AED czyli Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, jest to urządzenie, którego celem jest analiza rytmu serca i możliwość wykonania w razie konieczności defibrylacji. W tym celu wykorzystuje się impulsy elektryczne, dzięki umieszczonym na ciele elektrodom. Takie urządzenie daje możliwość przywrócenia rytmu serca w momencie, gdy dojdzie do jego zatrzymania. 

W Polsce defibrylatory dostępne są dzięki programowi PAD. Znajdują się one w centrach miast, są w galeriach handlowych, w biurach. Ich obecność może uratować czyjeś życie, stąd też tak ogromne odgrywają one znaczenie. Dziś skupimy się w sposób szczególny na zaletach obecności defibrylatorów AED w naszej przestrzeni, starając się wskazać jak najwięcej płynących z tego tytułu korzyści. 

 

Korzyści płynące z obecności defibrylatorów AED

Decydując się na konkretne rozwiązanie, szukamy korzyści, jakie mogą nam one zagwarantować. Jeśli w grę wchodzi czyjeś życie, czy może być coś bardziej cennego? 

Program PAD to jak najbardziej warta dalszego rozwoju idea, która ma ogólnoświatowy zasięg. Dzięki niej można zainstalować defibrylatory AED w różnego rodzaju miejscach publicznych, jak również i szkoleniach pierwszej pomocy. Public Access Defibrillation to w tłumaczeniu na język polski - publiczny dostęp do defibrylacji. Jakie więc korzyści gwarantują urządzenia AED? 

 • Ratują ludzkie życie

Życie to najcenniejszy dar. W wyniku różnego zaburzeń pracy serca, może ono nie pracować prawidłowo, a w wyniku migotania komór, może dojść do jego zatrzymania. Jeśli w porę nie pojawi się ratunek, nie będzie możliwości uratowania danej osoby. Im więcej tych defibrylatorów, tym większa szansa na to, że w danym miejscu mogą one okazać się zbawienne. Zatrzymanie krążenia stanowi jedną z głównych przyczyn śmierci. Wykorzystanie defibrylatorów pozwala jak najszybciej i jak najbardziej efektywnie przynieść pomoc osobom poszkodowanym. Są one zabezpieczeniem dla życia każdego z nas, bowiem nigdy tak naprawdę nie wiemy, kiedy mogą one okazać się nam niezbędne. Po zatrzymaniu krążenia ważna jest każda minuta. Jeśli nie zostanie podjęta próba ratowania życia, poszkodowany umiera. Defibrylatory w znaczący sposób stanowią pomoc dla osoby, która udziela pierwszej pomocy, ale i ich obecność zwiększa szanse na to, że zostanie przywrócony naturalny rytm serca. 

 • Podnoszą wizerunek danego miejsca

Bez wątpienia zewnętrzne defibrylatory AED podnoszą wizerunek i prestiż danego miasta, urzędu, konkretnego biura czy innego miejsca użyteczności publicznej. Dzięki nim można nieść pomoc osobom, które jej potrzebują. Urządzenia te oznakowane są zielono - białymi ikonami, będąc bardzo dobrze zauważalnymi. Hasłem przewodnim dla nich jest - Tu jesteś bezpieczny, niezależnie od tego, co się wydarzy”.  Rozwiązania te pozwalają poprawić jakość życia. Dzięki nim poziom śmiertelności jest zdecydowanie niższy. Urządzenia te są łatwe w użyciu, intuicyjne, a do tego bardzo skuteczne. 

 • Umożliwiają edukację na najwyższym poziomie

Prawdą jest, że defibrylatory mogą przywrócić czynność serca, a ich użycie w gruncie rzeczy jest naprawdę bardzo proste. Wielu ludzi jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, nie jest w stanie służyć pomocą w ratowaniu czyjegoś życia. Edukacja społeczeństwa odgrywa niezwykle ważną rolę, dlatego też warto na to stawiać i w to właśnie inwestować. Szkolenia z obsługi zewnętrznych defibrylatorów, to oswojenie ludzi z tego typu sprzętem i przekazanie istotnej wiedzy, która może kiedyś okazać się bardzo przydatna, nie tylko w teorii, ale również i w praktyce. To, co znane - mniej stresuje, dlatego też jak najbardziej na to właśnie należałoby postawić. 

 • Wpływają na niższe statystyki umieralności

W Polsce, ale i na świecie statystyki umieralności pod kątem zatrzymania krążenia są przerażające. Projekt AED daje możliwość zmiany tej statystyki, bowiem dostęp do takich urządzeń jest coraz większy i tym samym szanse na uratowanie czyjegoś życia, także większe. Jak więc powinien wyglądać przykład wzorowego kraju? Tak, aby ludzie w nim mieszkający, nie bali się pomagać. To stanowi klucz do uzyskania pożądanego efektu.

 • Pozwalają ,,zwykłym ludziom” nieść ratunek

To, co na pewno przemawia za obecnością defibrylatorów w przestrzeni publicznej, to wykorzystanie ich przez ,,zwykłych ludzi”. Tutaj nie trzeba być lekarzem czy konkretną, przeszkoloną w tym kierunku osobą. Tutaj potrzeba jedynie chęci i zdroworozsądkowego podejścia do życia. 

 czerwono biala skrzynka na defibrylator aed z defibrylatorem w srodku

Jaki defibrylator AED wybrać?

Ilość dostępnych na rynku modeli wciąż wzrasta. Producenci oferują nam stale to lepsze rozwiązania. Te mają ogrom możliwości, są bardziej lub mniej funkcjonalne. Nie zawsze więc łatwo jest się zdecydować na jeden, konkretny zakup, jeśli rynek ten wciąż zapełnia się nowymi produktami.

Przy zakupie sprzętu należy przede wszystkim przeanalizować aktualne wytyczne ERC. a następnie zwrócić uwagę na takie czynniki, jak:

 • jak najkrótsze przerwy w RKO
 • wysoka skuteczność analizy EKG
 • jak najlepsze zasilanie
 • wewnętrzne autotesty
 • niskie koszty eksploatacji
 • obecność asystenta RKO
 • wytrzymałość urządzenia
 • klasa bezpieczeństwa
 • gwarancja produktu

 

Wytyczne resuscytacji - czyli jak to zrobić krok po kroku

 1. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i sprawdzenie czy jest ono bezpieczne
 2. Sprawdzenie, czy poszkodowany reaguje, oddycha, wykazuje jakiekolwiek czynności życiowe
 3. Wołanie o pomoc, która może okazać się kluczowa w trakcie przeprowadzanej resyscytacji
 4. Udrożnienie dróg oddechowych, odchylenie głowy do tyłu, uniesienie żuchwy
 5. 999 lub 112 - niezbędny telefon dla wezwania karetki pogotowia, jeśli pacjent nie oddycha
 6. Rozpoczęcie resuscytacji: 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy ratownicze i tak na okrągło, aż do przyjazdu karetki pogotowia

 

Jeśli akcja serca jest zatrzymana i nie można jej przywrócić, należy:

 1. Podłączyć defibrylator i ocenić rytm serca, jednocześnie dalej prowadząc resuscytację. Przerwy powinny tutaj być jak najkrótsze. 
 2. Wykonać defibrylację, jeśli następuje migotanie komór lub częstoskurcz komorowy bez tętna
 3. Przeprowadzić resuscytację oddechowo - krążeniową przez dwie minuty i następnie ponownie kontynuować zabiegi resuscytacyjne.

Defibrylację przeprowadza się w przypadku migotania komór, gdy następuje zatrzymanie krążenia krwi. Dzięki takiemu urządzeniu dostarcza się do serca energię elektryczną z wykorzystaniem elektrod defibrylacyjnych, które są w stanie przywrócić prawidłowy rytm serca i podjąć na nowo przez niego pracę. Im więcej tego typu urządzeń znajdzie się w zewnętrznej przestrzeni, tym większą dadzą one szansę na uratowanie czyjegoś życia.