ZAMKNIJ ZAMKNIJ

Wśród zaburzeń rytmu serca, z pewnością migotanie komór jest jednym z najbardziej niebezpiecznych. Dlaczego? Bo jest to stan, w którym pojawiają się gwałtowne i nieregularne skurcze serca, prowadzące do przetłoczenia nieodpowiedniej ilości krwi, czego skutkiem jest niedotlenienie organizmu i zatrzymanie akcji serca. Co jest przyczyną migotania komór? Czy można się przed tym ustrzec? Jakie objawy towarzyszą wystąpieniu tego stanu? I co ważne - jak wygląda samo leczenie?

Co to jest migotanie komór?

Przy prawidłowej pracy serca, do pobudzenia skurczów niezbędne są trzy ośrodki:

 • Węzeł zatokowo - przedsionkowy - ok. 73 skurcze /min
 • Węzeł przedsionkowo - komorowy - ok. 50 skurczów/ min
 • Komórki mięśnia sercowego - ok. 30 uderzeń na minutę

W zależności od źródła impulsu, poprzez włókna układu stymulującego, trafiają one do serca i powodują skurcz. Następuje wyciszenie i kolejny impuls. Tak działa prawidłowa praca serca. A jak jest w przypadku pojawienia się zaburzeń? Nieprawidłowość występuje wtedy, gdy wyciszenie trwa zbyt krótko. To, co dzieje się w organizmie - impuls trafia na komórkę, która przed chwilą otrzymała impuls. To wszystko prowadzi do wystąpienia coraz szybszych skurczów serca, które są niedokładne. Skutkiem takiego działania są zaburzenia przepływu krwi. 

Pojęciem migotania komór jest zatrzymanie akcji serca w wyniku szybkich, nieskoordynowanych pobudzeń elektrycznych komór serca, których skutkiem nie jest skurcz. Jeśli w trakcie 3 - 4 minut migotanie nie zostanie przerwane, sytuacja taka doprowadza do nieodwracalnych zmian w mózgu i do śmierci.

 

Jakie są przyczyny migotania komór?

Przyczyną migotania komór jest następstwo występujących chorób. I tak zaburzenie to związane jest z takimi stanami, jak:

 • choroba wieńcowa

Jest to inaczej choroba niedokrwienna serca, która objawia się zmianami w tętnicach wieńcowych i powoduje ona niedokrwienie serca, jak również i jego martwicę. 

 • odbyte problemy sercowe

Dotyczy to wszelkich przebytych wcześniej chorób serca, w tym na przykład zawału czy wady zastawkowej.

 • dysfunkcje serca

Związane jest to z występowaniem wszelkich możliwych kardiomiopatii, które zaburzają właściwą pracę serca

 • wady serca

Dotyczy to uwarunkowań genetycznych i pojawiających się na różnym etapie życia wad. 

 • zespół wydłużonego QT

Jest to genetyczna grupa uwarunkowanych komorowych zaburzeń rytmu serca, w której w EKG widoczny jest wydłużony odstęp QT, a także polimorficzny częstoskurcz komorowy typu torsade de pointes. 

 • zaburzenia gospodarki hormonalnej i wodno - elektrolitowej

Te dotyczą nieprawidłowej pracy hormonów, jak również i problemów z właściwą pracą nerek, układu pokarmowego i przewodzenia oraz wykorzystywania elektrolitów

 • zażywanie narkotyków

Prowadzi to do migotania komór w przypadku zażywania kokainy i metamfetaminy.

 rozpadajace sie serce

Jakie jest ryzyko wystąpienia migotania komór?

Nie zawsze przed zaburzeniami pracy serca jesteśmy w stanie się ochronić, jednak w przypadku migotania serca, jak najbardziej poprzez odpowiedni sposób życia, to ryzyko można zminimalizować. Po pierwsze - leczenie chorób serca i niebagatelizowanie jakichkolwiek stanów niepokojących. Po drugie - unikanie stresu, który jest głównym winowajcą problemów sercowych. Po trzecie - unikanie środków o działaniu narkotycznym, które całkowicie wpływają na nieprawidłowości pracy tego właśnie mięśnia. Każda przypadłość ma swoją przyczynę i każda jest konsekwencją poprzedniej. Nieodpowiednia dieta, brak aktywności fizycznej, stres - prowadzą do zaburzeń pracy serca. Te nieleczone, dalej powodują nieprawidłową pracę serca, w konsekwencji migotanie przedsionków, a następnie migotanie komór.

Wyróżnia się trzy mechanizmy elektrofizjologiczne, które powodują powstawanie zaburzeń rytmu serca, w tym właśnie migotania komór. Są to między innymi:

 • Zjawisko fali nawrotnej
 • Aktywność wyzwalana
 • Nieprawidłowy automatyzm

 

Migotanie komór - objawy

Trudno jest w gruncie rzeczy mówić o jakichkolwiek objawach migotania komór, ponieważ tutaj następuje szybkie i nagłe przerwanie krążenia, co wiąże się przede wszystkim z utratą przytomności i zatrzymaniem oddychania. Jedynie w skrajnych przypadkach problem ten mija samoistnie. U większości niezbędne jest podjęcie akcji reanimacyjnej. Jeśli oddech zostanie przywrócony, pacjent może przeżyć, jeśli pomoc nie zostanie udzielona, umiera. Kluczowe tutaj znaczenie ma zasada ,,4 złote minuty”. To właśnie ona decyduje o życiu pacjenta lub jego śmierci.

 

Migotanie komór - jak postępować?

W leczeniu tego stanu kluczowe znaczenie ma szybkość. Niezbędne jest więc przeprowadzenie defibrylacji, jak również i resuscytacji krążeniowo - oddechowej - RKO. Niezbędne jest tutaj przywrócenie akcji serca poprzez dostarczone do niego impulsy elektryczne. Odpowiedni masaż serca i sztuczne oddychanie, to niezwykle istotne elementy niesionej pomocy. Do przyjazdu karetki pogotowia, niezbędna jest akcja reanimacyjna, bowiem tylko ona zwiększa szanse na przeżycie osoby z migotaniem komór.

 

Leczenie w kilku krokach:

 1. sprawdzenie czy poszkodowany oddycha i reaguje
 2. jeśli nie oddycha, podjęcie resuscytacji: 30 uciśnięć - 2 wdechy
 3. monitorowanie akcji serca
 4. wykonanie defibrylacji, gdy widoczne jest migotanie komór lub częstoskurcz komorowy
 5. RKO przez dwie minuty
 6. ocena rytmu serca

Czynności takie należy powtarzać, aż do przyjazdu ratowników medycznych! Jeśli pacjenta uda się uratować, u części z nich, gdzie istnieje ryzyko ponownego wystąpienia migotania, niezbędne jest wszczepienie specjalnego urządzenia - kardiowertera - defibrylatora, który wykrywa nieprawidłowości, które dotyczą zaburzeń rytmu serca i przerywa je poprzez zastosowanie impulsu elektrycznego.

 

Stan przed migotaniem komór

Zazwyczaj migotanie komór jest zapoczątkowane innymi zaburzeniami, stąd też nie można lekceważyć jakichkolwiek objawów, a EKG serca powinno być badaniem przeprowadzonym przez osoby dorosłe kontrolnie raz do roku. Co więc jest wstępem przed wystąpieniem migotania? Następuje tak zwane dodatkowe pobudzenie komorowe, które następuje w określonym czasie po skurczu komory - zjawisko R na T. Następuje dalej degeneracja częstoskurczu komorowego lub migotanie przedsionków. W badaniu elektrokardiograficznym zjawisko R na T objawia się zapisem EKG, w którym załamek R wypadku w pobliżu załamka T.

 

Zapis EKG w migotaniu komór

Po wykonaniu EKG, widoczne są znaczące zmiany w zapisie. Migotanie komór w zapisie EKG - czym się charakteryzuje? Zespół QRS ma postać nieregularnej sinusoidy. W początkowym stanie, gdzie pojawia się kształt regularny, a częstość akcji mieści się w granicach 200 - 300 uderzeń na minutę, mówimy o trzepotaniu komór. W sytuacji zaś, gdy sinusoida jest nieregularna, a impulsy mają zmienną amplitudę, wówczas mówimy o migotaniu komór. Tutaj ilość pobudzeń na minutę może wynosić nawet 600 uderzeń. 

Jedno jest pewne, stan ten jest bezpośrednim zagrożeniem życia. I choć samo to zaburzenie przychodzi nagle i gwałtowne i człowiek nie ma na to już wpływu, to jednak kluczowe znaczenie ma profilaktyka, odpowiednie dbanie o siebie i kontrola stanu zdrowia przynajmniej raz do roku. Lepiej zapobiegać, niż leczyć, prawda? Możemy się z tym zgodzić w 100%. 

Kredos doradza

Copyright © 2024 Kredos Sklep Medyczny