SI-CURA Sp. z o.o. potwierdza, że firma KREDOS wykonała w sposób należyty zamówienie na dostawę urządzeń medycznych. Przedmiotem zamówienia była dostawa urządzeń medycznych. Firma KREDOS wykazała się wiedzą i stosownym doświadczeniem. Przedmiotem zamówienia była dostawa urządzeń medycznych na łączną kwotę 116833,94 PLN brutto. Urządzenia medyczne zostały zgodnie z umową tj. do 30.08.2015 roku dostarczone w terminie określonym przez Zamawiającego i bez zastrzeżeń. Firma KREDOS w realizacji zamówienia wykazała się najwyższą starannością oraz dbałością o zrozumienie potrzeb klienta, poprzedzoną szczegółową analizą środowiska pracy. Firma KREDOS wyróżnia wysoki stopień zaangażowania w proces szkolenia kadry medycznej przy dostawie aparatury.