ZAMKNIJ ZAMKNIJ

Test wysiłkowy sercowo-płucny CPET to inaczej test spiroergometryczny lub ergospirometryczny, który to oprócz uzyskanych danych z zakresu elektrokardiograficznego testu wysiłkowego ExT, określa także pomiar gazów oddechowych. Na podstawie tego testu można więc sprawdzić ich wysiłkowy przepływ i objętość, jak również stężenie tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu wydechowym. W tym artykule skupimy się na dokładnym opisie testu wysiłkowego sercowo-płucnego CPET, z uwzględnieniem wszelkich najważniejszych w tym temacie kwestii.

Kiedy warto przeprowadzić test wysiłkowy sercowo-płucny?

Jakie są główne wskazania do przeprowadzenia testu wysiłkowego sercowo-płucnego?

Kto powinien na takie badania postawić i dlaczego są one tak ważne i istotne? Głównymi wskazaniami do wykonania testu ergospirometrycznego są:

 • skurczowa przewlekła niewydolność serca CHF
 • CHF z zachowaną frakcją wyrzutową
 • wrodzone wady serca u dorosłych
 • kardiomiopatia przerostowa
 • duszność wysiłkowa
 • nadciśnienie płucne
 • obturacyjna choroba płuc
 • podejrzenie miopatii mitochondrialnej lub choroby niedokrwiennej serca
 • ocena ryzyka zarówno przed operacją, jak również i po operacji
 • ocena długoterminowego rokowania w danej chorobie
 • użycie VO2 na progu wentylacyjnym, określającym aktywność aerobową w trybie ciągłym i możliwość zaprogramowania indywidualnego treningu

Dzięki badaniom spiroergometrycznym można w precyzyjny, niezwykle obiektywny i powtarzalny sposób ocenić wydolność, jak również i fizjologiczne progi VT i RCP, które mają ogromne znaczenie dla intensywności wysiłku. Dzięki testom wysiłkowym sercowo-płucnym można uzyskać niezbędne dane, które będą w stanie wskazać przyczynę zbyt niskiej wydolności i szansę na jej poprawę.

 

CPET - jakie parametry mierzone są w trakcie testu wysiłkowo-płucnego?

W trakcie badania CPET, niezwykle istotną rolę odgrywają podstawowe parametry, na podstawie których można przeanalizować sytuację badanego pacjenta w kwestii pomiaru gazów oddechowych. Oczywiście niezwykle ważne są tutaj warunki pomiaru gazów, które opierają się na trzech zasadniczych płaszczyznach:

 • ATPS - warunki otoczenia, a więc temperatura, ciśnienie czy wilgotność powietrza
 • BTPS - pomiar gazu w temperaturze ciała, w ciśnieniu otoczenia i wilgotności 100%
 • STPD - warunki standardowe

Jakie więc parametry odgrywają kluczową rolę w trakcie wykonywanego badania? Na czym muszą skupić się osoby, które przeprowadzają takie testy wysiłkowe. Są to między innymi:

 • VE- wentylacja minutowa wydechowa. Jest ona równa ilości wydychanego powietrza w czasie jednej minuty. Wyrażona jest ona jako wartość bezwzględna w litrach na minutę w warunkach BTPS. Dzięki tej wartości można obliczyć kilka innych. 
 • VO - wielkość pochłaniania tlenu. Wyrażany jest on jako wartość bezwzględna w mililitrach na minutę, w litrach na minutę lub jako wartość względna w mililitrach w przeliczeniu na kilogram masy ciała BM w ciągu minuty. 
 • MET- metaboliczny równoważnik obciążenia. Stanowi on wielokrotność pochłaniania tlenu w spoczynku, w pozycji siedzącej, który wynosi 3,5 {mlxkg-1xmin-1]
 • VOmax- maksymalna wielkość VO. Określa się ją po osiągnięciu kryteriów maksymalnego wysiłku. 
 • Vopeak - szczytowe pochłanianie tlenu. Jest to najwyższa ilość VO, towarzysząca obciążeniu ograniczonemu objawami, bez osiągnięcia kryterium maksymalnego wysiłku
 • %ref VO - procentowa wartość wydolności szczytowej względem obliczonej wartości referencyjnej
 • VT- próg wentylacyjny. Jest to wielkość pochłaniania tlenu w momencie jego osiągnięcia Vo@VT lub jako wskaźnik procentowy relacji do Vopeak. 
 • VO@VT- wielkość pochłaniania tlenu na progu wentylacyjnym
 • O pulse - tętno tlenowe. Na jego podstawie ukazana jest ilość tlenu przenoszonego w czasie jednego skurczu serca.
 • O pulse trajectory - obraz przebiegu krzywej opulse w relacji do obciążenia WR w trakcie rosnącego obciążenia
 • VO/∆WR- moc tlenowa. Opisuje ona między innymi wzrost pochłaniania tlenu w odpowiedzi na przyrost obciążenia.
 • VOvs.WR trajectory
 • PETO - ciśnienie parcjalne O w powietrzu późno - wydechowym
 • VCO - wielkość wydychanego dwutlenku węgla
 • PETCO - ciśnienie parcjalne CO w powietrzu późno - wydechowym
 • VE/VCO ratio - równoważnik wentylacyjny dwutlenku węgla. Parametr ten mówi jaka ilość wentylowanego powietrza potrzebna jest do usunięcia 1 litra CO
 • VE/VCO slope - przebieg krzywej VE vs
 • VE/VO - równoważnik wentylacyjny tlenu. Parametr ten mówi, jaka ilość wentylowanego powietrza potrzebna jest do pochłonięcia 1 litra O
 • VEpeak/MVV - rezerwa oddechowa. Jest to stosunek szczytowej minutowej wentylacji w czasie maksymalnego wysiłku do maksymalnej dowolnej wentylacji minutowej MVV. 
 • TV - objętość oddechowa. Jest to określenie objętości w czasie jednego wdechu lub wydechu. Ustala się tutaj zarówno wartość średnią, jak również i wyrażoną w [L]. 
 • EOV - wysiłkowa wentylacja oscylacyjna
 • RER- współczynnik wymiany oddechowej
 • RERpeak - współczynnik wymiany oddechowej na szczycie wysiłku

ergospirometr kredos

Fazy badania CPET

Wykonując test spiroergometryczny, całość badania opiera się na poszczególnych fazach. Są to między innymi:

 1. Faza wstępna badania CPET

Niezbędna jest tutaj kalibracja, w tym między innymi objętościowa za pomocą 3L pompy kalibracyjnej, jak również i gazowa sensorów O i CO z użyciem butli z gazami kalibracyjnymi. Taka kalibracja powinna być przeprowadzana średnio raz w tygodniu. 

Następnie niezwykle istotne jest przeprowadzenie spoczynkowego badania spirometrycznego, w którym to pod uwagę bierze się takie parametry, jak:

 • FVC - natężona pojemność życiowa
 • FEV1 - natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa
 • wskaźnik Tiffenau FEV/%VC
 • maksymalna wentylacja dowolna MVV

Przed rozpoczęciem badania zalecana jest rozgrzewka z pedałowaniem bez jakiegokolwiek obciążenia, by móc obliczyć średnią wartość mocy tlenowej.

test ergospirometria kredos

 • Faza pomiarowa CPE

 

 • faza obserwacji [OBS], którą należy prowadzić, aż do uzyskania na monitorze parametrów wentylacyjnych i przebiegu krzywych, do wartości, które mają być zgodne z oczekiwanymi. 
 • faza pomiarowa - ta właściwa rozpoczyna się po fazie obserwacji. Składa się ona z trzech etapów:
  • REST - spoczynek
  • EXERCISE - wysiłek
  • RECOVERY - regeneracja

 

 • Faza Interpretacji Badania

W fazie tej, która następuje po fazie pomiarowej, dokonuje się interpretacji uzyskanych wyników. Na tej podstawie określa się między innymi: VT - pierwszy próg wentylacyjny i RCP - drugi próg wentylacyjny. Faza ta składa się z kilku etapów. Są to między innymi:

 • identyfikacja progów wentylacyjnych VT i RCP
 • prezentacja graficzna danych - panel 9 - ciu wykresów wg Wassermana
 • przegląd danych tabelarycznych
 • przegląd i edycja podstawowych danych badania
 • podsumowanie i redakcja wniosków

Bez wątpienia test wysiłkowy sercowo-płucny w rehabilitacji kardiologicznej, ale i nie tylko, odgrywa niezwykle ważną rolę. Odpowiednio przeprowadzony może dać w pełni miarodajny obraz zarówno w obrębie występowania choroby, stawiania diagnozy, jak również i kontrolowania przebiegu samego leczenia.

Kredos doradza

Copyright © 2024 Kredos Sklep Medyczny