Platforma P1 to innowacyjny projekt w sektorze medycznym, który ma znacząco usprawnić skuteczność leczenia pacjentów, poprzez szybki dostęp do przeprowadzonych badań, analizy wyników czy sposobów wdrożonego leczenia. 

To system, dzięki któremu można poprawić bezpieczeństwo pacjentów, zminimalizować ryzyko popełnionych błędów diagnostycznych czy nieodpowiedniego wdrożenia leczenia. Rozwiązania takie znane są  już w wielu krajach Europy, dlatego też przyszedł właśnie moment, by wprowadzić je także i w naszym kraju. Czym więc dokładnie platforma medyczna P1 jest? Jakie ma ona nieść za sobą korzyści? Czy zwiększy to komfort pracy lekarzy i skuteczność leczenia pacjentów?

 

Czym jest P1?

P1 jest to ,,Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. To system, który swoim zasięgiem obejmować będzie te podmioty, które w ramach swojej pracy świadczą działalność leczniczą, zarówno w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również i prywatnie. W systemie takim znajdą się między innymi takie dane, jak:

 • Recepty
 • Skierowania
 • Konkretne zlecenia na wykonanie określonych usług lub zakup konkretnych akcesoriów medycznych
 • Zdarzenia medyczne, czyli świadczenia zdrowotne
 • Indeksy dokumentacji medycznej

 

Porównując informacje zawarte w systemie P1, a te, które przesyłane są do NFZ, różnice są znaczne. W przypadku bowiem Narodowego Funduszu Zdrowia, otrzymywane przez nich informacje dotyczą przede wszystkim rozliczeń usług, jakie świadczone są przez szpitale i przychodnie. Nie ma tam żadnych informacji o samym pacjencie, jak to będzie w przypadku P1.

 

Platforma P1 - do jakich informacji będzie miał dostęp pacjent? 

W platformie tej znajdą się przede wszystkim istotne kwestie, takie jak: przebyte badania, terminy wizyt, planowane zabiegi, przepisane i zrealizowane recepty. Każda z osób będzie mogła dostać się do systemu P1, logując się do własnego konta IKP, gdzie na profilu otrzyma dostęp do wszelkich informacji, jakie mogą się przydać dalej kolejnym specjalistom podczas dalszego leczenia. Uporządkowując, platforma P1 zapewni pacjentowi:

 • Dostęp do listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego

Placówki będą zobowiązane do tego, aby zagwarantować pacjentom monitoring swojej pozycji na liście oczekujących, bez  względu na to, czy będzie to zabieg czy wizyta. Dzięki temu pacjent będzie miał wgląd w niezbędne informacje dotyczące jego pozycji na liście oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego. 

 • E - skierowania

Zgodnie z art.20 ust. 10 dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, nie ma możliwości oczekiwania na dwie i więcej wizyt u różnych specjalistów. Każdy bowiem pacjent w ramach NFZ może oczekiwać tylko na jednego specjalistę. Poprzez ten właśnie system, istnieć będzie możliwość wystawiania elektronicznych skierowań, co przede wszystkim uniemożliwi dublowanie wizyt. 

 • E - zlecenia i e - recepty

Dzięki temu systemowi istnieć będzie możliwość wystawiania recept i zleceń elektronicznych. P1 będzie więc zawierała dostęp do wystawionych recept, w tym także informacji o tych zarówno zrealizowanych, jak również i niezrealizowanych. Skończy się problem nieczytelnych recept czy konieczność kupowania leku na receptę tylko w jednej aptece. Co więcej, takie rozwiązanie da pełen podgląd do informacji dotyczących sposobu dawkowania leku. I co istotne, nastąpi ścisła kontrola nad obrotem lekami refundowanymi i uszczelnienie systemu recept, jak również i samego obiegu leków.

 medyczna baza danych

Zalety platformy P1

Wprowadzona platforma P1 nieść będzie za sobą wiele korzyści, które będą miały istotne znaczenie zarówno dla samych lekarzy, jak również, jeśli nie przede wszystkim dla pacjentów. Głównymi korzyściami wynikającymi z wprowadzenia tego systemu jest:

 • Zwiększona świadomość o własnym zdrowiu i pełen dostęp do niezbędnych informacji 
 • Monitorowanie procesu leczenia, zwiększającego wiedzę o swoim stanie zdrowia
 • Oszczędność czasu, zarówno pacjentów, jak również i samych specjalistów
 • To bezpieczne przechowywanie wszelkiej dokumentacji medycznej i historii choroby
 • To szansa na usprawnienie procesów, które wiążą się między innymi z planowaniem, jak również i realizacją świadczeń zdrowotnych
 • Szybsze postawienie diagnozy przez lekarzy i wprowadzenie odpowiedniego sposobu leczenia
 • Pełen dostęp przez lekarza do historii choroby pacjenta i jego wcześniejszego leczenia

 

Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń medycznych

Rozwój branży medycznej i wprowadzenie tak długo wyczekiwanej platformy P1, znacząco może zmienić sprawność i funkcjonowanie placówek medycznych, jednocześnie podnosząc skuteczność leczenia samych pacjentów.

 

Aby jednak wszystko mogło być prowadzone sprawnie, fachowo i profesjonalnie, kluczowe znaczenie odgrywają urządzenia medyczne. Te zmieniają swoje działanie, zyskują wciąż lepsze ulepszenia i funkcje. Dzięki nowoczesnym urządzeniom medycznym, informacje przekazywane są drogą elektroniczną, bez potrzeby drukowania dokumentów, dostarczania ich do odpowiednich specjalistów. Platforma P1 to kolejne kluczowe znaczenie dla sprawnego działania sprzętów medycznych, z jakich to korzystają lekarze różnych specjalizacji. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu dla platformy P1, sprawność i funkcjonalność sprzętów zwiększy się kilkukrotnie. Starsze modele niestety takiej możliwości mieć nie będą, dlatego też kluczowe znaczenie ma inwestycja w najwyższą jakość sprzętów, która z takim oprogramowaniem będzie kompatybilna. Dzięki bowiem możliwościom, jakie będą dawać nam urządzenia skierowane do diagnostyki czy do leczenia pacjentów, wszystkie otrzymane informacje będą mogły bezpośrednio znaleźć się w takim systemie P1.

 

Będąc więc na badaniu USG jamy brzusznej, zdjęcia wraz z opisem, automatycznie będą mogły być wstawione do systemu. Wykonując RTG klatki piersiowej, to od razu znajdzie się na profilu pacjenta. Takie rozwiązania dotyczyć będą wszystkich sprzętów, które to będą miały współpracować z innowacyjną platformą P1. Dotyczy więc to między innymi takich urządzeń, jak: aparaty USG, aparaty EKGholtery EKG i holtery ciśnienia, respiratory, defibrylatory, aparaty RTG, rezonanse magnetyczne i wszelkie inne, które pozwalają wykonać badanie, za pomocą którego dalej można postawić diagnozę. Przesyłanie informacji bezpośrednio na profil pacjenta, będzie dużo większym komfortem, wygodą i  oszczędnością czasu, przy jednoczesnej trosce o zdrowie i życie pacjenta. Usługi elektroniczne w świecie medycyny, to bez wątpienia ogrom korzyści i dla pacjentów, dla lekarzy i dla firm zajmujących się sprzedażą produktów medycznych.

 

Bez wątpienia platforma P1 jest dużym krokiem, jeśli chodzi o sprawne działanie placówek medycznych i sposób leczenia pacjentów. Jeden system zbierze w danym miejscu wszystkie szpitale, gabinety lekarskie, przychodnie i inne miejsca świadczące opiekę medyczną, będąc w pełni do swoich pacjentów. Rozszerzenie dostępu do usług publicznych, które mogą być świadczone drogą elektroniczną - to przyszłość stawiająca na profesjonalne leczenie osób, którzy będą korzystać ze świadczeń zdrowotnych w Polsce.