Certyfikaty

Certyfikaty

Powyższy Certyfikat potwierdza, że Zbigniew Kadzewicz ukończył 3 dniowe szkolenie produktowo - techniczne w siedzibie firmy seca Hamburg Niemcy 13-15.03.2016. Tym samym firma KREDOS na okres 2 lat od ukończenia szkolenia jest rekomendowanym dystrybutorem produktów SECA na terenie Polski.

Read More: Certyfikat SECA

Certyfikat Autoryzowanego Dystrybutora ASPEL.

Niniejszy Certyfikat potwierdza, że Firma KREDOS - Zbigniew Kadzewicz; ul. Popiełuszki 10/21; 10-695 Olsztyn jest oficjalnym i bezpośrednim dystrybutorem urządzeń medycznych firmy ASPEL. Kompetencje Autoryzowanego Dystrybutora obejmują sprzedaż, instalacje i szkolenie w zakresie obsługi naszych produktów.

Read More: KREDOS Dystrybutor ASPEL

Niniejszym mamy zaszczyt przyznać Firmie KREDOS - Zbigniew Kadzewicz; ul. Popiełuszki 10/21; 10-695 Olsztyn status Autoryzowanego Partnera ASPEL S.A.

Read More: KREDOS Partner ASPEL