Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAMED w Olsztynie potwierdza, że Firma KREDOS wykonała w sposób należyty zamówienie na sprzęt medyczny. Firma KREDOS wykazała się wiedzą i stosownym doświadczeniem. Przedmiotem zamówienia był Zestaw do wykonywania prób Wysiłkowych CardioTest Beta System v.002 z bieżnią i cykloergometrem wraz z dodatkowym wyposażeniem na łączną kwotę 60369,00 PLN brutto. Sprzęt medyczny został zgodnie z umową tj. do 14.07.2012 roku dostarczony w terminie i bez zastrzeżeń.