MEDIPMENT.PL OGROMNE MOŻLIWOŚCI DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH

MEDIPMENT.PL OGROMNE MOŻLIWOŚCI DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH

MEDIPMENT.PL OGROMNE MOŻLIWOŚCI DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH

Medipment jest bazą sprzętu medycznego, której zadaniem jest dostarczanie pełnej informacji na temat sprzętów medycznych oraz jego dystrybutorów. KREDOS jest wiodącym Partnerem portalu Medipment. Każdy użytkownik ma możliwość bezpłatnego wysyłania zapytań bezpośrednio do firm sprzedających produkty związane z branżą medyczną. Z portalu korzystają pracownicy szpitali, przychodnie, prywatne gabinety lekarskie, laboratorium, osoby prywatne. 

PORTAL MEDIPMENT.PL OGROMNE MOŻLIWOŚCI
DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH

Internet jest nieocenionym źródłem wiedzy na temat sprzętu medycznego i rozwiązań technologicznych z nim związanych, aczkolwiek źródło to wymaga znacznych zasobów czasowych, aby móc tą wiedzę nie tyle nawet przyswoić, co odnaleźć na kilkuset stronach internetowych nawiązujących do konkretnego zagadnienia. Rozwiązaniem tego problemu może być portal medipment.pl, którego celem jest uproszczenie poszukiwań informacji
i skrócenie czasu doboru oraz oszacowania kosztu sprzętu oraz usług z nim związanych.

Baza medyczna portalu medipment.pl zawiera 55.000 skatalogowanych jednostek sprzętowych pogrupowanych dodatkowo w działy sprzętowe. Odwiedzający portal medipment.pl ma możliwość:

 • zapoznania się z rozwiązaniami technicznymi w zakresie poszczególnych modeli sprzętu,
 • przejrzenia katalogów, prospektów, kart charakterystyk, instrukcji technicznych,
 • przygotowania zestawienia porównującego poszczególne modele jednostek sprzętowych,
 • szybkiego uzyskania ofert na poszukiwany sprzęt,
 • sporządzenia kosztorysu,
 • analizy rynku w zakresie oferowanych rozwiązań technologicznych w branży medycznej,
 • zlecenia Zespołowi medipment.pl przygotowania kalkulacji cenowej projektów inwestycyjnych.

Portal medipment.pl jest również cennym źródłem informacji w zakresie pozyskiwania danych kontaktowych do podmiotów świadczących usługi serwisowe, instalacyjne, projektowe, budowlane, finansowe i inne, które działają w branży medycznej. Dzięki temu pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie inwestycji mają zgromadzony w jednym miejscu cały komplet informacji, co znacznie ułatwia im zebranie danych, a następnie ich zaprezentowanie w formie projektu inwestycji uwzględniającego wiele aspektów w zakresie zestawienia sprzętowego, potencjalnych partnerów biznesowych oferujących pożądane rozwiązania lub produkty, oferty, jak również zestawienie kosztowe.

Ponadto Zespół medipment.pl świadczy bezpłatne usługi szkoleniowe dla placówek medycznych w zakresie oferowanych funkcjonalności, co pozwala kadrze danej instytucji wykorzystać w najwyższym stopniu cały potencjał medipment.pl i zwiększyć efektywność wykonywanej pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W ten sposób pracownicy placówki medycznej uzyskują efektywne narzędzie pracy, oszczędność czasu, poprawę wydajności pracy, jak również podniesienie kwalifikacji. Z kolei placówka medyczna ma możliwość precyzyjnego przygotowania inwestycji przy stosunkowo niewielkim nakładzie czasu.

WARTO SKORZYSTAĆ! Portal medipment.pl pomaga przy całej procedurze inwestycyjnej- począwszy od analizy asortymentowej rynku, poprzez zgromadzenie ofert, a w razie potrzeby w znalezieniu grupy firm branych pod uwagę w roli potencjalnych partnerów biznesowych. Działanie to znacznie odciąża pracowników placówki, którym przekazywana jest już kwintesencja najistotniejszych danych. Portal medipment.pl pomaga również nawiązać kontakt pomiędzy potencjalnymi partnerami, przy czym należy zaznaczyć, że ostateczna decyzja o podjęciu współpracy należy bezpośrednio do nich. Zarządzający placówką medyczną mogą być, więc spokojni, że portal poddany jest wpływom którejkolwiek z firm.

ZALETY KORZYSTANIA Z USŁUG PORTALU MEDIPMENT.PL TO:

 • łatwy dobór sprzętu,
 • możliwość porównania parametrów różnych firm,
 • szybki kontakt z partnerami biznesowymi w zakresie sprzętu medycznego, jak również usług okołomedyczych,
 • obszerna baza danych zgromadzonych w jednym miejscu, w tym prospektów, katalogów, instrukcji,
 • oszczędność czasu przy przygotowaniu inwestycji przez zakład opieki zdrowia,
 • wzrost wydajności i efektywności pracy pracowników placówki medycznej,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników jednostki ochrony zdrowia,
 • możliwość skorzystania z nieodpłatnych szkoleń w zakresie funkcjonalności internetowych baz danych,

 

PODSUMOWUJĄC! Portal medipment.pl (z ang. medical equipment) wspiera placówki medyczne w planowanych inwestycjach: wyszukiwanie, dobór sprzętu medycznego ofertowanie, analiza technologiczno- finansowa inwestycji. Medipment.pl organizuje placówkom bezpłatne szkolenia z zakresu wykorzystania oferowanego narzędzia do podnoszenia kwalifikacji i wydajności pracy pracowników odpowiedzialnych za zaopatrzenie, zamówienia, aparaturę medyczną, organizację aukcji itp.

ZAPRASZAMY!

www.medipment.pl

www.znajdzsprzet.pl