ZAMKNIJ ZAMKNIJ

ergospirometr quark cpet 2 monitorowy zestaw z bieżnią

Ergospirometria to test wysiłkowy sercowo-płucny CPET, czyli jedna z form badań wysiłkowych, łącząca EKG wysiłkowe ze spirometrią wysiłkową i wykonywana jest w celu oceny wydolności oddechowo krążeniowej oraz do monitorowania przebiegu rehabilitacji i rezultatów treningowych.

 

Ergospirometria zwana cardiopulmonary excersise test CPX poza sprawdzaniem wydolności serca w czasie wysiłku fizycznego, poddaje ocenie także wydolność oddechową i metabolizm układu mięśniowego. Ergospirometria pomaga wykazać nieprawidłowości w obrębie pracy serca oraz wykryć choroby płuc – szczególnie jeśli te są spowodowane aktywnością fizyczną i obciążeniem. Badanie ergospirometrem pokazuje wpływ aktywności fizycznej pacjenta na układ krążenia i układ oddechowy oraz metabolizm mięśniowy.

 

Ergospirometrię wykonuje się u pacjentów poradni kardiologicznych, rehabilitacyjnych i pulmologicznych. Badanie ergo spirometrem jest przydatne w różnicowaniu duszności pochodzenia sercowego: w chorobie niedokrwiennej serca, z niewydolnością serca, wadą zastawkową i wadą wrodzoną serca. Ergospirometria jest cennym narzędziem do różnicowania przyczyn duszności u pacjentów poddawanych kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej. Znajomość charakterystycznych zmian w parametrach oddechowych obserwowanych podczas testu wysiłkowego ułatwia podjęcie decyzji klinicznych i zaplanowanie kinezyterapii. Badanie jest wykorzystywane na szeroką skalę  w orzecznictwie sportowym.

 

0W przypadku badań sportowców ergospirometria jest przeprowadzana do oceny wydolności, dając możliwość wyznaczenia indywidualnych progów i stref metabolicznych, które są wymagane do precyzyjnego określenia poziomu wytrenowania i planowania treningów w oparciu o twarde dane wydolnościowe. Ergospirometria wykonywana jest najczęściej w przypadku sportowców wytrzymałościowych, ale chętnie wykonują ją także osoby, które regularnie biegają, aby monitorować swoje progi tlenowe i strefy metaboliczne oraz dopasowywać do treningi do potrzeb i możliwości organizmu.

 

Jakie parametry mierzy test ergospirometryczny?

W trakcie badania ergospirometrycznego lekarz bada w trakcie wysiłku przepływ i objętość oraz stężenie tlenu O2 i dwutlenku węgla CO2 w wydychanym powietrzu. Pomiaty tych składników pozwalają dokonać oceny wydolności, której miarą są maksymalne i szczytowe minutowe pochłanianie tlenu VOmax i VO2peak podczas monitorowania wskaźnika metabolicznego poziomu wysiłku RER określany jako współczynnik wymiany oddechowej. W trakcie badania spiromtrycznego na bieżni lub cykloergometrze określa się warunki otoczenia ATPS, parametry ciała BTPS czyli temperatura ciała, ciśnieie otoczenia i wilgotność oraz parametr STPD oktreślające warunki "standardowe". W trakcjie wysiłku system wysiłkowej spirometrii oddechowej analizuje dane z pacjenta i oblicza:

 • VE - wentylacja minutowa wydechowa
 • VO2 - wielkość pochłaniania tlenu
 • MET - metaboliczny równoważnik tlenu
 • VO2max - maksymalna wielkość VO2
 • VO2peak - szczytowe pochłanianie tlenu
 • %refVO2 - procentowa wartość wydolności szczytowej
 • VT - próg wentylacyjny zwany także progiem anaerobowym VAT
 • VO2@VT - wielkość pochłaniania tlenu na progu wentylacyjnym
 • O2 pulse - tętno tlenowe
 • PETO2 - ciśnienie parcjalne O2 w powietrzu późno-wydechowym
 • VCO2 - wielkość wydychanego dwutlenku węgla
 • PETCO2 - ciśnienie parcjalne CO2 w powietrzu późno-wydechowym
 • VE/VCO2 ratio - równoważnik wentylacyjny dwutlenku węgla
 • VEpeak/MVV - rezerwa oddechowa
 • TV - objętość oddechowa
 • EOV - wysiłkowa wentylacja oddechowa
 • RER - współczynnik wymiany oddechowej
 • RERpeak - współczynnik wymiany oddechowej na szczycie wysiłku

 

Jak wygląda badanie ergospirometrem?

 

Badanie ergospirometrem trwa około 30 minut. Ergospirometria odbywa się na bieżni lub na cyklometrze. Pacjent jest proszony o rozebranie się od pasa w górę. Do jego klatki piersiowej podłącza się aparaturę, która monitoruje wysiłek pod kątem ciśnienia tętniczego krwi, czynności serca, zmian odcinka ST, wystąpienia zaburzeń rytmu i przewodzenia. Dodatkowo ocenia się powietrze wydychane przez pacjenta – Pacjent ma założoną na twarz silikonową maskę podłączoną do ergospirometru, dzięki której jest poddawany wysiłkowej ocenie spirometrycznej.  W takcie badania pacjent biegnie na bieżni lub pedałuje na cylkoergometrze.oddychając przez silikonową maseczkę. Czujniki zbierają dane i zapisują parametry wysiłkowo-oddechowe w komputerze połączonym w zestwem ergospirometrycznym.

 

Badanie polega na cyklicznym zwiększaniu obciążenia aż do osiągnięcia maksimum wydolnościowego. Próba może zostać przerwana w każdym momencie – na życzenie pacjenta lub po osiągnięciu oczekiwanych parametrów. Sprawdzana jest wydolność oddechowa i obecność ewentualnej obturacji, a także określana jest pojemność płuc. Na podstawie analizy stężenia tlenu i dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu obserwowane są przemiany metaboliczne.

 

Pacjent powinien na badanie przyjść wypoczęty i z naturalną, niewspomaganą energią. Nie powinien być na czczo. Najlepiej nie pić przed badaniem kawy i mocnej herbaty, które mogą mieć wpływ na zmianę wyniku badania. Badanie ergospirometrem przypomina trening sportowy, dlatego też zaleca się poddanie się mu w sportowym obuwiu i wygodnym stroju, nie krępującym ruchów, zabierają ze sobą ręcznik do ocierania potu, a przed samym badaniem nie wykonywać forsownych ćwiczeń, nie spożywać alkoholu, nie przejadać się i nie palić papierosów. W niektórych przypadkach zalecane jest odstawienie leków przeciwastmatycznych.

 

Po zakończeniu badania w analizie i interpretacji danych uzyskanych w fazie pomiarowej CPET stosuje się opracowany przez Wassrmana zestaw 9 wykresów przebiebiegu parametrów obrazujących funkcje ukłądu krążenia, oddechowego oraz parametry metaboliczne

 

Ergospirometria – wskazania do badania

 

Głównymi wskazaniami do badania ergospirometrycznego na podstawie wytycznych Italian Working Group on Cardiac Rehabilitation and Prevention, Working Group on Cardiac Rehabilitation and Exercise Physilogy of the European Society of Cardiology opublikowanych w 2006 roku są:

 • ocena tolerancji wysiłku fizycznego;
 • diagnostyka duszności wysiłkowej;
 • ocena osób z chorobami sercowo-naczyniowymi:
 • ocena wydolności serca i prognozowanie pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca,
 • kwalifikacja do transplantacji serca,
 • ocena skuteczności rehabilitacji kardiologicznej;
 • ocena osób z chorobami układu oddechowego, ocena przeszczepionego płuca, sercopłuca, ocena skuteczności rehabilitacji oddechowej;
 • ocena wydolności układu krążenia i oddechowego przed zabiegami chirurgicznymi.

 

 

Zobacz naszą ofertę Ergospirometrów. Sklep medyczny Kredos.pl.

Ergospirometry

Cardiotest Cpet System CRG200

CardioTEST Alfa System CRG200 to system diagnostyczny przeznaczony do wykonywania...

119661,55 zł

Cardiotest Cpet System B612

CardioTEST CPET System B612 to system diagnostyczny przeznaczony do wykonywania...

133184,58 zł

Ergospirometr Cardiotest Cpet

Ergospirometr CardioTEST CPET to system diagnostyczny przeznaczony do wykonywania...

100366,62 zł

Kredos doradza

Copyright © 2024 Kredos Sklep Medyczny