Holter ciśnienia pomocny przy diagnozowaniu nadciśnienia tetniczego

Holter ciśnienia pomocny przy diagnozowaniu nadciśnienia tetniczego

Holter ciśnienia pomocny przy diagnozowaniu nadciśnienia tetniczego

Holter ciśnieniowy określany skrótem ABPM (ang. ambulatory blood pressure monitoring) – to wielogodzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego wykonywane przy pomocy przenośnego rejestratora. Badanie trwa 24, 48 lub 72 godziny. W tym czasie aparat wykonuje kilkadziesiąt pomiarów ciśnienia. W trakcie badania trzeba chronić aparat przed wodą oraz wpływem silnych pól magnetycznych. Nie wolno się kąpać mając założonego holtera, bo zniszczy się urządzenie. Możliwe jest czasowe zdjęcie i wyłączenie aparatu. Badanie powinno być rozpoczynane w przychodni, pacjent może natomiast zakończyć je w swoim domu i dostarczyć rejestrator o dogodnej mu porze. Urządzenie składa się z mankietu na ramię oraz połączonego z nim rejestratora. Rejestracja ciśnienia trwa przez całą dobę. Urządzenia bada ciśnienie pacjenta co 30 minut a w nocy co godzinę. Badanie stosowane jest w szeroko pojętej diagnostyce nadciśnienia tętniczego, a także przy ocenie efektu leczenia nadciśnienia, przy wątpliwościach dotyczących godzin podawania leków oraz w diagnostyce zasłabnięć powodowanych spadkami RR. ABPM pozwala także określić prawdopodobieństwo nadciśnienia wtórnego do innych chorób. Diagnostyka w tym kierunku jest bardzo celowa, gdyż po wyleczeniu przyczyny możliwe jest wyleczenie objawu, czyli nadciśnienia. Po zarejestrowaniu wszystkich badań holter jest zdejmowany w przychodni, a badania wgrywane do komputera i analizowane przez lekarza kardiologa. Po analizie lekarz wie czy chorujemy na nadciśnienie i inne choroby związane z nieprawidłowym ciśnieniem krwi.