG składają się z elastycznego przewodu zakończonego wtykiem. Konstrukcja każdego kabla do EKG przystosowana jest do danego modelu aparatu lub przewodu zbiorczego.

Kable i przewody do EKG są kompatybilne zarówno z jednorazowymi, jak i wielorazowymi elektrodami oraz łącznikami EKG. Elektrody EKG są niezbędnym elementem podczas wykonywania badania EKG. Umożliwiają one skuteczne wykrywanie zaburzeń oraz chorób serca. Dodatkowo elektrody dostępne są w kilku wariantach.

Elektrody klipsowe do EKG, są to elektrody kończynowe wykorzystywane do badania elektrokardiografem, czyli EKG. Przypinane są one do rąk w okolicy nadgarstków oraz nóg pacjenta w okolicy kostek. Elektrody dostępne są w dwóch rozmiarach - mniejsze dla dzieci i większe dla dorosłych. Każda elektroda jest w innym kolorze i posiada czujniki wykonane z Ag/AgCl. Czarną elektrodę zakłada się na prawym podudziu, czerwoną na prawym przedramieniu, żółtą na lewym przedramieniu a zieloną elektrodę na lewym podudziu. Warto pamiętać, iż elektrody klipsowe EKG są wielokrotnego użytku.

Kolejny rodzaj elektrod stanowią elektrody EKG gruszkowe, czyli elektrody przyssawkowe. Elektrody przedsercowe wykorzystywane są do rejestrowania odprowadzeni EKG przedsercowych. Ważną kwestią jest fakt, iż przyssawki umieszcza się na klatce piersiowej nie według kolorów tylko według odpowiednich oznaczeń. Elektrody V1 i V2 mocowane są w okolicy czwartej przestrzeni międzyżebrowej po prawej i lewej stronie mostka. Elektroda V4 mocowana jest w piątej przestrzeni międzyżebrowej po lewej stronie, natomiast elektrodę V3 umieszcza się pomiędzy elektrodami V2 i V4. Kolejne dwie elektrody także mocuje się w ściśle określonym miejscu. Odprowadzenie V6 umieszcza się na przebiegu linii pachowej lewej na wysokości elektrody V4, natomiast odprowadzenie V5 przyczepia się między elektrodami V4 i V6. Alternatywą dla elektrod gruszkowych są płaskie elektrody z przylepcami.

 

Kable do diagnostyki, monitorowania oraz badań holterowskich

Kable do diagnostyki znajdują zastosowanie w wielu obszarach medycyny. Często wykorzystywane są w oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych, rehabilitacji kardiologicznej oraz kardiologii dziecięcej. Nierzadko spotykane są w transporcie medycznym oraz prywatnych gabinetach kardiologicznych umożliwiając wykonanie badań diagnostycznych. Dodatkowo kable pacjenta są niezbędnym wyposażeniem pracowni, w których wykonywane są próby wysiłkowe pacjentów kardiologicznych.

Przewody pacjenta dzięki wysokiej jakości materiałów, z jakich zostały wykonane oraz wykorzystaniu przemyślanych rozwiązań, zapewniają bezpieczeństwo pacjenta w trakcie ich użytkowania. Posiadają one bowiem gniazda przewodów zapobiegające nieumyślnemu podłączeniu do źródła zasilania oraz izolowane wtyki gwarantujące bezpieczeństwo pacjenta. Dodatkowo przewody i kable pacjenta posiadają wbudowane rezystory chroniące przewody przed ich uszkodzeniem oraz zespoły przeciw napięciowe zapobiegające porażeniu pacjenta prądem.

Kable EKG do diagnostyki są elastyczne, giętkie oraz bardzo lekkie, co zapewnia komfort ich użytkowania podczas wykonywania badania. Dodatkowo posiadają gładką powierzchnię, która ułatwia utrzymanie czystości, oraz spinki zapobiegające plątaniu się kabli. Przewody do EKG mogą być wyposażone są w kolorowe wtyki, zatrzaski oraz klamry ułatwiające zapamiętanie ich lokalizacji na ciele pacjenta, a także czytelne etykiety wskazujące rozmieszczenie odprowadzeń.

 

Jakie mamy odprowadzenia ekg i jaką metodę wykorzystujemy do prawidłowego założenia ich na ciele pacjenta?

W standardowym badaniu elektrokardiograficznym (EKG) stosuje się 12-odprowadzeniowy układ, który obejmuje 10 elektrod umieszczonych na ciele pacjenta. Odprowadzenia te dzielą się na dwie grupy: kończynowe i przedsercowe.

Kończynowe odprowadzenia to:

1. I (jedynka) - mierzy różnicę potencjałów między prawą a lewą kończyną górną.

2. II (dwójka) - mierzy różnicę potencjałów między prawą kończyną górną a lewą kończyną dolną.

3. III (trójka) - mierzy różnicę potencjałów między lewą kończyną górną a lewą kończyną dolną.

Kończynowe odprowadzenia uzupełniające (augmentowane) to:

4. aVR (augmented Vector Right) - skierowane na prawą stronę serca.

5. aVL (augmented Vector Left) - skierowane na lewą stronę serca.

6. aVF (augmented Vector Foot) - skierowane na dół serca.

Przedsercowe odprowadzenia to:

7. V1 - na 4. przestrzeni międzyżebrowej prawej, przy mostku.

8. V2 - na 4. przestrzeni międzyżebrowej lewej, przy mostku.

9. V3 - pomiędzy V2 i V4.

10. V4 - na 5. przestrzeni międzyżebrowej lewej, w linii środkowoobojczykowej.

11. V5 - na tej samej wysokości co V4, w linii czołowej przedniej.

12. V6 - na tej samej wysokości co V4 i V5, w linii czołowej środkowej.

Aby prawidłowo założyć elektrody na ciele pacjenta, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

  • Pacjent powinien być w pozycji leżącej, z odkrytą klatką piersiową.
  • Skórę w miejscach, gdzie mają być umieszczone elektrody, należy oczyścić i, jeśli to konieczne, ogolić.
  • Umieść elektrody kończynowe (RA - prawa ręka, LA - lewa ręka, RL - prawa noga, LL - lewa noga) na kończynach pacjenta, zgodnie z ich oznaczeniami.
  • Umieść elektrody przedsercowe (V1-V6) w odpowiednich miejscach na klatce piersiowej pacjenta, zgodnie z wyżej opisanym układem.
  • Po prawidłowym założeniu elektrod na ciele pacjenta można przystąpić do wykonania badania EKG.

 

Kable do rehabilitacji kardiologicznej i prób wysiłkowych

Przewody do monitorowania wykorzystywane są nie tylko podczas badania pacjenta elektrokardiografem czy holterem, ale także w trakcie wykonywania rehabilitacji kardiologicznej oraz podczas prowadzenia próby wysiłkowej. Warto pamiętać, iż znanym producentem kabli i przewodów do urządzeń medycznych jest firma ASPEL. Kable pacjenta ASPEL dostępne w naszym sklepie są dostosowane do aparatów EKG, Holterów EKG, systemów wysiłkowych oraz systemów rehabilitacji.

Kable pacjenta przeznaczone są do współpracy z systemami wysiłkowymi umożliwiającymi przeprowadzenie elektrokardiograficznych badan wysiłkowych oraz klasycznych badań spoczynkowych zarówno u dzieci, jak i u dorosłych pacjentów. Kable do rehabilitacji kardiologicznej oraz do prób wysiłkowych wykorzystywane są podczas pracy na urządzeniach medycznych w szpitalach, prywatnych klinikach, ośrodkach ambulatoryjnych, a także w specjalistycznych gabinetach.

W kategorii Kable pacjenta w sklepie medycznym KREDOS dostępne są akcesoria do systemów wysiłkowych. Wśród nich znajdują się kable do rehabilitacji kardiologicznej, kable pacjenta EKG oraz przewody do prób wysiłkowych. Produkty te spełniają najwyższe normy jakości oraz zapewniają uzyskanie wiarygodnego odczytu, oraz zapisu badanych parametrów pacjenta.

Kable Pacjenta

Kabel EKG pacjenta KEKG 30

Kabel EKG do pomiaru pacjenta przeznaczony do elektrokardiografów ASPEL, AsCARD, BTL,...

285,00 zł

Kabel do próby wysiłkowej KEKG 51 CRG (cykloergometr)

Kabel EKG do badań wysiłkowych, 10 przewodowy, przeznaczony do podłączenia pacjenta z...

521,64 zł

Kabel do próby wysiłkowej KEKG 51 B612 (bieżnia)

Kabel EKG do badań wysiłkowych, 10 przewodowy, przeznaczony do podłączenia pacjenta z...

649,00 zł

Kabel do rehabilitacji kardiologicznej KEKG 52 CRG (cykloergometr)

Kabel EKG do monitorowania w trakcie treningów rehabilitacyjnych 5 przewodowy,...

521,64 zł

Kabel do rehabilitacji kardiologicznej KEKG 52 B612 (bieżnia)

Kabel EKG do monitorowania w trakcie treningów rehabilitacyjnych 5 przewodowy,...

518,40 zł

Kabel pacjenta KRH 700/7 v.001 przykręcany

Kabel EKG do 3 kanałowych rejestratorów holterowskich ASPEL AsPEKT 700 i AsPEKT 800....

286,20 zł

Kabel pacjenta KRH 702 końcówka do lutowania

Kabel pacjenta KRH 702 końcówka do lutowania, jest produktem niezbędnym do...

286,20 zł

Kabel KRH-703 v.422

Kabel KRH-703 v.422, to produkt, dedykowany do modeli AsPekt 703 i Aspel HLT-712....

350,00 zł

Kabel pacjenta KRH 712-10-przykręcany

Kabel EKG do 12 kanałowych rejestratorów holterowskich ASPEL AsPEKT 700 i AsPEKT 800....

350,00 zł

Kabel EKG - KRH712-11

Kabel EKG - KRH712-11, jest niezbędnym elementem wyposażenia aparatu EKG. Używany w celu...

350,00 zł

Kabel KRH 712 v.200 - zatrzask

Kabel KRH 712 v.200 - zatrzask, to niezbędny produkt, do przeprowadzenia badania EKG u...

350,00 zł

Kabel pacjenta KRH-712 v.322

Kabel pacjenta KRH-712 v.322, dedykowany jest do rejestratorów Aspel. Kabel w połączeniu...

420,12 zł

Kabel do holtera Aspekt KRH 703 v.200

Kabel do holtera Aspekt KRH 703 v.200, jest 7-elektrodowym kablem, który w połączeniu z...

350,00 zł

Kabel do holtera Aspekt 903 KRH-307

Dostępność: in stock

Kabel do holtera Aspekt 903 KRH-307, to niezbędny produkt do prawidłowego działania...

586,00 zł

Kredos doradza

Copyright © 2024 Kredos Sklep Medyczny